Головна

Види соціологічного дослідження.

  1. II. Інструментальні методи дослідження органів кровообігу. Функціональні методи дослідження.
  2. III. Ендоскопічні методи дослідження.
  3. XI.3 Процес дослідження.
  4. Актуальність теми дослідження.
  5. Увага як об'єкт психологічного дослідження. Функції. Види. Властивості.
  6. Вибір методу дослідження.

Вид соціологічного дослідження визначається характером поставлених цілей і завдань, глибиною аналізу соціального процесу і тд. Розрізняють три основних

виду соціологічного дослідження: розвідувальне (зондажное, пилотажное), описову та аналітичне.

1. розвідувальне (або пилотажное, зондажное) дослідження - найпростіший вид соціологічного аналізу, що дозволяє вирішувати обмежені завдання. По суті йде «обкатка» інструментарію (методичних документів): анкети, бланка-інтерв'ю, опитувального листа, карток спостережень, карток вивчення документів та ін. Програма такого дослідження спрощена, як і інструментарій. Обстежувані сукупності невеликі: від 20 до 100 чоловік.

Розвідувальне дослідження, як правило, випереджає глибоке вивчення проблеми. В ході нього уточнюються цілі, гіпотези, завдання, питання, їх формулювання. Проводити таке дослідження особливо важливо в тих випадках, коли проблема вивчена недостатньо або взагалі ставиться вперше. Розвідувальне дослідження дозволяє отримати оперативну соціологічну інформацію. j 2. описове дослідження - Більш складний вид соціологічного аналізу. З його допомогою отримують емпіричну інформацію, що дає відносно цілісне уявлення про досліджуване соціальне явище. Воно зазвичай проводиться в тому випадку, коли об'єкт аналізу - відносно велика сукупність, що відрізняється різноманітними характеристиками, наприклад, трудовий колектив великого підприємства, де працюють люди різних професій, статі, віку, стажу роботи і т.д. Виділення в структурі об'єкта вивчення щодо однорідних груп (наприклад, за рівнем освіти, віком, професією) дає можливість оцінити, порівняти цікавлять характеристики, виявити наявність або відсутність зв'язків між ними. В описовому дослідженні може бути застосований один або кілька методів збору емпіричних даних. Поєднання методів підвищує достовірність і повноту інформації, дозволяє зробити більш глибокі висновки та обґрунтовані рекомендації.

3. Найсерйозніший вид соціологічного аналізу - аналітичне дослідження. Воно не тільки описує елементи досліджуваного явища або процесу, а й дозволяє з'ясувати причини, що лежать в його основі. Пошук причинно-наслідкових зв'язків - головне призначення такого дослідження. Якщо в описовому дослідженні встановлюється зв'язок між характеристиками досліджуваного явища, то в аналітичному з'ясовується, чи носить цей зв'язок причинний характер і що є основною причиною, яка визначає те чи інше соціальне явище, В аналітичному дослідженні вивчається сукупність багатьох факторів, що обумовлюють те або інше явище. Зазвичай їх класифікують як основні і неосновні, постійні і тимчасові, контрольовані і неконтрольовані і т.д.

Аналітичне дослідження неможливо без детально розробленої програми і відшліфованого інструментарію. Воно зазвичай завершує розвідувальне і описове дослідження, в ході яких збираються відомості, дають попереднє уявлення про певні елементи досліджуваного соціального явища або процесу. Аналітичне дослідження найчастіше носить комплексний характер. За використовуваним методам воно багатше, різноманітніше не тільки розвідувального, а й описового дослідження.Попередня   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   Наступна

Громадська думка в сучасній Росії. | Функції громадської думки | Світова громадська думка. | Класифікація академіка Струміліна. | Вільний час в житті суспільства | Безконфліктна модель суспільства. | Теорія позитивно - функціонального конфлікту. | Позитивні і негативні функції конфліктів. | Класифікація і типологія конфліктів. | Форми вираження конфлікту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати