На головну

Джерела права інтелектуальної власності України

  1. I.2.1) Понятие права.
  2. I.2.3) Система римского права.
  3. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  4. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  5. I.4. Источники римского права
  6. I.5.1) Предпосылки всеобщей кодификации права.
  7. II. Понятие права, его социальное назначение.

Джерелами права інтелектуальної власності є способи або форми вираження державної волі українського народу, щодо яких ця воля стає правом. Ними є національні нормативно-правові акти та міжнародно-правові акти, якими регулюються питання виникнення (або набуття), реалізація та захист прав інтелектуальної власності. Таким джерелом, насамперед, є Конституція України, якою встановлюється гарантія свободи інтелектуальної діяльності в Україні (ст. 54).

Основними джерелами, якими регулюються питання виникнення (або набуття), реалізація та захист прав інтелектуальної власності є, перш за все, Цивільний кодекс України та спеціальні закони.


Глава 2. Поняття права інтелектуальної власності

Систематизувати нормативно-правові акти у сфері права інтелектуальної власності можна за кількома критеріями.

За об'єктною ознакою, тобто залежно від того, з приводу якого об'єкта права інтелектуальної власності нормативно-правовий акт регулює суспільні правовідносини, їх можна класифікувати на:

1) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з
охороною авторського права і суміжних прав; 2) нормативно-пра
вові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на
об'єкти промислової власності.

Залежно від того, в якому нормативно-правовому акті права інтелектуальної власності отримали своє закріплення: 1) нормативно-правові акти України з питань інтелектуальної власності;

2) міжнародно-правові акти з права інтелектуальної власності,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Залежно від юридичної сили нормативно-правового акта,яким регулюються відносини у сфері інтелектуальної власності: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори, угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 3) закони України та кодекси України; 4) підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, постанови міністерств і відомств України та ін.).

Можна також провести систематизацію за змішаною основою: 1) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною авторського права і суміжних прав; 2) нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності; 3) міжнародно-правові акти з авторського права і суміжних прав, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 4) міжнародно-правові акти з промислової власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У Додатку 1 наведено перелік нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності.

Питання інтелектуальної власності знаходять відображення й у судовій практиці, переважно - у практиці Вищого господарського суду України. Зокрема, можна згадати оглядові листи ВГС України, у яких аналізується практика застосування господарсь-  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність | Розділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати