На головну

ЗООЛОГИЯ І ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ЇЇ РОЗВИТКУ

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. I ІСТОРИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
  3. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  4. II. Поняття про вроджені дефекти розвитку (ВДР)
  5. II. Тип циклічного цивілізаційного розвитку (східний тип).
  6. III група - захворювання з аліментарних чинників ризику розвитку патології.
  7. IPO в Росії. Перспективи розвитку ринку

Екологія - наука про тварин. Історично сучасна зоологія

склалася як система наукових дисциплін про тварин. У зоології ви-

деляют, з одного боку, дисципліни, які вивчають окремі великі

систематичні групи тварин, а з іншого - науки про будову,

життєдіяльності, розвитку тварин, їхні зв'язки з навколишнім сере-

дою, про їх еволюції та ін. (рис. 4).

До першої групи зоологічних дис-

ціплін відносяться: протозоологія -

наука про одноклітинних тварин,

гельмінтологія - наука про паразіті-

чеських хробаків, малакологія - наука про

молюсках, Арахнологія - наука про пау-

кообразних, ентомологія - наука про на-

секомих, іхтіології - наука про риб,

герпетологія - наука про земноводних і

плазунів, орнітологія - наука

про птахів, теріологія, або маммоло-

гія - наука про ссавців і ін.

Причому всі ці науки об'єднуються в

два розділи: зоологію хребетних, изу-

чающей всього один тип - хордових, і

зоологію безхребетних, що досліджує

всі інші 23 типу тварин.

До другої групи зоологічних дисциплін відносяться: морфологія

тварин, що вивчає будову і перетворення форми, що включає

також супідрядні дисципліни, як цитологія, гістологія, анатомія,

ембріологія, що вивчають будову клітин, тканин, внутрішніх систем ор-

ганов, індивідуальний розвиток; фізіологія тварин, що вивчає

життєві процеси; екологія, досліджує взаємозв'язку тварин з

навколишнім середовищем; зоогеография - наука про просторове роз-

розподілі тварин на Землі; зоологічна систематика - наука про мно-

гообразие тварин і їх класифікації; філогенетика тваринного ми-

ра - наука про історичний розвиток тварин.

Морська, прісноводна, грунтова зоології входять як складові

частини в комплексні біологічні науки: гідробіології, педобіоло-

гію. До екологічного циклу дисциплін відносяться: екологічна мор-

фологія і фізіологія тварин, популяційна екологія тварин,

зооценологія, етологія - наука про поведінку. Існує цикл наук

про викопних тварин - палеозоологія і палеоекологія тварин

та ін. На зоологічному матеріалі вирішуються актуальні проблеми в

області общебиологических наук: молекулярної біології, генетики,

екології, еволюційної теорії.

Прикладна зоологія пов'язана з практичною діяльністю людини

і включає такі дисципліни, як селекція тварин, ЗООТЕХНОЛОГІЯ

(Розведення диких тварин), сільськогосподарська, лісова,

медична зоології, паразитології та ін.

Поряд з диференціацією зоології на більш приватні

дисципліни, що поглиблюють спеціальні знання, відбувається процес

інтеграції дисциплін при вирішенні великих наукових проблем, що

призводить до формування нових наукових шкіл і напрямків.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Наступна

ВСТУП | Тварини в складі органічного світу | Миру і його розподіл на | АБО одноклітинних | Загальна морфофізіологичеськая характеристика | Цитоплазматические нитки, що зв'язують внутрикапсулярная і | ми, в кожній суперечці за два спорозоїта |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати