загрузка...
загрузка...
На головну

ПРИКЛАДНА СОЦІОЛОГІЯ

  1. Quot; Індивідуальна псіхосоціолог "А. Адлера
  2. Військова соціологія
  3. Військово-прикладна фізична підготовка
  4. Генетична соціологія і теорія прогресу
  5. Глава 14. Соціологія особистості
  6. ГЛАВА 20. АМЕРИКАНСЬКА ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В 20-30-Е ГГ. ХХ В. Чиказька СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА
  7. ГЛАВА 29. ВІТЧИЗНЯНА СОЦІОЛОГІЯ З РУБЕЖА 10-Х - 20-Х РР. ДО ПОЧАТКУ 30-Х РР.

ПІДРУЧНИК


рецензенти:

С. А. Тіхоніна, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ВВАДС

Т. Г. Калачова, доктор соціологічних наук, професор, завідувач науково-дослідної методичною лабораторією ВВАДС

Клочкова Т. Н.

Прикладна соціологія:Підручник, 2008. - с.

Підручник розкриває основні положення прикладної соціології, історію її виникнення та розвитку, місце в структурі соціологічного знання. У книзі приділено велику увагу характеристиці видів, етапів, методології, методам і процедурам дослідження, способам вимірювання соціологічної інформації і інтерпретації отриманих даних, а також проблеми прогнозування соціальних процесів.

Підручник рекомендується студентам і аспірантам гуманітарних спеціальностей, а також фахівцям, які цікавляться прикладними соціологічними дослідженнями в сферах підприємництва, політики, інших сферах суспільного життя.


ПРОГРАМА КУРСУ

«ПРИКЛАДНА СОЦІОЛОГІЯ»

лекції

Тема 1. Поняття прикладної соціології. Місце прикладної соціології в соціальній практиці. Види прикладних соціологічних досліджень (2 години)

Поняття методологічних підстав прикладної соціології як конкретної науки про соціальну дійсність. Поняття прикладного соціологічного дослідження. Види прикладних соціологічних досліджень: розвідувальне, описове, аналітичне, разове, панельне, лонгитюдное.

Тема 2. Логіка і програма прикладного соціологічного дослідження (4 години)

Загальне поняття про програму як методологічному та техніко-організаційному інструменті конкретного соціологічного дослідження. Функції програми: техніко-методологічна, прогнозна, методична, організаційно-технічна. Основні розділи програми: методологічний і процедурний. Логічний аналіз основних понять дослідження. Стратегічний план дослідження: розвідувальний, описовий і експериментальний.

Тема 3. Методи збору соціологічної інформації (4 години)

Поняття про основні методи збору соціологічної інформації: аналізі документів, спостереженні, опитуванні, експерименті. Метод опитування як основний метод отримання соціологічної інформації. Анкетне опитування. Переваги та недоліки анкетного опитування як методу збору інформації в емпіричному дослідженні. Види анкетних опитувань і їх особливостей: очний, поштовий, телефонний, пресовий. Основні вимоги до структури та побудови анкети. Поняття анкетного питання. Класифікація питань анкети по роду їх діяльності і структурі. Вимоги до формулювання анкетного питання. Помилки в анкетних питаннях і помилки альтернатив. Спостереження як метод отримання соціологічної інформації. Види спостереження. Вимоги до експерименту як методу отримання інформації в прикладному соціологічному дослідженні. Аналіз документів, особливості проведення контент-аналізу. Характеристика соціометіческого методу.

Тема 4. Вибірковий метод соціологічного дослідження (2 години)

Поняття про вибірковому методі соціологічного дослідження. Генеральна і вибіркова сукупність. Елемент вибірки. Одиниця аналізу. Основа вибірки. Дисперсія. Помилка вибірки. Репрезентативність. Основні види вибіркових досліджень: поняття випадкової і невипадковою вибірки.

Тема 5. Вимірювання в соціології. Види шкал (2 години)

Поняття вимірювання в соціології як впорядкування властивостей реальних об'єктів за певними правилами. Види шкал: номінальні, метричні. Поняття надійності вимірювання в соціології (валідність, стійкість і ін.).

Тема 6. Обробка соціологічної інформації. Угруповання даних і представлення результатів соціологічного дослідження (2 години)

Соціологічний аналіз: загальні принципи і підходи. Методики обробки первинної соціологічної інформації і аналізу отриманих результатів. Розбір даних конкретного соціологічного дослідження по заданій темі: простий опис лінійного розподілу, двовимірний та багатовимірний аналіз результатів. Написання звіту проведеного дослідження.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

II. Процедурний розділ. | Предмет дослідження. | Об'єкт дослідження. | Формулювання гіпотез. | Висновок висновків. | Композиція та оформлення анкети | Оформлення анкети. | Класифікація питань анкети. | Проблема достовірності документальної інформації | Класифікація видів спостереження |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати