Головна

Етапи проведення оцінки впливу на навколишнє середовище

  1. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  2. II. Інтервальні ОЦІНКИ.
  3. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  4. U За характером впливу виділяють позитивні, негативні і нейтральні зв'язку.
  5. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  6. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  7. X. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ

У процесі підготовки документів мають місце наступні етапи:

попередня оцінка впливу -проводиться на ранніх стадіях при обґрунтуванні необхідності і доцільності планованої діяльності і виборі способів її здійснення з метою визначення ступеня інформації для ОВНС, підготовки «Повідомлення про наміри» та ін .;

детальна оцінка впливу -проводиться одночасно з розробкою документації, і її результати беруть участь у формуванні та відборі варіантів на всіх етапах розробки. Результатом роботи повинні бути: відібраний варіант для реалізації або подальшої розробки, звіт про ОВНС, обгрунтування відібраного варіанта, «Заява про вплив на навколишнє середовище» (ОВНС);

громадські слухання- Проводяться для виявлення можливих екологічних наслідків, соціально-екологічних конфліктів та інших факторів перед поданням документації для санкціонування діяльності в органи державної влади і включають розгляд ОВНС, інформування зацікавлених сторін і громадськості, оформлення результатів слухань.

В процесі розгляду ОВНС відбувається:

визначення екологічних умов і вимог ініціатор подає до компетентних органів «Повідомлення про наміри» і проект «Заяви про вплив на навколишнє середовище» (проект ОВНС) і отримує необхідні для розробки документації «Екологічні умови і вимоги»;

узгодження з органами державного нагляду проводиться на стадії вибору району здійснення діяльності або майданчика розміщення (у разі розробки документації на будівництво господарського об'єкту); державна екологічна експертиза проводиться органами спеціальної компетенції відповідно до розроблених процедурами (Мінприроди та екології, його органами на місцях). Разом з тим в законодавстві недостатньо повно визначено екологічні вимоги з приводу розміщення екологічно небезпечних об'єктів.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - це процедура обліку екологічних вимог при підготовці і прийнятті рішень в сфері екологопользованія. А державна екологічна експертиза - це обов'язкова процедура контролю за обліком екологічних вимог при підготовці рішень в сфері екологопользованія.

Таким чином, державна екологічна експертиза є форма контролю за дотриманням правил проведення ОВНС. Тому державна екологічна експертиза проводиться після проведення ОВНС.Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

Довкілля. 5 сторінка | Місце і роль органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, які здійснюють функції управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища | Загальна характеристика права природокористування | Види права природокористування | Суб'єкти і об'єкти права природокористування, їх правовий статус | Глава 10. Забезпечення контролю нормування якості навколишнього середовища | Нормативи якості навколишнього середовища. | екологічна сертифікація | Нормативи гранично допустимого впливу на стан навколишнього середовища. | Глава11. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати