Головна

Коротка історія та класифікація мов програмування 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Організація державного регулювання аудиторської діяльності відповідно до ст. 18 Закону про аудит покладено на федеральний орган виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Уряду РФ від 6 лютого 2002 N 80 уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації, визначено Міністерство фінансів РФ.

Основними функціями Міністерства фінансів в даній області є:

- Видання в межах своєї компетенції нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

- Організація розроблення та подання на затвердження Уряду Російської Федерації федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності;

- Організація в установленому законодавством Російської Федерації порядку системи атестації, навчання та підвищення кваліфікації аудиторів в Російській Федерації, ліцензування аудиторської діяльності;

- Організація системи нагляду за дотриманням аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами ліцензійних вимог і умов;

- Контроль за дотриманням аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності;

- Визначення обсягу та розробка порядку подання уповноваженому федеральному органу звітності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів;

- Ведення державних реєстрів атестованих аудиторів аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів, професійних аудиторських об'єднань і навчально-методичних центрів відповідно до положення про ведення реєстрів, який затверджується уповноваженим федеральним органом, а також надання інформації, що міститься в реєстрах, всім зацікавленим особам;

- Акредитація професійних аудиторських об'єднань.

Оцінюючи ефективність державного регулювання аудиторської діяльності в нашій країні, слід зазначити, що в різних країнах рівень втручання держави в регламентацію і організацію аудиторської діяльності різний. В одних країнах, таких, як Франція і Німеччина, держава жорстко регламентує аудит. В інших же, навпаки, держава не бере участі в регламентації цих відносин взагалі. Величезний вплив на аудиторську діяльність в цих країнах надають професійні організації. Зокрема, в США такою організацією є AICPA - Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів. Також в США діє і ряд інших професійних організацій, які об'єднують бухгалтерів і аудиторів, - Національна асоціація бухгалтерів США, Інститут внутрішніх аудиторів, Інститут фінансових працівників, Асоціація аудиторів - фахівців з комп'ютерного аудиту та ін. Основна функція цих інститутів полягає в саморегуляції професії, наданні допомоги в організації аудиторської практики. Завдання даних професійних організацій полягають перш за все в забезпеченні підтримки своїх членів і високої якості виконуваних професійних послуг. Одним з методів такої саморегуляції є прийняття рішень (постанов) у формі аудиторських стандартів, які є в широкому сенсі керівництвом до поведінки аудитора на професійному рівні.

Деякими правознавцями, що досліджують відносини в сфері аудиторської діяльності, можна почути думку про те, що і в нашій країні необхідно регулювання аудиторської діяльності здійснювати не тільки на державному рівні, але і шляхом громадського регулювання (саморегулювання) * (тисячі триста тридцять одна).

Органами, покликаними в нашій країні здійснювати саморегулювання аудиторської діяльності, є акредитовані професійні аудиторські об'єднання. Зазначені об'єднання створюються з метою забезпечення умов аудиторської діяльності своїх членів і захисту їх інтересів, що діють на некомерційній основі, що встановлюють обов'язкові для своїх членів внутрішні правила (стандарти) аудиторської діяльності та професійної етики, які здійснюють систематичний контроль за їх дотриманням та отримали акредитацію в уповноваженому державному органі .

Стаття 20 Закону про аудит передбачає акредитацію аудиторських організацій уповноваженим федеральним органом.

Під акредитацією в уповноваженому федеральному органі розуміються офіційне визнання і реєстрація цим органом професійних аудиторських об'єднань.

Підлягають акредитації не будь-які об'єднання аудиторів, а лише ті, членами яких є не менш як 1000 атестованих аудиторів і (або) не менше 100 аудиторських організацій.

Будь-яка аудиторська організація і будь-яке індивідуальне аудитор можуть бути членами принаймні одного акредитованого професійного аудиторського об'єднання.

Закон наділяє акредитовані професійні аудиторські об'єднання певним обсягом правомочностей, що дозволяють їм реалізовувати цілі, відповідно до яких вони утворюються.

---

* (1) Биков А. Г. Про зміст курсу підприємницького права і принципи його побудови // Підприємницьке право. 2004. N 1. С. 10.

* (2) Лаптєв В. В. Суб'єкти підприємницького права: навч. допомога. М., 2003. С. 14.

* (3) Детально про поняття і ознаки підприємницької діяльності див. Пункт 1.2 глави 1.

* (4) Наприклад, відповідно до Федерального закону "Про ринок цінних паперів" фондові біржі можуть функціонувати як акціонерні товариства або некомерційні партнерства.

* (5) Див .: Отнюкова Г. Д. До питання про зміст курсу підприємницького права // Підприємницьке право. 2005. N 2.

* (6) Лаптєв В. В. Господарське право - право підприємницької діяльності // Держава і право. 1993. N 1; Він же. Введення в підприємницьке право. М., 1994; Він же. Підприємницьке право: поняття та суб'єкти. М., 1997; Він же. Суб'єкти підприємницького права. М., 2003.

* (7) Господарське право: підручник / під ред. В. К. Мамутова. Київ, 2002.

* (8) Мартем'янов В. С. Господарське право: підручник. Т. 1. М., 1994..

* (9) Цивільне право: підручник / під ред. Е. А. Суханова. Т. 1. М., 1998..

* (10) Цивільне право: підручник / під ред. В. П. Мозоліна, А. І. Масляєва. Т. 1. М., 2003.

* (11) Підприємницьке (господарське) право: підручник / під ред. О. М. Олійник. Т. 1. М., 1999. С. 33.

* (12) Підприємницьке право Російської Федерації: підручник / за ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно М., 2003. С. 43.

* (13) Білих В. С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: монографія. М., 2005. С. 32.

* (14) Попондопуло В. Ф. Комерційне право: підручник. М., 2003. С. 15.

* (15) Пугинский Б. Комерційне право Росії: підручник. М., 2005. С. 7-8.

* (16) Андрєєва Л. В. Комерційне право Росії. М., 2004. С. 29.

* (17) Білих В. С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: монографія. М., 2005. С. 59.

* (18) Лебедєв К.К. Підприємницьке і комерційне право. СПб., 2002. С. 136.

* (19) Див., Напр .: Підприємницьке (господарське) право: підручник: у 2 т. / Під ред. О. М. Олійник Т. 1. М., 1999; Т. 2., 2002.

* (20) На даній позиції стоять автори підручника: Господарське право / під ред. В. К. Мамутова. Київ, 2002.

* (21) Цю категорію як основу для побудови курсу "Підприємницьке право" пропонує ввести А. Г. Биков. Див .: Биков А. Г. Про зміст курсу підприємницького права і принципи його побудови // Підприємницьке право. 2004. N 1. С. 10-12.

* (22) Детальніше про конструкцію абсолютного правовідносини, що складається при здійсненні підприємницької діяльності, див. Параграф 1.4 глави 1.

* (23) Макконелл К., Брю С. Економікс. Принципи, проблеми і політика. Т. 1. М., 1992.

* (24) Див., Напр .: Кабиш О. А. Підприємницький ризик: правові питання: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. М., 1996. С. 13; Підприємницьке право Російської Федерації: підручник / за ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно М., 2003. С. 34; Попондопуло В. Ф. Комерційне право: підручник. М., 2003. С. 17; Лебедєв К.К. Підприємницьке і комерційне право. СПб., 2002. С. 77.

* (25) Білих В. С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: монографія. М., 2005. С. 46.

* (26) Сей Ж. Б. Трактат політичної економії. М., 1896.

* (27) Див .: Каминка А. І. Нариси торгового права. М., 2002. С. 18.

* (28) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1990. N 30. У розділі ст. 418 (з ізм. Від 24 червня 1992 року, 1 20 липня, 24 грудня 1993 г.).

* (29) Підприємницьке (господарське) право: підручник / під ред. О. М. Олійник. Т. 1. М., 1999. С. 20-21.

* (30) Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М., 1982. С. 68.

* (31) Підприємницьке право Російської Федерації: підручник / за ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно М., 2003. С. 39.

* (32) Детально питання відповідальності при здійсненні підприємницької діяльності розглянуті в розділі даного підручника.

* (33) Див .: Семеусов В. А., Тюкавкін А. А., Пахаруков А. А. Правові проблеми підприємницької (економічної) діяльності. Іркутськ, 2001. С. 10.

* (34) Див .: Господарське право: підручник / під ред. Мамутова В. К. Київ, 2002. С. 3.

* (35) Андрєєва Л. В. Комерційне право Росії. М., 2004. С. 28.

* (36) Див., Напр., Ст. 152, 153 Цивільного кодексу РРФСР 1964 р

* (37) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 16. У розділі ст. 499 (з ізм. Від 24 червня 1992 року, 15 липня 1992 р 25 травня 1995 р 6 травня 1998 року, 2 січня 2000 р, 9 жовтня 2002 року, 7 березня 2005 року).

* (38) Лаптєв В. В. Суб'єкти підприємницького права. М., 2003. С. 11-12; Він же. Підприємницьке право: поняття та суб'єкти. М., 1997. С. 12-13.

* (39) Див .: Танчук І. А., Ефімочкін В. П., Абова Е. Господарські зобов'язання. М., 1970; Мартем'янов В. С. Загальні положення господарського права. М., 1983.

* (40) Конструкція абсолютного правовідносини з ведення власної господарської діяльності, вперше запропонована В. С. Мартемьянова (див .: Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 42-43), є дискусійною і визнається не всіма вченими - представниками науки підприємницького (господарського) права.

* (41) Див .: Отнюкова Г. Д. До питання про зміст курсу підприємницького права // Підприємницьке право. 2005. N 2. С. 3-6.

* (42) Детальніше про історію торгового права див .: Андрєєва Л. В. Комерційне право Росії. М., 2004. С. 9-20; Пугинский Б .// Комерційне право Росії. М., 2005. С. 17-30.

* (43) Див .: Шершеневич Г. Ф. Підручник торгового права (з видання 1914 року). М., 1994. С. 27-29.

* (44) Див .: Джерела російського торгового права: збірник витягів з Зводу Законів, статутів, полісних умов і договорів. М., 1914.

* (45) Шершеневич Г. Ф. Підручник торгового права (з видання 1914 року). М., 1994. С. 27.

* (46) Цитович П. П. Нарис основних понять торгового права. М., 2001. С. 50-52.

* (47) Каминка А. І. Нариси торгового права. М., 2002. С. 63-73.

* (48) Детальніше див .: Ісаєв І. А. Становлення господарсько-правової думки в СРСР (20-ті роки). М., 1986.

* (49) Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 44. С. 398.

* (50) Гинцбург Л. Я. Про Господарському кодексі СРСР. Доповідь, дебати і заключне слово. М., 1933.

* (51) Курс радянського господарського права. Т. 1. М .: Радянське законодавство, 1938.

* (52) Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 19.

* (53) Детальніше див .: Мартем'янов В. С. Юридична трагедія // Підприємницьке право. 2004. N 2.

* (54) Лаптєв В. В. Предмет і система господарського права. М., 1969; Він же. Господарське право. М., 1983.

* (55) Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 21.

* (56) Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р N 729 "Про вдосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового виробництва" та ін.

* (57) Господарське право: підручник / під ред. В. С. Мартемьянова. М., 1994..

* (58) Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. V.

* (59) Див .: Пугинский Б. І. Комерційне право Росії. М., 2000. С. 21, 22.

* (60) Див .: Вилкове М. Г. Договірне право в міжнародному обороті. М., 2002. С. 43.

* (61) Див .: Багатих Є. А. Громадянське й торгове право: навч. допомога. М., 2000. С. 26.

* (62) Мамутов В. К. Господарський кодекс в системі правового регулювання економіки України // Підприємницьке право. 2004. N 1. С. 17.

* (63) Див .: Цивільне і торгове право зарубіжних держав. Т. 1. М., 2004. С. 149.

* (64) Див .: Сироедова О. Н. Акціонерне право США та Росії (порівняльний аналіз). М., 1996. С. 21.

* (65) Див .: Дубовицька Е. Європейське корпоративне право: свобода переміщення компаній в Європейському співтоваристві. М., 2004. С. 86.

* (66) Див .: Востріков П. О. Про банкрутство підприємств-позичальників і банків за кордоном // Господарство і право. 1995. N 2. С. 133.

* (67) Див .: Бутирін А. Я. Теорія і практика антимонопольного регулювання в провідних країнах Заходу і Росії. М., 2004. С. 6.

* (68) Див .: Бушів А. Ю. та ін. Комерційне право зарубіжних країн. СПб., 2003. С. 193.

* (69) Див .: Право і підприємництво (зарубіжний досвід): збірник оглядів і рефератів. М., 2003. С. 225, 226.

* (70) ВПС СРСР. 1986. N 47. У розділі ст. 964, 965.

* (71) ВПС СРСР. 1987. N 26. У розділі ст. 385, 386.

* (72) ВПС СРСР. 1989. N 15. У розділі ст. 105.

* (73) ВПС СРСР. 1990. N 11. У розділі ст. 164.

* (74) ВПС СРСР. 1990. N 25. У розділі ст. 460.

* (75) ВВС РРФСР. 1990. N 30. У розділі ст. 416, 417.

* (76) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 26. У розділі ст. 733.

* (77) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1990. N 45. У розділі ст. 958.

* (78) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 52. У розділі ст. +1867.

* (79) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 6. У розділі ст. 290.

* (80) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 48. У розділі ст. 1 675.

* (81) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 48. У розділі ст. 1694.

* (82) Відомості Верховної Ради РРФСР. 1991. N 52. У розділі ст. Тисячу вісімсот сімдесят вісім.

* (83) Яковлєв В. Ф. Цивільне право і кодекс // Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. С. 63.

* (84) Лаптєв В. В. Підприємці чекають свій кодекс. Як поліпшити господарське законодавство // РГ. 1994. 1 березня.

* (85) Лаптєв В. В. Господарське право - право підприємницької діяльності // Держава і право. 1993. N 1. С. 34.

* (86) Курбатов А. Я. Поєднання приватних і публічних інтересів при правовому регулюванні підприємницької діяльності. М., 2001. С. 152.

* (87) Андрєєв В. К. Конституційні основи малого підприємництва // Правові проблеми малого підприємництва. М., 2001. С. 71.

* (88) Указ Президента РФ від 23 травня 1996 N 763 (в ред. Від 13 серпня 1998 г.) "Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади "// Відомості Верховної. 1996. N 22. У розділі ст. 2663.

Федеральний закон від 14 червня 1994 N 5-ФЗ (в ред. Від 22 жовтня 1999 г.) "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів" // Відомості Верховної. 1994. N 8. Ст. 801.

* (89) Відомості Верховної. 1994. N 13. У розділі ст. 1 447 (в ред. Від 15 грудня 2001 г.).

* (90) Додаток N 25 до Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2004 рік" // Відомості Верховної. 2003. N 52 (ч. I). Ст. 5038.

* (91) Указ Президента РФ від 9 березня 2004 N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" (в ред. Указу Президента РФ від 20 березня 2004 N 649) // РГ. 2004. 11 березня; 21 травня.

* (92) Постанова Уряду РФ від 27 серпня 2004 року N 443 "Про затвердження Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації" // РГ. 3 сент. 2004. N 192.

* (93) Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік (затв. ЗС СРСР 31 травня 1991 N 2211-I) (в ред. Від 26 листопада 2001 г.) // Відомості Верховної Ради СРСР. 1991. N 26. У розділі ст. 733.

* (94) Закон Санкт-Петербурга від 30 липня 1998 року N 185-36 (в ред. Від 8 травня 2001 року, з ізм. Від 9 грудня 2003 року) "Про державну підтримку інвестиційної діяльності на території Санкт-Петербурга" / / Вісник Адміністрації Санкт-Петербурга. 1998. N 9.

* (95) Відомості Верховної. 1995. N 18. У розділі ст. 1 589; Відомості Верховної. 2004. N 13. У розділі ст. 1111.

* (96) Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 січня 2002 N 66 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою"; Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 17 листопада 2004 N 85 "Огляд практики вирішення спорів за договором комісії".

* (97) Постанова Конституційного Суду РФ від 16 червня 1998 р N 19-П "У справі про тлумачення окремих положень статей 125, 126 і 127 Конституції Російської Федерації" // Відомості Верховної. 1998. N 25. У розділі ст. 3004.

* (98) Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1996. N 9; 1997. N 5.

* (99) Цивільне право: підручник. Т. 1 / відп. ред. проф. Е. А. Суханов. 1998. С. 68-70.

* (100) Відомості СНР РФ і ЗС РФ. 1993. N 32. У розділі ст. 1240.

* (101) Зикін І. С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. М .: Юрид. лит., 1981. С. 13.

* (102) Вісник ВАС РФ. 1993. N 10.

* (103) Вісник ВАС РФ. 1994. N 1.

* (104) Торгово-промислові відомості. 2001. N 19/20.

* (105) Відомості Верховної Ради РФ. 1993. N 33. У розділі ст. 1309; Відомості Верховної. 2003. N 50. У розділі ст. 4855.

* (106) Банківський бюлетень. 1994. N 13-14.

* (107) Закон. 1995. N 12. С. 82-92.

* (108) СЗ РФ. 2003. N 50. У розділі ст. 4850.

* (109) СЗ РФ. 1995. N 29. У розділі ст. 2757.

* (110) Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 10 жовтня 2003 N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Російської Федерації" // Вісник ВАС РФ. 2004. N 2.

* (111) Стаття 2 Федерального закону від 15 липня 1995 N 101-ФЗ "Про міжнародні договори Російської Федерації" // Відомості Верховної. 1995. N 29. У розділі ст. 2757.

* (112) Угода про формування єдиного економічного простору (укладено в м Ялті 19 вересня 2003 року). Опубліковано не було.

* (113) Угода між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Казахстан про принципи стягнення непрямих податків у взаємній торгівлі (укладено в м Астані 9 вересня 2000 г.) // Відомості Верховної. 2001. N 34. У розділі ст. 3483.

* (114) Протокол про єдиний порядок справляння митних платежів в державах - учасницях СНД (підписаний в м Москві 26 лютого 1998 г.) // Митні відомості. 1998. N 4. С. 129-134.

* (115) Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1996. N 1.

* (116) Рекомендації щодо застосування загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів // Відомості Верховної Ради. 2003. N 3.

* (117) Вісник ВАС РФ. 1994. N 1.

* (118) Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 липня 1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації стосовно питань арбітражного процесу" // Вісник ВАС РФ. 1999. N 8.

* (119) Збірник міжнародних договорів про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. М., 1988.

* (120) Інформаційний вісник Ради глав держав і Ради глав урядів СНД "Співдружність". 1992. N 4.

* (121) Там же. N 5.

* (122) Інформаційний вісник Ради глав держав і Ради глав урядів СНД "Співдружність". 1992. N 7.

* (123) Вісник ВАС РФ. 1994. N 2.

* (124) Там же. 1994. N 1.

* (125) Відомості Верховної Ради СРСР. 1968. N 40.

* (126) Вісник ВАС РФ. 1994. N 1.

* (127) Захист іноземних інвестицій в Російській Федерації (документи і коментарі). Бібліотечка журналу "Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ". Спеціальний додаток до N 7, липень 2001 р М .: ЮРІТ-Вісник, 2001. С. 92-122.

* (128) Вісник ВАС РФ. 1997. N 8.

* (129) Міжнародне приватне право в документах: збірник нормативних актів. Т. I. М .: МАУП, 1996. С. 66-101.

* (130) СЗ РФ. 1999. N 32. У розділі ст. 4040.

* (131) СЗ РФ. 2003. N 30. У розділі ст. 3102.

* (132) Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. N 9; 1997. N 5.

* (133) СЗ РФ. 2001. N 2. У розділі ст. 163.

* (134) СЗ РФ. 1995. N 29. У розділі ст. 2757.

* (135) Стаття 4 Федерального закону від 25 липня 2002 N 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" // Відомості Верховної. 2002. N 30. У розділі ст. 3032 (в ред. ФЗ від 2 листопада 2004 N 127-ФЗ).

* (136) Гаджієв Г. А. Захист основних економічних прав та свобод підприємців за кордоном і в Російській Федерації. М., 1995. С. 115-116.

* (137) Е і Ж. 2002. N 16.

* (138) СЗ РФ. 1995. N 30. У розділі ст. 2864 (в ред. Федерального закону від 2 листопада 2004 N 127-ФЗ.

* (139) СЗ РФ. 1994. N 13. У розділі ст. 1 447 (в ред. Від 15 грудня 2001 г.).

* (140) Підприємницьке (господарське) право. Т. 1 / під ред. О. М. Олійник. М., 1999. С. 160; Підприємницьке право РФ: підручник / за ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно. М., 2003. С. 118.

* (141) СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431 (з остан. Вим.).

* (142) СЗ РФ. 2001. N 33. (ч. I). Ст. 3430 (з остан. Вим.).

* (143) СЗ РФ. 1994. N 32. У розділі ст. 3302.

* (144) ВВС РРФСР. 1990. N 30. У розділі ст. 418. В зв'язку з прийняттям частини 1 ГК РФ втратив чинність, за винятком ст. 34, 35. Статті 34-35 зазначеного Закону втратили чинність у зв'язку з прийняттям і вступом в силу Федерального закону від 8 серпня 2001 року (в ред. Від 23 червня 2003 г.) "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців".

* (145) Див .: Попондуполо В. Ф. Правовий режим підприємництва. СПб, 1994. С. 22; Курбатов А. Я. Поєднання приватних і публічних інтересів при правовому регулюванні підприємницької діяльності. М., 2001. С. 126-127.

* (146) Тотьев К. Ю. Підприємницьке право. М., 2003. З 130.

* (147) Тотьев К. Ю. Указ. соч. С. 132-133.

* (148) Теорія держави і права / відп. ред. В. Д. Перевалов. М., 2004. С. 315-316.

* (149) СЗ РФ. 1995. N 25. У розділі ст. 2343 (зі зм. Від 31 липня 1998 р, 21 березня 2002, 22 серпня 2004 року).

* (150) СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.

* (151) Підприємницьке право РФ / під ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно М., 2003. С. 121.

* (152) Про вимоги і способах їх реалізації див. Розділ "Вимоги, що пред'являються до здійснення підприємницької діяльності".

* (153) СЗ РФ. 1996. N 17. У розділі ст. 1918. (з остан. Вим.).

* (154) РГ. 2005. N 2. 13 Січня.

* (155) РГ. 2005. N 100. 13 травня.

* (156) Більш детально про індивідуальний підприємця см. Параграф 7.1 глави 7 "Правове становище окремих видів суб'єктів підприємницького права".

* (157) Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 75; Підприємницьке (господарське) право / під ред. О. М. Олійник. Т. 1. М., 1999. С. 165-166.

* (158) Про некомерційні організації та їх право займатися підприємницькою діяльністю см. Параграф 7.3 глави 7 "Правове становище окремих видів суб'єктів підприємницького права".

* (159) СЗ РФ. 1996. N 49. У розділі ст. 4696.

* (160) Детальніше про правове становище фінансово-промислових груп см. Параграф 7.10 глави 7.

* (161) Теорія держави і права: підручник / за ред. В. Д. Перевалова. М., 2004. С. 153.

* (162) Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Т. 1. М., 1981. С. 115.

* (163) Підприємницьке (господарське) право / під ред. О. М. Олійник. Т. 1. М., 1999. С. 169.

* (164) Там же.

* (165) Курбатов А. Я. Поєднання приватних і публічних інтересів при правовому регулюванні підприємницької діяльності. М., 2001. С. 139.

* (166) Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 190.

* (167) Ми згодні з критикою точки зору про те, що і державне управління та державне регулювання - лише узагальнені варіанти практичної реалізації виконавчої влади. Саме так вважають автори підручника: Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Адміністративне право РФ. М., 1996. С. 21. Критичну оцінку цієї точки зору см: Підприємницьке право: підручник / під ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно М., 2003. С. 399.

* (168) Детальніше про державне регулювання див .: Губін Е. П. Державне регулювання ринкової економіки і підприємництва. Правові проблеми. М., 2005.

* (169) Детальніше про правове регулювання прогнозування і планування см. Параграф 4.4 глави 4.

* (170) СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.

* (171) СЗ РФ. 2002. N 48. У розділі ст. 4746.

* (172) СЗ РФ. 1995. N 30. У розділі ст. 2871 (зі зм. Від 9 липня 1999 г.).

* (173) Див .: Биков А. Г., кененії А. А., Козлов Ю. М. Економічна політика КПРС і право. М., 1979. С. 148.

* (174) Програма соціально-економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу (2003-2005 роки) затверджена розпорядженням Уряду РФ від 3 січня 2004 N 1-р // Відомості Верховної. 2004. N 2. У розділі ст. 147.

* (175) СЗ РФ. 1994. N 34 (зі зм. І доп.).

* (176) СЗ РФ. 1995. N 28. У розділі ст. 1 998 (з ізм. І доп.).

* (177) СЗ РФ. 2004. N 22. У розділі ст. 2180.

* (178) СЗ РФ. 2005. N 17. У розділі ст. Одна тисяча п'ятсот сімдесят один.

* (179) Діє в частині, що не суперечить Федеральному закону від 14 листопада 2002 N 161-ФЗ "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" // Відомості Верховної. 2002. N 48. У розділі ст. 4746.

* (180) СЗ РФ. 1994. N 28. У розділі ст. 2989 (зі зм. І доп.).

* (181) Див .: Мартем'янов В. С. Господарське право. Т. 1. М., 1994. С. 194.

* (182) С3 РФ. 2001. N 33. ст. 3436.

* (183) Про діяльність СРО на ринку цінних паперів см. Параграф 13.3 глави 13 підручника.

* (184) Громадський захист клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів розглянута в главі 13 підручника.

* (185) СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 167.

* (186) СЗ РФ. 2004. N 11. У розділі ст. 945.

* (187) СЗ РФ. 2004. N 21. У розділі ст. 2023.

* (188) СЗ РФ. 2004. N 29. У розділі ст. 3049.

* (189) СЗ РФ. 2004. N 31. У розділі ст. 3215.

* (190) СЗ РФ. 2004. N 31. У розділі ст. 3259.

* (191) Див. Докладніше: Андрєєв В. К. Предмет підприємницького права (на прикладі залізничного транспорту) // Підприємницьке право. 2005. N 2. С. 6.

* (192) СЗ РФ. 2003. N 1. Ст. 134.

* (193) Див. Докладніше: Андрєєв В. К. Право державної власності в Росії. М., 2004. С. 162-165.

* (194) Див .: Козлова Н. В. Правосуб'єктність юридичної особи по російському цивільному праву: автореф. дис. ... Д-ра юрид. наук. М., 2004.

* (195) Гутин А. С. Корпоративний контроль в акціонерних товариствах і його правові форми: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 10.

* (196) Курбатов А. Я. Поєднання приватних і публічних інтересів при правовому регулюванні підприємницької діяльності. М., 2001. С. 76.

* (197) Аналіз точок зору з даного питання див .: Тотьев К. Ю. Підприємницьке право: навч. допомога. М., 2003. С. 42-43.

* (198) Підприємницьке (господарське) право: підручник / відп. ред. О. М. Олійник. Т. 1. М., 1999. С. 194. Точніше, напевно, сказати про вступ в силу норм, що містять відповідні вимоги.

* (199) В літературі зустрічається твердження, що суть прямого регулювання полягає в прийнятті суб'єктом управління в рамках компетенції управлінського рішення в вигляді правового акта управління, обов'язкового для підприємця і містить припис імперативного (директивного) характеру на вчинення певних дій. Див .: Підприємницьке право РФ: підручник / за ред. Е. П. Губіна, П. Г. Лахно. М., 2003. С. 407.

* (200) Теорія держави і права: підручник / відп. ред. В. Д. Перевалов. М., 2004. С. 236.

* (201) ВБР. 2004. N 15.

* (202) Про технічне регулювання см. Параграф 5.3 глави 5.

* (203) Від лат. licentia - право, дозвіл.

* (204) Легітимація (від лат. Legitimus - законний, узаконений) - визнання або підтвердження законності якого-небудь права або повноваження. Див .: Словник іншомовних слів. М .: Радянська Енциклопедія, 1964. С. 359.

* (205) Термін "легітимація" стосовно державної реєстрації суб'єктів було застосовано професором В. С. Мартемьянова. (Див .: Мартем'янов В. С. Господарське право. Загальні положення: курс лекцій. Т. 1. М .: Изд-во БЕК, 1994. С. 55). Звернемо увагу, що ліцензування є легітимацією саме діяльності підприємця на відміну від державної реєстрації, легітимізується правовий статус суб'єкта як підприємець. Винятки передбачені для суб'єктів з винятковою правоздатністю (наприклад, інвестиційних фондів).

* (206) СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3430 (зі зм. Від 13, 21 березня, 9 грудня 2002, 10 січня, 27 лютого, 11, 26 березня, 23 грудня 2003 р, 2 листопада 2004 року, 21 березня, 2 липня, 31 грудня 2005 р .). Дія Закону виходячи з його назви та переліку видів діяльності, зазначеного в п. 1 ст. 17, поширюється, як нам представляється, на окремі види господарської діяльності, спрямованої перш за все на досягнення соціально корисного результату. До питання про розмежування понять господарської та підприємницької діяльності див .: Господарське право: підручник / під ред. В. К. Мамутова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. С. 3.

* (207) В сфері зовнішньоекономічної діяльності ліцензуванню підлягає оборот товару, а не вид діяльності. Див. Главу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності".1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Коротка історія та класифікація мов програмування 3 сторінка | Коротка історія та класифікація мов програмування 4 сторінка | Коротка історія та класифікація мов програмування 5 сторінка | Коротка історія та класифікація мов програмування 6 сторінка | Коротка історія та класифікація мов програмування 7 сторінка | Коротка історія та класифікація мов програмування 8 сторінка | Форми запису алгоритму | Етапи розробки програми | константи | Змінні і типи змінних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати