На головну

До агрегатної форми.

В деяких випадках загальні індекси обчислюють як середні перетворені з відповідних агрегатних індексів.

Перетворюють агрегатний індекс в середній з індивідуальних індексів,

підставляючи у його чисельник або знаменник замість індексованого показника його вираз, виведений з формули індивідуального індекса. Якщо таку заміну роблять у чисельнику, то агрегатний індекс перетворюється у середній арифметичний, а якщо у знаменнику - в середній гармонічний.

Перетворимо агрегатний індекс фізичного обсягу в середній арифметичний.

Замінивши в формулі агрегатного індекса фізичного обсягу продукції індексовану величину " " на " ", отримаємо формулу середнього арифметичного індексафізичного обсягу продукції:

Перетворимо агрегатний індекс цін у середній гармонічний.

Середні арифметичні і гармонічні індекси повинні співпадати за своєю величиною з відповідними агрегатними індексами.

Вибір форми індекса залежить від поставленого завдання дослідження і від наявності даних, необхідних для обчислення того чи іншого індекса.

   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв'язку соціально-економічних явищ. | Показники тісноти зв'язку. | Нелінійні залежності. | Побудова багатофакторних моделей. | Види динамічних рядів. | Основні показники рядів динаміки. | Середні показники динаміки. | Виявлення тенденцій розвитку явищ. | Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання. | Види індексів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати