Головна

Системи підтримки прийняття рішень.

  1. В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  2. Відомчі нормативні акти як основа системи управлінських рішень в органах внутрішніх справ
  3. Вплив англійського права на становлення правової системи США
  4. Газоаналіз і системи зниження токсичності відпрацьованих газів
  5. Дослідження структури лігатури системи Al - Ti - C за різних температур реакційного спікання порошків.
  6. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права
  7. ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System) - це інформаційні системи, які мають не тільки загальне інформаційне забезпечення, а й загальне математичне забезпечення - бази моделей, тобто в них реалізована ідея розподілу обчислень подібно до того, як розподіл даних став вирішальним чинником у звичайних інформаційних системах.

Комп'ютерна інформаційна система СППР використовується для

підтримки різних видів діяльності в процесі прийняття рішень:

- вибору загальної стратегії дії,

- визначення спеціальних завдань,

- делегування відповідальності,

- оцінки результатів,

- ініціювання змін.

Проблеми прийняття рішень і особа, яка приймає ці рішення, останнім часом все більше заслуговують на увагу. Це зумовлено зростанням динамізму навколишнього середовища, взаємопов'язаності багатьох рішень, стрімким темпом науково-технічного прогресу. Керівники, приймаючи рішення, стикаються із складним вибором, з необхідністю розгляду множини альтернативних варіантів. Для оцінки варіантів використовуються знання спеціалістів, складні аналітичні розрахунки, наукові дослідження, засоби сучасної інформаційної технології.. Фактично проблема полягає в автоматизації творчої частини праці відповідальної групи працівників організаційного управління - керівників усіх рангів та осіб, які приймають рішення, в реальних умовах їхньої діяльності.

Рис.. Схема підготовки і прийняття рішень

Унікальні й нестандартні проблеми прийняття рішень в організаційному управлінні в своїй ситуаційній основі мають загальні риси:

а) неповторність ситуаціївибору;

б) складний для оцінки характер альтернатив, що розглядаються;

в) недостатня визначеність наслідків дій (невизначеність післядій);

г) наявність сукупності різнорідних чинників, які необхідно брати до уваги під час прийняття рішень;

д) наявність особи або групи осіб, відповідальних за прийняття рішень.

Суть і компоненти СППР

Системи підтримки прийняття рішень виникли на початку 70-х років як подальший розвиток управлінських інформаційних систем (УІС) і являють собою системи, розроблені для підтримки процесів прийняття рішень менеджерами в складних і слабоструктурованих ситуаціях, пов'язаних з розробкою і прийняттям рішень. На розвиток СППР суттєвий вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій, зокрема телекомунікаційні мережі, персональні комп'ютери, динамічні електронні таблиці, експертні системи. Термін СППР (DSS-Dесіsіоn Support System) ввели в 70-х роках Горрі і Мортон, хоча перше покоління СППР мало чим відрізнялося від традиційних управлінських інформаційних систем, і тому замість СППР часто використовувався термін «системи управлінських рішень».

Під СППР мають на увазі: «інтерактивну прикладну систему, що забезпечує кінцевим користувачам, які приймають рішення, легкий і зручний доступ до даних і моделей з метою прийняття рішень у напівструктурованих і неструктурованих ситуаціях в різних галузях людської діяльності.

Практично всі види цих комп'ютерних систем характеризуються чіткою родовою структурою, яка включає три головні компоненти: підсистему інтерфейса користувача; підсистему управління базою даних і підсистему управління базою моделей (рис.). Зазначимо, що компоненти забезпечують у СППР

Рис.. Компоненти СППР

реалізацію ряду важливих концепцій побудови інформаційних систем: інтерактивність, інтегрованість, потужність, доступність, гнучкість, надійність, робастність, керованість.

Інтерактивність СППР означає, що система відгукується на різного роду дії, якими людина хоче вплинути на обчислювальний процес, зокрема за діалогового режиму. Людина і система обмінюються інформацією в темпі,що його можна порівняти з темпом опрацювання інформації людиною.

Інтегрованість СППР забезпечує сумісність складових частин системи в управлінні даними і засобами спілкування з користувачами в процесі підтримки прийняття рішень.

Потужність СППР означає спроможність системи відповідати на найсуттєвіші питання.

Доступність СППР - це здатність забезпечувати видачу відповідейна запити користувача в потрібній формі і в потрібний час.

Гнучкість СППР характеризує можливістьсистеми адаптуватися до змін потреб і перемін у ситуаціях.

Надійність СППР полягає у здатності системи виконувати потрібні функції упродовж заданого періоду часу.

Робастність СППР- це міра здатності системи відновлюватися у разі виникнення помилкових ситуацій як зовнішнього, так і внутрішнього походження.

Керованість СППР означає спроможність користувача контролювати дії системи і втручатися в хід рішення задачі.1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати