На головну

Мультимедійні технології

  1. CASE-технології
  2. CRM-технології
  3. Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
  4. I. Освітні технології
  5. I. Освітні технології
  6. III. Інноваційні технології, використовувані в навчальному процесі
  7. PR-технології

Важливим завданням сучасного суспільства є формування принципово нової інформаційної культури. У це поняття включається впровадження в світовий інформаційний простір, участь в професійних інформаційних процесах, вміння оперувати інформаційними ресурсами, представленими в різних видах, вміння використовувати мультимедійні засоби подання інформації для самовираження. Формування інформаційної культури багато в чому відбувається в школі і в вузах в результаті вивчення нових напрямків інформатики. До цих напрямків відносяться: телекомунікації, локальні і глобальні мережі, розподілені обчислення і бази даних, мультимедіа і гіпермедіа технології. Впровадження нових технологій вимагає постійного оновлення ідей і змісту шкільної і вузівської освіти, а також підготовки нових педагогічних кадрів, здатних детально вивчати і впроваджувати ці технології в освіту.

Одним з дидактичних засобів, які володіють значним розвивають потенціалом, є мультимедіа.

Мультимедійні технології дозволяють використовувати образотворчі кошти різної природи і виразності відповідно до змісту досліджуваного предмета і законами психологічного впливу і сприйняття. Багатьма викладачами активно використовуються мультимедійні технології при читанні лекцій з багатьох дисциплін. Майстерність сучасного викладача полягає не тільки в умінні зібрати і підготувати матеріал для виступу. Сьогоднішні студенти хочуть бачити в ньому не традиційного лектора, а оригінального і розумного співрозмовника, вміє дохідливо викладати відомі істини, вчити пізнавати нове і прогнозувати розвиток науки.

Поєднання коментарів викладача з відеоінформацією або анімацією значно активізує увагу студентів до змісту викладеного викладачем навчального матеріалу і підвищує інтерес до нової теми. Навчання стає цікавим і емоційним, приносячи естетичне задоволення студентам і підвищуючи якість викладається викладачем інформації. При цьому істотно змінюється роль викладача в навчальному процесі. Викладач ефективніше використовує навчальний час лекції, зосередивши увагу на обговоренні найбільш складних і важливих фрагментів навчального матеріалу.

Мультимедійні технології програми MS Power Point дають можливість істотно розширити знання про культуру, природу, суспільство і людину, надаючи значну допомогу в навчанні, відповідаючи завданням виховання активного творчого суб'єкта нової, постіндустріальної епохи. Використання запропонованої методики активізує процес викладання, підвищує інтерес студентів до дисципліни, що вивчається і ефективність навчального процесу, дозволяє досягти більшої глибини розуміння навчального матеріалу.

Презентація Power Point - Це набір слайдів і спецефектів, що супроводжують їх показ на екрані, роздатковий матеріал, а також конспект і план доповіді, що зберігаються в одному файлі з розширенням. РРТ. За допомогою цієї програми ми можемо підготувати виступ з використанням слайдів, які потім можна надрукувати на прозорих плівках, папері, 35-міліметрових слайдах або просто демонструвати на екрані комп'ютера, можна також створити конспект доповіді та матеріал для роздачі слухачам. Цей пакет надає користувачеві велику кількість шаблонів презентацій на різні теми. Такі шаблони містять слайди, оформлені певним чином. В поле слайда розміщуються заглушки, в які ми можемо вставити свій текст, графіку, а також таблицю і діаграму. Крім того, ми можемо змінити художнє оформлення будь-якого шаблону презентації, вибравши дизайн на свій смак. При цьому зміниться тільки зовнішній вигляд презентації, а не його зміст. Power Point забезпечує можливість створити Web - презентацію.

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

дистанційні технології | приклади ПС | Основи захисту інформації. Комп'ютерні злочини та боротьба з ними | Профілактика комп'ютерних злочинів | Комп'ютерні віруси, їх класифікація та боротьба з ними | Захист інформації в Інтернеті | Методика конструювання тестових завдань закритого типу. | Правила складання тестових завдань | Створення тестів за допомогою програми Flash | Етапи створення тесту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати