Головна

Загальний трудовий стаж

  1. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  2. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  3. II. Розмір базової частини трудової пенсії по інвалідності.
  4. IV. Індексація базової частини трудової пенсії
  5. IV.4.3) Загальний хід формулярного процесу.
  6. V. 16.4. Роль темпераменту у трудовій та навчальній діяльності людини
  7. Б) Загальний показник параметра

Загальний трудовий стаж - це враховується в цілях оцінки пенсійних прав застрахованих осіб сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, а також інших періодів мали місце до 1 січня 2002 року.

Іншими словами, загальний трудовий стаж необхідний лише для переоцінки пенсійних прав громадян, які працювали (служили) до дати введення в дію нових пенсійних законів. Ніякого значення для права на трудову пенсію він не має, а впливає лише на розмір трудової пенсії (за допомогою відображення величини такого стажу при розрахунку - розрахункового пенсійного капіталу - РПК) зазначених осіб, який визначається шляхом конвертації.

Слід врахувати, що загальний трудовий стаж формується за двома альтернативними (за вибором майбутнього пенсіонера) варіантів - або по п.3 або по п.4 статті 30 Закону про ТП.

Перший варіант містить наступний перелік періодів:

· Періоди роботи в якості робітника, службовця (в тому числі робота по найму за межами території Російської Федерації), члена колгоспу або інший кооперативної організації; періоди іншої роботи, на якій працівник, не будучи робітником або службовцем, підлягав обов'язковому пенсійному страхуванню; періоди роботи (служби) в воєнізованої охорони, органах спеціального зв'язку або в гірничорятувальної частини незалежно від її характеру; періоди індивідуальну трудову діяльність, в тому числі в сільському господарстві;

· Періоди творчої діяльності членів творчих спілок -пісателей, художників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів, а також літераторів і художників, які не є членами відповідних творчих спілок;

· Служба в Збройних Силах Російської Федерації та інших створених відповідно до законодавства Російської Федерації військових формуваннях, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав, Збройних Силах колишнього СРСР, органах внутрішніх справ Російської Федерації, органах зовнішньої розвідки, органах федеральної служби безпеки, федеральних органах виконавчої влади , в яких передбачена військова служба, колишніх органах державної безпеки Російської Федерації, а також в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ колишнього СРСР (в тому числі в періоди, коли ці органи іменувалися по-іншому), перебування в партизанських загонах в період громадянської війни і Великої Вітчизняної війни;

· Періоди тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, і період перебування на інвалідності I і II групи, отриманої внаслідок каліцтва, пов'язаного з виробництвом, або професійного захворювання;

· Період перебування в місцях ув'язнення понад терміну, призначеного при перегляді справи;

· Періоди отримання допомоги по безробіттю, участі в оплачуваних громадських роботах, переїзду за направленням служби зайнятості в іншу місцевість і працевлаштування.

Другий варіант містить розширений перелік, що включаються до загального трудового стажу періодів (але і розмір розраховується на цій підставі розрахункового пенсійного капіталу, як правило, буде менше, ніж ніж за першим варіантом). Наприклад, в порівнянні з попереднім варіантом додана можливість включення до загального трудового стажу наступних періодів:

· Періоди догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом, престарілим, якщо він потребує постійного догляду за висновком лікувального закладу;

· Періоди догляду непрацюючої матері за кожною дитиною віком до трьох років і 70 днів до його народження, але не більше дев'яти років в цілому;

· Періоди проживання подружжя військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, разом з подружжям в місцевостях, де вони не могли працювати за фахом у зв'язку з відсутністю можливості працевлаштування;

· Періоди проживання за кордоном подружжя працівників радянських установ і міжнародних організацій, але не більше 10 років в цілому;

· Громадянам, які проживали в районах, тимчасово окупованих ворогом у період Великої Вітчизняної війни, і досягли до дня окупації або в її період 16 років, - час їх перебування в віці 16 років і старше на окупованій території СРСР або інших держав, а також на територіях держав, які перебували в стані війни з СРСР, за винятком випадків, коли вони в зазначений період вчинили злочин;

· Громадянам, які проживали в місті Ленінграді в період його блокади (з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року), а також громадянам - в'язням фашистських концтаборів - час відповідно проживання в блокадному місті Ленінграді і знаходження в концтаборах в період Великої Вітчизняної війни, за винятком випадків, коли вони в зазначений період вчинили злочин.

Відмінність між першим і другим варіантом формування загального трудового стажу також і в методиці його обчислення (за другим варіантом можливо пільгове (кратне) обчислення окремих періодів для їх включення в цей різновид стажу).

Слід також врахувати, що у загального трудового стажу є і додаткова можливість впливати на розмір РПК (відповідно збільшувати розмір трудової пенсії) через облік величини такого стажу при валоризації РПК (докладніше дивіться главу 14 цього підручника). Однак, для цього правового наслідки обмежена дата придбання громадянином загального трудового стажу (до 1 січня 1991 року). Детальніше дивіться статтю 30.1. Закону про ТП «валоризації величини розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи, обчисленого при оцінці його пенсійних прав».

Таким чином, загальний трудовий стаж в сучасній пенсійній системі Росії грає роль периферійного (не основного) показника, що впливає на розмір трудових пенсій лише частини населення. Частка такого населення (хто працював до 2002 року, а для цілей валоризації до 1991 року) і відповідно значення цього виду стажу будуть з часом постійно зменшуватися.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

По соціальному забезпеченню | Правовідносини з приводу посібників, | Правовідносини з приводу медичної, | Процедурні і процесуальні правовідносини, | Поняття трудового стажу і його види | Страховий стаж для визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах. | Страховий стаж для визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах | Підтвердження страхового стажу. Індивідуальний (персоніфікований) облік у системі обов'язкового пенсійного страхування | Структура і стан сучасної пенсійної системи Росії | Накопичувальний компонент в системі обов'язкового пенсійного страхування Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати