Головна

Основні вимоги до проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Інтервальні ОЦІНКИ.
  7. II. Основні завдання та їх реалізація

Сфера діяльності ОВНС- Вона проводиться з моменту початку підготовки документації та поширюється на всі види діяльності, наслідки якої мають прямий вплив на навколишнє середовище, включаючи законотворчість; програмування і планування соціально-економічного розвитку макрорівня окремих територій, видів діяльності і їх поєднання; гідробудівництво; планування і проектування конкретних об'єктів і дій; виробництво нової продукції (матеріалів, речовин, техніки і технологій); стандартизацію, нормотворчості, розробку інструктивно методичної документації.

Вимоги про проведення ОВНС включаються в національні процедури при ратифікації або прийняття міжнародних угод, якщо дії, що здійснюються відповідно до названими угодами, пов'язані з впливом на навколишнє середовище. Замовник забезпечує (передбачає, організовує, фінансує) всі необхідні дослідження (збір інформації, аналіз, прогнозування, оцінку, оформлення результатів) на всіх етапах підготовки документації, Він зобов'язаний враховувати результати ОВНС при виборі варіанта пропонованої діяльності та його обгрунтувань, надавати всі необхідні матеріали компетентним органам відповідно до затвердженого порядку і процедурами, виконувати умови та рекомендації, компетентних органів на всіх етапах проходження документації; несе відповідальність за ефективність заходів щодо запобігання негативних впливів.

Підготовлені документи по ОВНС повинні гарантувати повноту, достовірність і об'єктивність інформації, що використовується. Право на розробку ОВНС надається компетентним органам і підтверджується спеціальним сертифікатом.

До компетенції відповідних державних органів входить: забезпечувати розгляд документації відповідно до затвердженого

порядком (процедурами), передавати ініціатору всю наявну інформацію, необхідну для проведення ОВНС; при винесенні рішень про продовження розробки документації або санкціонуванні пропонованої діяльності (дій) брати до уваги результати ОВНС і обґрунтовувати будь-які відступи від рекомендацій, отриманих в результаті ОВНС та попередніх розгляді, а також враховувати відповідність даного проекту існуючим планам розвитку території; нести відповідальність за прийняття рішення відповідно до законодавства.

ОВНС не може проводиться інакше як в чітко встановленої послідовності процедур (стадій процесу, які повинні бути закріплені у відповідному нормативному акті). Цей процес повинен складатися з наступних стадій: видача дозволів на екологопользованіе (в тій чи іншій формі), починаючи з ранніх стадій ініціювання діяльності з подальшим контролем і наглядом за реалізацією дозволених дій і виконанням гарантій її безпечного здійснення; розгляд компетентними органами ОВНС, реалізація, санкціонування і дозвіл розбіжностей.

У свою чергу, кожна стадія цього процесу включає ряд дій, які потрібно запровадити в певній послідовності.Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Довкілля. 4 сторінка | Довкілля. 5 сторінка | Місце і роль органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, які здійснюють функції управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища | Загальна характеристика права природокористування | Види права природокористування | Суб'єкти і об'єкти права природокористування, їх правовий статус | Глава 10. Забезпечення контролю нормування якості навколишнього середовища | Нормативи якості навколишнього середовища. | екологічна сертифікація | Нормативи гранично допустимого впливу на стан навколишнього середовища. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати