На головну

Розрахунок ідеальних реакторів

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Реактор змішання періодичної дії. Використовуючи рівняння матеріального балансу можна отримати загальне характеристичне рівняння реактора ідеального змішування періодичної дії

деCA - Концентрація ключового реагенту;

rA - Швидкість хімічної реакції за цим компонентом.

Звідки легко отримати

Інтегруючи це рівняння в межах від 0 до t і від CA0 до CA, Отримаємо час перебування реагентів в реакційному просторі

тут XA - Ступінь перетворення ключового реагенту.

Обсяг такого реактора буде визначатися одноразової завантаженням реагентів, яка залежить від середньої річної продуктивності, тому

,

де V - Обсяг реакційної зони, м3;

G - Разове завантаження реагентів в реактор, кг.

Реактор змішання безперервної дії. Для реактора ідеального змішування безперервної дії рівняння балансу маси матиме вигляд

де v0- Об'ємна витрата (подача) реагентів, м3/ С;

V - Обсяг реактора, м3.

Так як в реакторі ідеального змішування безперервної дії rA= Const, то

де t - Умовний час перебування реагентів в зоні реакції.

Обсяг реактора визначиться формулою

Реактор витіснення. Для реактора ідеального витіснення рівняння матеріального балансу аналогічно реактору ідеального змішування

.

Після його інтегрування так само отримуємо

.

Обсяг реактора ідеального витіснення так само визначиться формулою

При розрахунку обсягів реактора витіснення або змішання періодичної дії доводиться обчислювати інтеграли, підінтегральна функція яких може бути досить складною. Тому в такому випадку вдаються до чисельного інтегрування. Найбільш популярною для таких цілей є формула Сімпсона, або парабол. Так для інтеграла виду

тут a и b -предели інтегрування;

n - Парне число інтервалів розбиття відрізка інтегрування.

Розрахунок проводиться в такій послідовності: задатися точністю обчислення інтеграла e і обчислити інтеграл при n= 4. потім n весь час подвоюється, поки не виконається умова ?I (n) -I (2n)?

Досить точними є дві такі прості формули:

п'ятиточкова

і семиточечним формула Уеддл

Завдання розрахунку реальних реакторів в переважній більшості випадків є досить складною, тому що при цьому потрібно постановка спеціальних досліджень з оцінки ефективної дифузії компонентів реакції в конкретних технологічних умовах. При наявності таких коефіцієнтів розрахунок можна провести за методиками, описаним у відповідності зі списком літератури.Попередня   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Наступна

Ескізна конструктивна розробка основної хімічної апаратури | реактори | Оптимізація процесів хімічної технології | стехіометричні розрахунки | Рівновага хімічної реакції | Розрахунок складу рівноважної суміші | Загальне рівняння балансу маси | Практичний матеріальний баланс | Фізико-хімічні основи технологічного процесу | Г л а в а 8 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати