Головна

Методика проведення РУХЛИВИХ ІГОР

  1. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. Алгоритм проведення біопроби (реакція нейтралізації на мишах) при діагностиці газової гангрени. Мета постановки цієї реакції для визначення виду збудника.
  4. Алгоритм проведення біопроби (реакція нейтралізації на мишах) при діагностиці правця. Мета постановки цієї реакції для лабораторного діагнозу правця.
  5. Аргументи на користь проведення ГР-кампаній
  6. Б. Методика катетеризації променевої артерії.
  7. Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування

Методика проведення рухомий гри включає необмежені можливості комплексного використання різноманітних прийомів, спрямованих на формування особистості дитини, вміле Педагогічне керівництво нею.


Особливе значення має професійна підготовка вихователя, педагогічна спостережливість і передбачення. Стимулюючи у дитини інтерес до гри, захоплюючи його ігровий діяльністю, педагог помічає і виділяє суттєві чинники в розвитку і поведінці дітей. Необхідно визначити (часом по окремим штрихами) реальні зміни в знаннях, уміннях і навичках. Важливо допомогти дитині закріпити позитивні якості і поступово подолати негативні.

Педагогічна спостережливість, любов до дітей дозволяють педагогу вдумливо вибирати методи керівництва дитячої діяльністю, коригувати поведінку дитини і своє власне, створювати радісну, доброзичливу атмосферу в групі. Дитяча радість, яка супроводжує гру, є могутнім чинником формування фізичних, психічних, духовних, естетичних і моральних начал становлення дитини.

Методика проведення рухомий гри дітей дошкільного віку спрямована на виховання емоційного, свідомо чинного в міру своїх можливостей дитини і володіє різноманітними руховими навичками. Під доброзичливим, уважним керівництвом вихователя формується творчо мислячий дитина, яка вміє орієнтуватися в навколишньому середовищі, активно долати зустрічаються труднощі, виявляти доброзичливе ставлення до товаришів, витримку, самовладання.

Методика проведення рухливих ігор знайшла своє відображення в роботах вчених: Е. А. Аркін, В. В. Гориневского, Н. А. Метлова, А. В. Кенеман, М. М. Конторович, Л. І. Михайлової, Т. І . Осоки-ної, Е. А. Тимофєєвої та ін. Ці роботи істотно поповнили і збагатили методику проведення рухливих ігор в дошкільному

установі.

Досвід Н. Н. Кільпіо, Н. Г. Кожевнікова, В. І. Васюкова і ін. Показав вплив ігрового сюжету на всебічний розвиток дитини. Обов'язковою умовою успішного проведення рухливих ігор є облік індивідуальних особливостей кожної дитини. Поведінка його в грі багато в чому залежить від наявних рухових навичок, типологічних особливостей нервової системи. Активна рухова діяльність тренує нервову систему дитини, сприяє врівноважування процесів збудження і

гальмування.

Підбір і планування рухливих ігор залежать від умов роботи кожної вікової групи: загального рівня фізичного І розумового розвитку дітей, їх рухових умінь, стану здоров'я кожної дитини, її індивідуальних типологічних особливостей, пори року, особливостей режиму, місця прове-


дення, інтересів дітей. При підборі сюжетних ігор приймаються до уваги сформованість у дитини уявлень про обігравати сюжеті. Для кращого розуміння ігрового сюжету педагог проводить попередню роботу з дитиною: читає художні твори, організовує спостереження за природою, звичками тварин, діяльністю людей різних професій (пожежними, водіями, спортсменами і т.д.), переглядає відео-, кіно- і діафільми, проводить бесіди.

Значну увагу педагог приділяє підготовці атрибутів гри. Педагог виготовляє їх разом з дітьми або в їх присутності (в залежності від віку).

Важливо правильно організувати гру в залежності від вмісту, черговості виконання завдань. Вона може бути проведена одночасно з усіма дітьми або з невеликою групою. Педагог варіює способи організації ігор в залежності від їх структури і характеру рухів. Він продумує способи збору дітей на гру і внесення ігрових атрибутів. Ознайомлення дітей з новою грою проводиться чітко, лаконічно, образно, емоційно протягом 1,5-2 хв. Пояснення сюжетної рухомий гри, як уже зазначалося, дається після попередньої роботи з дитиною щодо формування уявлень про ігрові образах. Тематика сюжетних рухливих ігор різноманітна: це можуть бути епізоди з життя людей, явищ природи, наслідування звичкам тварин. В ході пояснення гри перед дітьми ставиться ігрова мета, яка сприяє активізації думки, усвідомлення ігрових правил, формування та вдосконалення рухових навичок. При поясненні гри використовується короткий образний сюжетний розповідь. Він змінюється з метою кращого перевтілення дитини в ігровій образ, розвитку виразності, краси, граціозності рухів; фантазії та уяви малюка. Сюжетна розповідь аналогічний казці, що викликає у дітей * відтворює уяву, як би зорове сприйняття всіх ситуацій гри і дій, які стимулюють їх до емоційного сприйняття.

Пояснюючи несюжетну гру, педагог розкриває послідовність ігрових дій, ігрові правила і сигнал. Він Вказує розташування грають і ігрові атрибути, використовуючи просторову термінологію (в молодших групах з орієнтиром на предмет, в старших - без них). При поясненні гри Вихователь не повинен відволікатися на зауваження дітям. За допомогою питань він перевіряє, як діти зрозуміли гру. Якщо правила Гри їм зрозумілі, то вона проходить весело і захоплююче.

Пояснюючи гри з елементами змагання, педагог уточнює Правила, ігрові прийоми, умови змагання. він висловлює


впевненість в тому, що всі діти будуть намагатися добре впоратися з виконанням ігрових завдань, які передбачають не тільки швидкісне, але і якісне його виконання ( «Хто швидше добіжить до прапорця», «Чия команда не упустить м'яча»). Правильне виконання рухів доставляє дітям задоволення, почуття впевненості та прагнення до вдосконалення.

Об'єднуючи грають вгрупи, команди, педагог враховує фізичний розвиток та індивідуальні особливості дітей. У команди вихователь підбирає дітей рівних під силу; для активізації невпевнених, сором'язливих дітей з'єднують зі сміливими і

активними.

Інтерес дітей до ігор з елементами змагання підвищується, якщо на них надівається форма, вибираються капітани команд, суддя і його помічник. За правильне і швидке виконання завдань команди отримують очки. Результат підрахунку визначає оцінку якості виконання завдань і колективних дій кожної команди. Проведення ігор з елементами змагань вимагає великого педагогічного такту, об'єктивності та справедливості оцінки діяльності команд і їх членів, що сприяють дружелюбності і товариству у взаєминах дітей.

Керівництво вихователя рухомий грою полягає в розбраті-поділ ролей в іграх. Водить педагог може призначити, вибрати за допомогою лічилки, може запропонувати дітям самим вибрати ведучого і попросити їх потім пояснити, чому вони доручають роль саме цій дитині; він може взяти провідну роль на себе або ж вибрати того, хто бажає бути ведучим. У молодших групах роль ведучого виконує спочатку сам вихователь. Він робить це емоційно, образно. Поступово провідні ролі доручаються дітям.

В ході гри педагог звертає увагу на виконання дитиною правил. Він ретельно аналізує причини їх порушення. Дитина може порушити правила гри в наступних випадках: якщо не зрозумів досить точно пояснення педагога; дуже хотів виграти; був недостатньо уважний і т.д.

Педагог повинен стежити за рухами, взаємовідносинами, навантаженням, емоційним станом дитини в грі.

Значну увагу він приділяє варіантів рухливих ігор, які дозволяють не тільки підвищити інтерес дитини до гри, а й ускладнити розумові та фізичні завдання, удосконалювати руху, підвищувати психофізичні якості

дитини.

Спочатку варіанти гри педагог придумує або підбирає зі збірок рухливих ігор. Він враховує поступове ускладнення правил, підвищує вимогу до їх виконання. вос-


; живильник інтонаційно варіює інтервал подачі сигналу: «Раз, ледве,три - лови! »; «Раз-два-три-лови» і т.д.

Він може змінити розташування дітей і фізкультурних посібників в грі; вибрати кількох провідних; включити правила, що вимагають від дитини витримки, самовладання і т.д.

Поступово до складання варіантів підключаються і діти, що сприяє розвитку у них творчості.

Керуючи грою, педагог виховує моральність дитини; формує у нього правильну самооцінку, взаємини дітей один з одним, дружбу і взаємовиручку, вчить дитину долати труднощі. Подолання труднощів П. Ф. Каптерев називав моральним загартовуванням, пов'язуючи його з формуванням високого духовного потенціалу. Правильне педагогічне керуючи-I ство грою допомагає дитині зрозуміти себе, своїх товаришів, забезпе-I безпечує розвиток і реалізацію його творчих сил, надає психокорекційної, психотерапевтичний вплив.

Закінчується рухлива гра ходьбою, поступово знижує фізичне навантаження і призводить пульс дитини в норму. Оцінюючи гру, педагог зазначає позитивні якості дітей, називаючи тих, хто вдало виконав свої ролі, проявив сміливість, витримку, взаємодопомога, творчість, а потім аналізує причини порушення правил.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВИХОВАННЯ ВИРАЗНОСТІ РУХІВ У РУХЛИВИХ ІГРАХ | Техніка основних ударів | НАВЧАННЯ ходьби на лижах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати