На головну

Індекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв'язок.

  1. Агрегатні індекси як вихідна форма індексів
  2. Аналіз та порівняльна характеристика складу, структури та ефективності використання основних виробничих фондів.
  3. Вимоги керівних документів щодо підготовки особового складу.
  4. Врахування при кваліфікації виду складу злочину за кількістю ознак, вказаних в законі
  5. Встановлення наявності або відсутності кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих, привілеюючих ознак складу злочину
  6. Графоаналітичний метод розробки оптимальних маршрутів збору особового складу і патрулювання важливіших об'єктів
  7. Етап доведення наявності ознак складу злочину

Для якісних показників, таких як середня ціна, собівартість, урожайність та інших по однойменній продукції, але віднесеної до різних об'єктів, обчислюють загальні індекси змінного, постійного (фіксованого) складу і структурних зрушень.

Індекс, який характеризує спільний вплив обох чинників, називається індексом змінного складуі визначається за формулою:

На величину індекса собівартості змінного складу впливають зміни рівнів собівартості і зміни в структурі (її складі). Щоб виявити роль кожного чинника в загальній динаміці середньої, потрібно індекс змінного складу розкласти на два індекси-співмножники, кожний з яких відображає вплив тільки одного чинника.

Перший індекс, який характеризує вплив тільки індексованої величини (в якому змінюється лише собівартість), називається індексом постійного (фіксованого) складу. Він обчислюється за формулою:

Другий індекс показує, як змінюється середній рівень (середня собіварттість) тільки за рахунок зміни структури явища (структури продукції). Він називається індексом структурних зрушеньі визначається за формулою:

Ці індекси взаємозв'язані:

На основі індексів середніх величин виконують факторний аналіз середньої величини складного явища.

Абсолютна зміна середньої собівартості:

а) загальна:

б) за рахунок зміни собівартості окремих видів продукції:

в) за рахунок структурних змін у кількості продукції:

Перевірка:

Абсолютна зміна складного явища (грошових витрат на виробництво продукції):

а) загальна:

б) за рахунок зміни собівартості окремих видів продукції:

в) за рахунок структурних змін у кількості продукції:

г) за рахунок зміни кількості виробленої продукції:

Перевірка:  37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Показники тісноти зв'язку. | Нелінійні залежності. | Побудова багатофакторних моделей. | Види динамічних рядів. | Основні показники рядів динаміки. | Середні показники динаміки. | Виявлення тенденцій розвитку явищ. | Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання. | Види індексів. | Методологічні принципи побудови агрегатних індексів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати