Головна

В розподілених корпоративних системах

  1. Автосинхронизация процессов в суперсистемах
  2. в системах електропостачання.
  3. Взаимодействие программ в информационных системах (ИС)
  4. Возможности использования новых информационных технологий в системах организационного управления
  5. ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ
  6. ГЕТЕРОГЕННЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ

В обчислювальних мережах корпоративних систем відомо кілька технологій роботи, особливе місце серед яких посідають мережні технології, що забезпечують взаємодію багатьох користувачів корпорації. Перша (найпростіша) технологія не передбачає спеціально виділеної ЕОМ, ресурси якої розподіляються між іншими комп'ютерами. Кожна ЕОМ має власні ресурси та ресурси, що надаються іншим комп'ютером. Друга технологія передбачає виділення спеціальної ЕОМ для обслуговування мережних програм та інших ЕОМ. Тільки на цій машині можуть знаходитися спільні програми і БД. Така ЕОМ називається файлом-сервером. Третя технологія також передбачає виділення окремої ЕОМ і називається технологією "клієнт-сервер". На відміну від попереднього, в цьому випадку на виділеній ЕОМ знаходяться не тільки спільна БД, а й програми пошуку та запису, що дає змогу клієнтам запитувати не всю інформацію з БД, а тільки частково або повністю оброблену сервером.

Технологія сховищ даних

Інформація є ключовим корпоративним ресурсом. Технологія сховищ даних дає змогу одержати точну інформацію, постійний доступ до якої є перевагою цієї технології.

Фундаментальна відмінність у філософії природи реального часу

транзакційних систем (OLTP) і природи тривалого часу СППР (OLAP)

привела до поділу БД на операційні й аналітичні.

Бази аналітичних даних реалізуються у вигляді інформаційних сховищ (Data Warehouse, або DW) (схема ). Вони зберігають дані для ефективної роботи в СППР та IT, дають змогу вирішувати такі основні проблеми: аналіз поточної діяльності фірми (наприклад, з метою її подальшої реорганізації); прогнозування та відхилення від прогнозу (наприклад, ефект від проведення рекламної кампанії); виявлення закономірностей групування клієнтів і визначення стереотипів поведінки кожної групи.

Загальна архітектура бази аналітичних даних реалізується, як правило, в двох варіантах. Перший варіант - є дві ланки: сервер DW і клієнт, в якого знаходяться інструментальні засоби аналізу та СППР. Другий варіант - є три ланки: сервер DW, клієнт з колишнім призначенням й OLAP-машина, розміщена між ними.

 1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати