Головна

Вимоги пред'являються до анкетному опитуванні.

  1. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  2. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  3. Агрономічні вимоги до класифікації грунтів
  4. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  5. Аналіз документів СМЯ аудиту проводять для визначення відповідності документів системи вимогам ГОСТ Р ІСО 9001.
  6. Антигіпертензивні засоби: принципи дії; вимоги, що пред'являються до антигіпертензивних засобів; класифікація
  7. Б.1. Підводне бетонування і вимоги до нього

тривалість не повинна перевищувати 30-40 хв, оскільки втома респондента не дозволить отримати повноцінних відповідей; інтерес до предмету опитування повинен не знижуватися, а поступово наростати. Тому більш складні за змістом (і розуміння) питання повинні слідувати за більш простими;

перше питання не повинен бути ні дискусійним, ні насторожує, а найкраще - нейтральним; важкі питання доцільно розташовувати в середині анкети, щоб «підвести» респондента до теми; питання повинні бути ясними, чіткими, зрозумілими опитуваним (всім без винятку). Наприклад, питання анкети: «Який розмір Вашого місячного заробітку?» - Неясний. Про що тут ідеться? Тільки про заробіток або про дохід? Щодо заробітку з урахуванням відрахувань податків або про що нараховується сумі заробітної плати, що містить суму прибуткового податку? Чи входять в заробіток, про який йде мова, преміальні?

питання повинні відповідати вимогам логіки: спочатку мова повинна йти про встановлення того чи іншого факту (події), а потім вже про його оцінку - це найважливіша вимога соціологічного дослідження. Наприклад, перше питання: «Чи відчуваєте Ви які-небудь труднощі на роботі?». Відповіді: «Так», «Ні». Друге питання: «Якщо так, то в чому ці труднощі виражаються?». У відповіді наводиться ряд факторів, що ускладнюють роботу. Третє питання: «Ваші пропозиції щодо подолання труднощів». Якщо в анкеті з'являється новий розділ, то необхідно «підвести» опитуваного до нової теми. Зазвичай це робиться за допомогою звернення в певній формі до респондента, наприклад: «А тепер ми просимо Вас висловити свою думку про ...».

У подібній же формі будується і звернення до респондента з проханням взяти участь у проведеному дослідженні. Це звернення передує постановці питань і є свого роду введенням, воно повинно бути коротким, зрозумілим і чітким. Наведемо приклад.

Шановні колего! Ми звертаємося до вас з проханням висловити свою думку про нові форми організації праці.

Ваші щирі і точні відповіді дозволять зробити узагальнення і виробити практичні рекомендації щодо поліпшення організації праці.

Можливі відповіді в більшості випадків наведені в анкеті. Просимо уважно прочитати запропоновані варіанти відповідей і відзначити той відповідь, який відповідає Вашу думку.

Якщо жоден з надрукованих відповідей Вас не задовольняє, напишіть свою думку (для цього залишено спеціальне місце). Заздалегідь дякуємо за допомогу в роботі.

Наведене введення, коротко познайомивши опитуваного з темою і метою опитування, орієнтує його на конкретне завдання при заповненні анкети.Попередня   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

Класифікація академіка Струміліна. | Вільний час в житті суспільства | Безконфліктна модель суспільства. | Теорія позитивно - функціонального конфлікту. | Позитивні і негативні функції конфліктів. | Класифікація і типологія конфліктів. | Форми вираження конфлікту. | Цілі соціологічних досліджень. | Види соціологічного дослідження. | Підготовка та розробка програм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати