Головна

Особливості духовної культури суспільства

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. Amp; 7 Політична сфера суспільства
  3. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. I. Особливості хірургії дитячого віку
  6. I. Особливості експлуатації родовищ
  7. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.

Надзвичайно важливим елементом духовного життя суспільства, поряд із суспільною свідомістю, є духовна культура.

Духовна культура, в широкому сенсі слова - це різноманітний досвід життєдіяльності соціальних суб'єктів, який включає в себе суттєві результати суспільного досвіду народів щодо освоєння суспільного буття, соціуму в цілому, багатогранних духовних цінностей. Такий досвід має загальний, універсальний характер. У вузькому розумінні духовна культура являє собою спосіб взаємодії, взаємовпливу форм діяльності соціальних суб'єктів, які здійснюються в процесі духовного виробництва; це система соціально-духовних цінностей, спрямованих на формування і відтворення різноманітних, багатогранних духовних зв'язків і взаємин між людьми з метою збагачення духовного життя суспільства, його загального прогресу. Зрештою, духовна культура - це такий спосіб свідомої організації особистістю своєї індивідуальної смислової життєдіяльності в сфері духовного і матеріального виробництва, який забезпечує їй всебічну самореалізацію, самоздійснення її сутнісних сил, різноманітних життєвих проявів.

Духовна культура як елемент духовного життя, суспільних, духовних відносин включає в себе певну систему цінностей, знань, переконань, світоглядних орієнтацій, норм, традицій в органічній єдності з соціальною гуманістично значимою діяльністю людей щодо освоєння, створення буття. Духовна культура створюється діяльністю соціальних суб'єктів і спрямована на перетворення суспільного буття, розвиток сутнісних сил людини, зокрема її духовності, їх всебічну самореалізацію; це не тільки свідомість, а й соціальна активність, перетворююча діяльність особистості, яка вимірюється обсягом створюваних нею духовних, соціогуманістичного цінностей.

Цінності духовної культури мають яскраво виражене національно-специфічну, індивідуальну забарвлення. Так, цінності культури, які формуються в умовах нашої української дійсності, мають стати нормою практично-повсякденної діяльності, орієнтації її громадян, елементом самоцінності кожної індивідуальності, складовою гуманістичного творчості народу. У України своя особлива доля, яка зумовлена ??всім ходом її становлення як історичної індивідуальності. У такій індивідуальності України втілений дух її народу, його національну самосвідомість, самобутність і неповторність власного складного, суперечливого, яскравого і трагічного соціального, духовного досвіду.

У літературі виділяють певні соціальні функції духовної культури. Серед основних - пізнавальна, комунікативна, регулятивна, прогностична, ціннісно-орієнтована, які органічно взаємопов'язані між собою. Але, на думку багатьох культурологів, філософів, що інтегрує функцією духовної культури є людино-творча функція.

Міра розвитку духовної культури визначається мірою розвитку сутнісних цінностей людини, багатогранністю і багатоваріантністю форм самореалізації його духовного потенціалу, індивідуального самоствердження.

Надзвичайно важливим фактором оптимізації цілеспрямованої діяльності щодо духовного індивідуального самоствердження як основної ознаки особистості, його життєдіяльності є створення умов для самоздійснення індивідуального стилю творчої духовної діяльності, комунікативної культури особистості. Підвищення ефективності процесу формування духовної культури - це процес руху до найбільш універсальним і багатогранним формам індивідуальної самореалізації її цінностей, в якому особистісно-стильове самоздійснення з орієнтацією на суспільно значуще посідає особливе місце. Основою індивідуального стилю духовної самореалізації є виявлення і реалізація творчого потенціалу самобутності особистості, її національно-особливих рис, смислових, життєвих моментів її суб'єктивно-особистісного світогляду, світосприйняття.

Серед різноманітних факторів, пов'язаних з індивідуальним духовним самоствердженням, особливе місце належить повноті емоційного сприйняття світу, без якого неможливі повноцінні життєві прояви особистості в сфері духовного життя, формування морального, безкорисливого ставлення до світу, до народів, які його населяють. Адже чим глибше індивід сприйняв і пережив цінності духовної культури, чим більше він витратив на це душевних та інтелектуальних зусиль, чим більше співчував, співпереживав, тим в більшій мірі він здатний не просто до засвоєння, а до освоєння, створення такої культури, смисловий, життєвої , соціально значущої активності в сфері суспільних відносин. Ефективність процесу утвердження духовної культури, реалізації потенціалу особистості і суспільства обумовлені перш за все не зовнішніми обставинами, а головним чином внутрішньої активною діяльністю людини, роботою його душі, власними почуттями і переживаннями кожної індивідуальності.

Вся система цілеспрямованої діяльності соціальних суб'єктів може бути спрямована на створення всебічних умов для самореалізації духовного потенціалу людини, творчого самовтілення його сутнісних сил, різноманітних життєвих проявів, підготовку нових духовних орієнтирів.

Практичне заняття «Духовне життя суспільства»

1. Сутність духовного життя суспільства.

2. Повсякденне і теоретична свідомість.

3. Суспільна психологія та ідеологія.Попередня   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   Наступна

теми рефератів | Суспільно-економічні формації як щаблі історичного розвитку | Поняття матеріального виробництва і його структура | Базис і надбудова | Соціальна структура суспільства | Особливості класової структури і класової боротьби на сучасному етапі розвитку капіталістичного суспільства | Суспільно-економічні формації як щаблі історичного розвитку. | Сутність духовного життя суспільства | Буденне і теоретична свідомість | Суспільна психологія та ідеологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати