Головна

Послідовність стадій аналізу даних

  1. Jsj Вибір формату даних
  2. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  3. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  6. VI. ЛОГІКА І ПОСЛІДОВНІСТЬ
  7. VI. ЛОГІКА І ПОСЛІДОВНІСТЬ
 Стадія аналізу даних  Дослідницькі завдання даної стадії аналізу  Основні прийоми аналізу
 Виявлення аномалій, помилок і пропусків у вихідних даних, корекція вибірки, опис простих розподілів  Якісне осмислення згрупованих даних; використання прийомів описової статистики; розрахунки середніх тенденцій, варіацій, асиметрії
 2-3  Ущільнення вихідної інформації і її опис в зареєстрованих показниках з тим, щоб позбутися від зайвої деталізації, уникнути помилок подальшого аналізу внаслідок провалів у вихідних розподілах, підвищити рівень узагальнення  Прийоми укрупнення вихідних шкал, логічні комбінації приватних ознак, побудова індексів, емпірична і теоретична типологізація, факторний аналіз
 2-3  Виявлення прямих і непрямих зв'язків, інтерпретація і пояснення основних залежностей і властивостей досліджуваних явищ, перевірка головних і другорядних гіпотез дослідження  Побудова двомірних, багатовимірних таблиць, розрахунок кореляцій, регресій, розподілів, використання кореляційних графів детермінаціонних моделей
 Прогноз досліджуваних процесів і явищ на основі пояснювальних гіпотез  Прийоми уявного і, якщо можливо, натурного експериментування, повторні і порівняльні дослідження, контрольні опитування експертів для перевірки підсумкових висновків, моделювання динамічних процесів

Яким би методом соціологічні дані отримані не були, самі по собі вони ще не дозволяють зробити узагальнені висновки, виявити тенденції, перевірити гіпотези - одним словом, вирішити завдання, поставлені в програмі дослідження. Для того щоб отримана первинна соціологічна інформація початку активно служити, виконувати своє призначення, її необхідно шляхом обробки перетворити на відповідний вид, а далі узагальнити, проаналізувати і науково проінтерпретувати. Тільки після здійснення цих процедур з'явиться реальна можливість сформулювати висновки і практичні рекомендації.Попередня   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Класифікація видів спостереження | Класифікація експериментів | Шляхи удосконалення квотного методу. | Розподіл респондентів за статтю | Коефіцієнт рангової кореляції Кендалла (R). | Шкала пропорційних оцінок | Метод равнокажущіхся інтервалів (шкала Терстоуна). | Опис поведінки судження | ГЛАВА 6. ОБРАБОТКА СОЦІОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЇ І ПОДАННЯ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | Точність заповнення анкети. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати