Головна

Декомпілювання комп'ютерних програм.

  1. Quot; (i) стосовно комп'ютерних програм, якщо сама програма не є основним об'єктом прокату; і
  2. Адаптація комп'ютерних програм.
  3. Види комп'ютерних вірусів, їх класифікація
  4. Вплив комп'ютерних ігор на дітей
  5. ГЛАВА 1. Еволюція комп'ютерних мереж
  6. Інші аспекти класифікації комп'ютерних мереж

Проблеми, пов'язані з використанням комп'ютерних програм, загострилися в останні роки, коли відбулося зростання як асортименту, так і кількості програмних продуктів. Законодавче закріплення охорони програмних продуктів в більшості країн відбувалося в умовах, коли домінували програмні продукти і обчислювальна техніка, вироблені в основному фірмами IBM и DEC. У той давній час багато країн Європи були впевнені, що вони зуміють наздогнати інших, якщо нададуть своїм розробникам і виробникам програмного забезпечення пільгові умови. У цьому ж була впевнена і Японія, почавши виконання претензійної програми створення ЕОМ інтелектуального (п'ятого) покоління. Але вона виявилася далекою від реалізації, оскільки основою такої техніки є програмне забезпечення, в створенні якого Японія відставала. Однак час не виправдав надії країн Європейського Союзу та Японії і домінування виробників програмного забезпечення США збереглося.

Причин такого стану багато, але головне полягає в тому, що наслідування веде до регресу. Якщо в деяких сферах науково-технічної діяльності правильність цього формулювання не настільки явно виражена, то у творчій діяльності її правота не викликає сумніву. Що стосується комп'ютерних програм, то тут і наслідування виявилося неможливим, перш за все тому, що компіляція вихідного тексту програми в діючу комп'ютерну програму є незворотнім процесом. Незворотність компілювання була відо-


210___ глава 5

тна політикам і юристам. Нерозуміння суті компіляції комп'ютерних програм, бажання без необхідних інвестицій домогтися рівня інших розробників і виробників програмного забезпечення привели до очевидного результату: декомпілювання і досягнення належного рівня виявилися неможливими.

Декомпілювання розглядалося більшістю країн як панацея від експансії заокеанських програмних продуктів. Цей принцип ліг в основу багатьох міжнародних документів, модельних положень, національних законів. Наіболее- відомим документом в зв'язку з цим є Директива Європейського Союзу «Про правову охорону комп'ютерних програм», ст. 6 якій присвячена декомпілювання комп'ютерних програм. Цю статтю доцільно навести повністю, оскільки вона була втілена як в законах країн Європейського Союзу, так і в законодавстві ряду країн СНД:

«1. Не потрібно згоди власника авторських прав, якщо відтворення і перетворення коду програми в сенсі статей 4 (а) і 4 (b) 'є обов'язковим для отримання відомостей для досягнення сумісності незалежно створеної програми з іншими програмами при виконанні наступних умов:

(А) ці дії проводяться ліцензіатом або іншою особою, що має право використовувати екземпляр програми, або від їх імені особою, уповноваженою на такі дії;

1 Відповідно до ст. 4 виняткові права правовласника включають право здійснювати або дозволяти здійснення наступних дій:

«(А) постійне або тимчасове відтворення комп'ютерної програми будь-якими засобами і в будь-якій формі повністю або в частині. Оскільки завантаження, відображення, виконання, передача або зберігання комп'ютерної програми вимагають такого відтворення, ці дії можуть відбуватися тільки з дозволу правовласника;

(Ь) переклад, адаптація, переробка або будь-яке інше зміна комп'ютерної програми і відтворення результатів цих дій без шкоди правам особи, яка змінила програму ». (Прим. Авт.)


Основні форми і види творів 211

(B) відомості, необхідні для досягнення сумісності
 мости, які раніше не були легко доступні особам, перечис
 ленним в параграфі (а), і

(C) ці дії обмежені частинами вихідної про
 грами, необхідними для досягнення сумісності.

2. Відомості, отримані при використанні положень
 п. 1, забороняється використовувати для:

(A) інших цілей, окрім досягнення сумісності НЕ
 залежно створеної комп'ютерної програми;

(B) передачі іншим особам, за винятком випадків,
 якщо це необхідно для сумісності незалежно
 створеної комп'ютерної програми; або

(C) використання для розробки, виробництва чи мар
 кетингу комп'ютерної програми схожою за формою, або
 іншої дії, що порушує авторське право.

3. Відповідно до Бернської конвенції про охорону літі
 ратурних і художніх творів положення дан
 ної статті не можуть інтерпретуватися як допущення
 такого їх використання, яке безпідставно
 ущемляє законні інтереси правовласника або наруша
 ет нормальне використання комп'ютерної програми »1.

Стаття містить ряд суперечностей, що природно, оскільки вона повинна була по суті вирішувати те, що за формою зобов'язана була забороняти. Оскільки Деком-піляція комп'ютерних програм неможлива, ця стаття виявилася спочатку мертвонародженою. Проте, країни Європейського Союзу включили в своє національне законодавство аналогічні положення.

У законодавстві про авторське право Франції2 ст. L122-6-1.-IV практично слово в слово повторює ст. 6 Директиви Європейського Союзу. У законі про авторське право Данії 1995 року ст. 37 також повторює зміст вище-

1 Council Directive on the Legal Protection of Computer Programs
 (91/250 / EEC of 14 May 1991), Official Journal of the European
 Communities, No. L / 122, of May 17, 1991. P. 42.

2 Intellectual Property Laws and Treaties. Geneva, WIPO, July /
 August 1998 text 3-01. P. 8.


212___ глава 5

згаданої статті. У законі про авторське право і суміжні права Німеччини ст. 69е повторює всі ті ж норми Директиви Європейського Союзу1. Навіть в законодавстві Швейцарії, яка не є членом Європейського Союзу, в ст. 21 також йдеться про пряме декодування комп'ютерних програм2. Ці ж норми повторені в Законах Російської Федерації «Про правову охорону програм для ЕОМ і баз даних» та «Про авторське право і суміжні права». Всі країни СНД, в яких прийняті закони про авторське право і суміжні права, ввели аналогічну норму.

Необхідно підкреслити, що жоден виробник програмного забезпечення, в тому числі і з країн Європейського Союзу, ніколи не дозволяв будь-якої декомпен-ції або декодування своїх програм. Більш того, в ліцензійній угоді, що поставляється з кожним примірником комп'ютерної програми, прямо говориться, що такі дії заборонені. Аналогічні норми закріплені в ст. 117 Закону США «Про авторське право»3.

Беручи все це до уваги, при розробці Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 11 серпня 1998 року було виключено дискримінаційні заходи по відношенню до авторів і виробникам комп'ютерних програм. Положення спрощувалося тим, що декомпілювання комп'ютерних програм неможливо в принципі. Тому можна було виключити навіть згадка про декомпілювання не тільки як знак поваги до праці розробників комп'ютерних програм, але і як марну процедуру і зробити положення про використання комп'ютерних програм відповідають дійсності. При виключенні декомпіляцію з національного законодавства про авторське право бралося до уваги і положення на ринку вільних

1 Intellectual Property Laws and Treaties. Geneva, WIPO, July /
 August 1998 text 3-01. P. 19-20

2 Intellectual Property Laws and Treaties. Geneva, WIPO, September
 Тисячу дев'ятсот дев'яносто три.

3 Copyright Law of the United States of America. U.S. Government
 Printing Office: 1996-405-104 / 40,029, September 1996. P.63.


Основні форми і види творів ___ 213

програмних продуктів, в якому декомпіляція виявлялася б образою програмістів, які і без того вільно передавали свої розробки іншим людям. Успіх вільного програмного забезпечення тільки підтверджує вже висловлену думку - наслідування веде до регресу, а творчість - до прогресу.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Основні форми творів | Еволюція форми твору | Літературні твори | Музичні твори | Драматичні і музично-драматичні твори | хореографічні твори | аудіовізуальні твори | Твори архітектури та містобудування | фотографічні твори | Незалежність охорони комп'ютерних програм від форми вираження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати