На головну

Проектно-кошторисна документація

  1. Питання 1. Проектна документація
  2. Глава 2. Нормативно-правова документація
  3. Глава 3. Організаційна документація підприємства, аналіз діяльності підприємства, керівні документи ДПС Сунтарського району
  4. Глава Х СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  5. Дипломатична документація і дипломатичне листування
  6. ДОКУМЕНТАЦІЯ
  7. Документація і інвентаризація

Проект будь-якого хімічного виробництва - це комплекс технічної документації, що включає пояснювальні записки, розрахунки, креслення, кошториси, відповідні завданням на проектування. Проект виконується на основі науково-дослідних даних і досвіду експлуатації найсучасніших діючих заводів.

Слід зазначити, що визначальною частиною проекту хімічного підприємства або окремого виробництва є механіко-технічна частина, розробка якої включає:

- Вибір методу виробництва, що відповідає конкретним умовам;

- Створення принципової і монтажно-технологічної схеми виробництва;

- Технічний розрахунок, вибір або розробку необхідного технологічного устаткування і його раціональне розміщення;

- Механізацію та автоматизацію всіх безперервних і періодичних процесів.

У міру вирішення цих питань переходять до основних частин проекту: архітектурно-будівельної, енергетичної, технологічної, контролю і автоматизації і т. Д.

Матеріал, викладений у посібнику, охоплює дві області проектування. У першій - це прийоми і методи розробки технологічних схем проектованого виробництва, порівняльний аналіз та обґрунтування обраного методу виробництва відповідно до конкретних умов, визначення основних і допоміжні фізико-хімічних процесів і їх послідовності, апаратурнеоформлення технологічного процесу, вибір трубопровідної арматури. Друга - присвячена технологічним розрахунками основного і допоміжного обладнання (матеріального, тепловому, гідравлічному і ін.), Основ конструювання реакторів, вибору конструкційного матеріалу і т. Д.

При роботі над проектними завданнями студенти можуть виконувати різні за обсягом і глибиною розробки, які зводяться, в основному, до наступної тематики:

1) проекти нових окремих установок або невеликих технологічних вузлів, що складаються з декількох одиниць обладнання;

2) проект реконструкції (розширення) діючого виробництва (цеху, відділення);

3) проекти нових виробництв (цехів, відділень).

Цілком очевидно, що при різній трудомісткості проектних завдань, зміст проектних записок і їх обсяги будуть різними. Незважаючи на це, розділи пояснювальних записок дипломних (курсових) проектів, які майже повсюдно є обов'язковими, т. Е. Включені в їх зміст. Такими розділами є: техніко-економічне обґрунтування або необхідність проектування, обгрунтування і вибір розрахунків, технологічна схема матеріальних і теплових потоків, матеріальні та теплові розрахунки, розрахунки хімічних реакторів, гідравлічні і механічні розрахунки і інші. В даному посібнику зроблена спроба розкрити сутність деяких з них на конкретних прикладах.

4.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту

Техніко-економічне обґрунтування - це передпроектний документ, що уточнює і доповнює схеми розвитку і розміщення галузей хімічної промисловості в частині розміщення планованого до проектування і будівництва підприємства, його виробничої потужності, номенклатури продукції, забезпечення сировиною, напівфабрикатами, паливом, електроенергією і водою, основних будівельних і технологічних рішень і найважливіших техніко-економічних показників виробництва і будівництва підприємства. Обгрунтування технологічної схеми, матеріальні та теплові розрахунки, розрахунки хімічних реакторів.

У техніко-економічному обгрунтуванні (ТЕО) розглядаються наступні питання.Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

дипломне проектування | Приклад використання АвтоЛІСПа | Історія розвитку САПР | Основні принципи створення САПР | Автоматичне виготовлення креслень | Основні переваги автоматизації проектування | Основні вимоги до САПР | Зв'язок САПР з виробництвом, розширення сфери застосування | Система автоматизованого проектування цементних заводів | функціонування САПР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати