загрузка...
загрузка...
На головну

Б) Опитування як метод збору емпіричного матеріалу

  1. Case-метод Баркера
  2. Disjunctive Question. Розділове питання
  3. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  4. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

метод опитування, Заснований на грамотно спланованою вибірці, виявляється досить ефективним і економічним, дозволяючи по порівняно невеликим совокупностям опитаних судити про стан і тенденції розвитку соціальних процесів. Майже 90% соціологічних даних отримують за допомогою опитування. З усіх методів збору емпіричного матеріалу цей відрізняється найбільшою широтою охоплення.

У соціології розрізняють два види опитування: інтерв'ю и анкетування, які в залежності від ряду ознак поділяються на суцільні і вибіркові, індивідуальні та групові, масові та експертні, очні та заочні, одноразові і багаторазові, стандартизовані і нестандартизовані.

Анкета- Це опитувальний лист, який розробляється на основі дослідницької програми і заповнюється опитуваним за певними правилами.

Кожне конкретне соціологічне дослідження потребує створення особливої ??анкети, але всі вони мають загальну структуру. Будь-яка анкета включає в себе три основні частини:

1) вступну,

2) змістовну (основну) частина,

3) заключну (паспортичку).

У вступі вказується, хто проводить дослідження, його мета і завдання, спосіб заповнення анкети, підкреслюється анонімний характер її заповнення, а також висловлюється подяка за участь в анкетуванні. До вступної частини примикає і інструкція щодо заповнення анкети. Паспортички (демографічна частина) містить в собі відомості про респондентів з метою перевірки надійності інформації. Це питання, що стосуються статі, віку, освіти, місця проживання, соціального стану, стажу роботи респондента і т.д.

Особливе значення має складання основної частини анкети, так як від цього багато в чому залежить успіх проведеного дослідження. Зміст анкети (характер і види запитань, порядок їх розміщення, формалізація передбачуваних відповідей) визначається прагненням отримати найбільш достовірну інформацію про досліджуваному об'єкті. Для цього необхідно добре орієнтуватися в тій системі питань, на базі яких формується змістовна частина анкети. Формулювання питань - найскладніший етап складання анкети.

За предметного змісту питання можна поділити на:

Питання про факти. Метою цих питань є отримання інформації про соціальні явища, про стан справ на виробництві, про поведінку оточуючих. Вони можуть стосуватися і особистості самого респондента, коли він заповнює дані паспортички, а також нести інформацію про його діях, вчинках або їх наслідки.

Питання про знання. Їх мета полягає в розкритті того, що знає і що може викласти респондент. Як правило, це питання екзаменаційного типу, що мають на меті виявити рівень інформованості респондента і його знання в певній галузі. Такі питання можуть містити завдання, експериментальні та ігрові ситуації, вирішення яких вимагає від опитуваного використання певних навичок, знання конкретних фактів, подій, імен.

Питання про думку. Ці питання спрямовані на фіксацію фактів, побажань, очікувань, планів на майбутнє і можуть торкатися будь-яких проблем і особистості самого респондента. Відповіддю в цьому випадку виступають оціночні судження, засновані на індивідуальних уявленнях. Через думки виявляється ставлення людини до тих чи інших подій.

Питання про мотиви. Ці питання покликані виявити суб'єктивне уявлення людини про мотиви своєї діяльності. Одне питання про мотиви не може дати справжню картину мотивації діяльності, для цього необхідний цілий комплекс подібних питань.

За своєю логічною природою питання поділяються на: основні, контрольні, навідні, контактні та ін. За характеру відповідей виділяють: питання відкриті і закриті, альтернативні, шкальні. За способом розповсюдження анкети бувають: роздаткові, поштові, телетайпні і ін.

Після збору анкет починається їх обробка та аналіз даних.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Предмет і об'єкт соціології | Функції соціології та методи соціального пізнання | структура соціології | Роль соціології в житті суспільства | Тема 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЮ ДУМКИ | Класичний період у розвитку соціології | соціологічні школи | Розвиток соціологічної думки в Україні | Типи і структура (етапи) соціологічного дослідження | Програма соціологічного дослідження |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати