Головна

гедоністична функція

  1. CES-функція.
  2. II Похідна функція
  3. А) Наукова функція порівняльного правознавства
  4. Автокореляційна функція часового ряду темпів рота номінальної місячної заробітної плати за 10 місяців 1999 р,% до рівня грудня 1998 р
  5. Автокореляційна функція сигналу
  6. Б) Освітня функція порівняльного правознавства
  7. Бас?ару функціялари

Мистецтво в усіх своїх творах несе людям красу, прикрашає їх життя і служить джерелом глибоких естетичних радостей. Однак значення гедоністичної функції мистецтва не вичерпується цими її чисто службовими якостями. Гедоністична функція мистецтва обумовлена ??тим, що вона містить в собі і несе людям не тільки художню, а й специфічно естетичну інформацію про творчий дар і майстерність людини, який створив цю високоорганізовану художню форму. Тому радість дотику з твором мистецтва є своєрідний емоційний усвідомлення причетності глядача, читача, слухача до самого творчого акту, здатність долучитися в уяві до великого таїнства творчості. Доставляючи людям естетичну насолоду, воно не тільки привертає їх до укладеного в ньому пізнавальному і ідейним змістом, але в той же час формує їх творчі здібності, підвищує їх творчий потенціал, удосконалюючи тим самим людини.

Конкретне співвідношення різних функцій мистецтва далеко не завжди, навпаки, воно морфологічно варіюється і історично змінюється.


Питання до практичних занять з етики та естетики

Практичне заняття «Етика як наука»

1. Предмет етики.

2. Мораль як соціальне явище.

3. Походження моральності.

4. Моральність в рабовласницькому і феодальному суспільствах.

5. Буржуазна мораль: етапи її розвитку.

Терміни, які необхідно запам'ятати:мораль, моральність, ідеал, добро, зло, благо, гідність, конформізм, престиж, мотив

Практичне заняття «Сутність, структура і функції моралі»

1. Поняття і функції моралі.

2. Структура моралі.

3. Совість і борг, як морально-психологічні механізми самоконтролю особистості.

4. Сенс життя, щастя.

Терміни, які необхідно запам'ятати:цінності, моральні орієнтири, правила співжиття, стереотип поведінки, моральний кодекс, борг.

Практичне заняття «Естетика, естетична діяльність, естетична свідомість»

1. Естетична діяльність і сфери її прояву.

2. Поняття і структура естетичної свідомості.

3. Категорії «естетичне» і «художнє».

4. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице.

5. Категорії «трагічне» і «комічне».

Терміни, які необхідно запам'ятати: художня культура, утилітаризм, статус особистості, естетичний смак, трагедія, комедія, естетична цінність, сатира, гумор.

Практичне заняття «Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності»

1. Предмет мистецтва.

2. Художній образ.

3. Зміст і форма в мистецтві.

4. Пізнавально-перетворююча функція мистецтва.

5. Комунікативна функція мистецтва.

6. Освітня функція.

7. Виховна функція.

8. Гедоністична функція.

Терміни, які необхідно запам'ятати: предмет мистецтва, емоції, знакова система, гедонізм.

Проблемно-пошукові питання

1. Проблема походження і природа моралі.

2. Соціальна сутність моралі, її структура та елементи.

3. Специфіка моралі і її соціальні функції.

4. Історичні типи моралі.

5. Криза моралі сучасної цивілізації.

6. Глобальні проблеми і вимоги сучасної моралі.

7. Моральні цінності: добро, совість, честь, гідність, щастя, сенс життя.

8. Співвідношення понять етика і етикет.

9. Сутність і структура естетичного.

10. Естетичні категорії: прекрасне і потворне, піднесене і нице, трагічне і комічне.

11.. Структура естетичної свідомості: естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал.

12. Специфіка та види естетичної діяльності.

13. Мистецтво як форма естетичного.

14. Художній образ як форма пізнання світу в мистецтві.

15. Проблема класифікації видів мистецтва.

16. Типологія історичного розвитку мистецтва.

17. Естетична культура і духовне формування особистості.

18. Естетичне і моральне в культурі поведінки фахівця.

Контрольні питання і завдання для самоперевірки з етики та естетикиПопередня   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   78   79   Наступна

Сенс життя, щастя | Естетична діяльність і сфери її прояву | Поняття і структура естетичної свідомості | Основні категорії естетики | Прекрасне і потворне. Піднесене і нице | предмет мистецтва | Художній образ | Пізнавально-перетворююча функція мистецтва | Комунікативна функція мистецтва | освітня функція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати