Головна

Приблизний перелік питань до заліку по темі 2

  1. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  2. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  3. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  4. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  5. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  6. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  7. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його

Сутність і зміст основних етичних і аксіологічних категорій в соціальній роботі

Місце і роль етико-аксіологічного підходу в соціальній роботі

2. Місце і роль цінностей в сучасній соціальній роботі

3. Цінності та ідеал професійної соціальної роботи

4. Ієрархія цінностей професійної соціальної роботи

5. Етичні цінності соціальної роботи

Поняття системи цінностей сучасної російської професійної соціальної роботи, її детермінанти.

7. Професійні цінності соціальної роботи та ціннісні орієнтири суспільства: взаємозв'язок і взаємовплив

Типологія цінностей в соціальній роботі

Література по темі 2

Основна

1. Гусейнов А. А. Соціальна природа моральності. -М .: Изд-во МГУ, 1974.

2. Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Етика. - М .: Гардарика, 1998..

3. Ільєнко Е. В. Про ідолів і ідеалах. - М .: Думка, 1973.

4. Федоренко Є. Г. Професійна етика. - Київ: Вiща школа, 1983.

5. Шмельова Н. Б. Професійний розвиток особистості соціального працівника в системі підготовки і перепідготовки кадрів. - Ульяновськ: +1994.

6. Юнгхолм С.-Е. Гуманістичні цінності соціальної роботи. - М .: Союз. 1996.

7. Ярська-Смирнова Є. Професійна етика соціальної роботи. - М .: КЛЮЧ-С, 1999..

8. Яценко А. І. Целеполагание і ідеали. - Київ: Наукова думка, 1977.Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Г. П. МЕДВЕДЄВА | Тема 3. Основні етапи становлення і розвитку ціннісних підстав | ВСТУП | Лекція 1. Місце і роль цінностей в життєдіяльності людини і суспільства. | Лекція 2. Аксіологічні підстави соціальної роботи | Основна | Лекція 1. Система і ієрархія цінностей професійної соціальної роботи. | Лекція 2. Соціально-ідеологічний і соціально-філософський підходи у визначенні цінності допомоги людині. | Додаткова | Лекція 1. Сутність, функції та основні елементи професійно-етичної системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати