На головну

функціонування САПР

  1. Який елемент релігії об'єднує членів релігійної спільноти і забезпечує її існування і функціонування як єдиного цілого на основі загальних вірувань і обрядів?
  2. Л. В. Чернець ФУНКЦІОНУВАННЯ ТВОРИ
  3. Опитувальник Колер для вивчення ступеня задоволеності пацієнта своїм функціонуванням в різних сферах
  4. Будова і функціонування головного мозку
  5. Будова і функціонування спинного мозку
  6. Будова, функціонування і властивості центральної нервової системи.
  7. Структура і функціонування індивідуальності

На рис. 3.4 представлена ??укрупнена схема функціонування САПР-ЦЕМЕНТ.

Розглянемо окремі етапи процесу проектування в режимі автоматизованого проектування.

ЕТАП 1. Як було сказано раніше, найважливіша вимога до САПР - це детальний облік передпроектної інформації та її використання при прийнятті проектних рішень. Проектування цементних заводів, а також переходу на нову сировинну базу діючих заводів передує геологічна розвідка передбачуваних родовищ сировини. На підставі цієї інформації визначаються достовірні оцінки запасів сировини, розподіл його по різних категоріях якості, параметри мінливості технологічних властивостей і раціональні варіанти розробки кар'єру з урахуванням можливості шихтовки. На цьому етапі в БД ОБКТ. ПОТІК (база даних розділу технологічних потоків об'єкта) заносяться характеристики вихідних сировинних потоків.

ЕТАП 2.На підставі отриманих характеристик сировинних матеріалів визначаються укрупнені показники заводу: витрати технологічних потоків в річному обчисленні (матеріальний баланс заводу), продуктивність основних переділів з урахуванням режиму їх роботи, обсяг резервних складів, потреба в допоміжних матеріалах і т. Д. Отримана інформація використовується для попереднього техніко-економічного аналізу варіанту, а також для більш детального опрацювання на подальших етапах проектування. Випускаються завдання для проектування кар'єра, зовнішнього транспорту та техніко-економічного обґрунтування. Інформація, що характеризує технологічні потоки, заноситься в БД ОБКТ. ПОТІК.

ЕТАП 3. Конкретизація технологічної схеми проводиться на основі системотехнічного аналізу різних варіантів. Основними досліджуваними параметрами при цьому є показники надійності схеми і рівні стабілізації показників якості технологічних процесів.

 Мал. 3.4. Схема функціонування системи автоматизованого проектування цементних заводів (САПР-ЦЕМЕНТ): Д - проектний документ; БД - база даних; БФ - бібліотека фрагментів; БАЛАНС - матеріальний баланс заводу; ППП - пакет прикладних програм; ЗД - завдання на проектування нетехнологічних підсистем; РСЧ - розрахунково-пояснювальна записка; ОПИТУВАННЯ - опитувальний лист; Ч - креслення; СПЦФ - специфікація

Далі на підставі необхідної продуктивності переділів з урахуванням технологічних характеристик переробляються вибираються типорозміри обладнання та його потрібну кількість. Інформація про обраний обладнанні заноситься в БД ОБТК. Обладнайте (база даних загальносистемного розділу обладнання, що використовується при проектуванні цементних заводів).

ЕТАП 4. Компонування обладнання в першій черзі САПР-ЦЕМЕНТ проводиться з використанням традиційних ручних операцій. Тут визначаються також траси внутрішньозаводських комунікацій.

ЕТАП 5. Після формування технологічної схеми і компонування основного технологічного обладнання проводиться проектування внутризаводского транспорту, систем аспірації та іншого допоміжного обладнання. Вихідною інформацією є характеристики матеріалів, що транспортуються, схеми трас комунікацій і умови навколишнього середовища. Вибираються типорозміри обладнання та комплектуючі вироби, складаються опитувальні листи за формами заводів-виготовлювачів. Дані про обладнання заносяться в БД.

ЕТАП 6.Основну частину обладнання, що поставляється на споруджувані цементні заводи, становить серійне обладнання, яке випускається машинобудівними заводами. Однак, цілий ряд вузлів і нескладних механізмів виготовляється за кресленнями, розробленими проектними організаціями. В САПР-ЦЕМЕНТ в якості першої спроби випуску конструкторської документації реалізована програма конструювання перехідних вузлів газоходів.

Завершальною стадією технологічного проектування є випуск замовних специфікацій та будівель на розробку суміжних частин проекту: електропостачання, КВП і автоматика, сантехніка, будівельні конструкції, складання кошторисів. Вихідною інформацією для автоматизованого випуску перерахованих документів є дані про обраний обладнанні з БД ОБКТ. Обладнайте.Попередня   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Перелік даних для проектування процесів електролізу | курсове проектування | дипломне проектування | Приклад використання АвтоЛІСПа | Історія розвитку САПР | Основні принципи створення САПР | Автоматичне виготовлення креслень | Основні переваги автоматизації проектування | Основні вимоги до САПР | Зв'язок САПР з виробництвом, розширення сфери застосування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати