На головну

теми рефератів

  1. Методичні вказівки щодо виконання рефератів
  2. Методичні вказівки щодо виконання рефератів,
  3. ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ, ВИСТУПІВ І ДИСКУСІЙ
  4. Орієнтовна тематика рефератів
  5. Орієнтовна тематика РЕФЕРАТІВ
  6. Орієнтовна тематика рефератів
  7. Можливі теми рефератів

1. Проблема саморефлексії і самовиховання.

2. Концепції походження свідомості.

3. Загадки геніальності.

4. ідеальність свідомості.

5. Свідомість і мова.


Тест: «Буття, матерія, свідомість»

1. Буття - це:

а) все, що реально існує;

б) те, що існує як істинне на відміну від видимого;

в) ілюзія свідомості;

г) реальність, яка існує об'єктивно.

2. Кінцева основа всіх різноманітних явищ природи та історії це:

а) матерія; б) універсум; в) простір; г) субстанція.

3. Відповідно до матеріалізму, матерія:

а) є первинною по відношенню до свідомості;

б) існує вічно;

в) існує незалежно від людини;

г) вторинна по відношенню до свідомості.

4. До властивостей простору відносяться:

а) протяжність

б) изотропность;

в) неоднорідність;

г) тривимірність.

5. До властивостей часу відносяться:

а) оборотність;

б) тривалість;

в) одномірність;

г) однорідність.

6. Метафізика:

а) розглядає надчуттєві, недоступні досвіду початку буття;

б) досліджує предмети і явища поза їх внутрішнього зв'язку і розвитку;

в) не визнає внутрішніх суперечностей як джерела саморуху;

г) вивчає об'єктивний процес розвитку явищ на основі виникнення, боротьби протилежностей.

7. До прояву свідомості відносяться:

а) мову;

б) творчість;

в) інстинкти;

г) цілеспрямованість дій.

8. До рівням індивідуальної свідомості відносяться:

а) самосвідомість;

б) знання;

в) воля;

г) ідеологія.

9. Концепція еволюційного походження свідомості полягає в тому, що:

а) свідомість - це результат поступового розвитку живих організмів;

б) свідомість - один із проявів дії єдиного інформаційного поля;

в) свідомість - прояв «божої іскри», вкладеної богом в людини.

10. ідеальність свідомості полягає в тому, що:

а) свідомість не фіксується за допомогою приладів;

б) можна створювати у свідомості образи, їх сукупні властивості і функції;

в) можна за допомогою свідомості «матеріалізувати» речі, тобто створювати їх «з нічого»;

г) можна свідомість зафіксувати органами почуттів іншої людини.

Список літератури

1. Філософія: Підручник / За ред. проф. В. Н. Лавриненко. - М., 2002. - 520 с.

2. Алексєєв П. В., Панін А. В. Філософія: Підручник. - М., 1997. - 568 с.

3. Данільян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посібник. - Харків, 2003. - 352 с.
Попередня   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   Наступна

Українська філософія в ХХ ст. | Тест: Філософська думка в Україні | Філософське поняття матерії | Природничо-наукові уявлення про структуру й властивості матерії | Рух і його основні форми | Простір і час як атрибутивні властивості матерії | єдність світу | Свідомість, його походження і сутність | Свідомість - вища форма відображення дійсності | Природничо-наукові уявлення про свідомість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати