Головна

Об'єкти інвестиційної діяльності

  1. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  2. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  3. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  4. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  7. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу

Закони про інвестиційну діяльність не дають поняття об'єкта інвестиційної діяльності, а лише перераховують їх: це - новостворювані і модернізовані основні засоби, цінні папери, науково-технічна продукція, майнові права та ін. (Ст. 3 Закону Української РСР "Про інвестиційну діяльність в РРФСР").

Об'єктами капітальних вкладень є перебувають у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності знову створюване і (або) модернізоване майно (ст. 3 Закону про інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень).

Як ми вище зазначали, комерційні інвестиції вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності.

Розглянемо співвідношення об'єктів підприємницької та інвестиційної діяльності.

Об'єкти підприємницької діяльності - це створювані або існуючі підприємства (майнові комплекси - ст. 132 ЦК України), а також основні засоби і нематеріальні активи, що входять до їх складу.

Інвестор може вкладати кошти, інше майно в якості інвестицій в об'єкти:

- "Чужий" підприємницької діяльності, наприклад, вкладення коштів одним господарським товариством в статутний капітал іншого суспільства. Кошти інвестора надходять до складу діючого підприємства особи, що залучає інвестиції. При створенні господарського товариства внески інвесторів-засновників формують майновий комплекс створюваної юридичної особи. Об'єктами інвестиційної діяльності в цих випадках є майнові (зобов'язальні) права учасників товариства, товариства по відношенню до юридичної особи (п. 2 ст. 48 ЦК України). Акції в акціонерних товариствах закріплюють майнові права акціонерів на отримання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів, а також право на участь в управлінні справами суспільства.

Наприклад, товариство передало в якості внеску до статутного капіталу акціонерного товариства будівлю. Будівля перейшла у власність товариства, складаючи частину майнового комплексу (підприємства) товариства. Тут об'єкт підприємницької діяльності (підприємство) і об'єкт інвестиційної діяльності, так само як і власники цього майна, не збігаються: майновий комплекс належить суспільству, а товариству - акції товариства;

- Інвестиції можуть вкладатися в об'єкти власної підприємницької діяльності. Наприклад, підприємець набуває обладнання та інші основні засоби для модернізації свого виробництва. В цьому випадку об'єкти підприємницької та інвестиційної діяльності (обладнання) збігаються і належать одній особі - інвестору, котрі використовують це майно у підприємницькій діяльності.

Об'єкти інвестиційної діяльності найчастіше використовуються самим інвестором в процесі здійснення ним підприємницької діяльності (основні засоби та нематеріальні активи), а також можуть використовуватися іншими особами-користувачами під контролем інвестора (наприклад, майно унітарних підприємств).

Від об'єктів інвестиційної діяльності необхідно відрізняти інше майно, знову створюване в результаті будівництва. Наприклад, забудовник залучає кошти громадян, які в результаті отримують квартири в новому будинку. Тут користувачами квартир є їх власники-громадяни. Будинки в подібних випадках зводяться забудовниками в процесі здійснення своєї звичайної, а не інвестиційної діяльності, а квартири в них або продаються на ринку житла, або передаються громадянам відповідно до договорів про пайове будівництво.

За договором про пайове будівництво з громадянином забудовник зобов'язується в передбачений договором термін своїми силами і (або) із залученням інших осіб побудувати (створити) багатоквартирний будинок і передати, після отримання дозволу на введення будинку в експлуатацію, квартиру як об'єкт пайового будівництва громадянину - учаснику пайового будівництва, а громадянин зобов'язаний сплатити обумовлену договором ціну і прийняти квартиру у власність для проживання.

Договори про пайове будівництво, укладені забудовником з громадянами, які придбавають їх для особистого, сімейного використання, слід розглядати як договори про виконання робіт і надання послуг.

Забудовник по відношенню до громадянина як учаснику пайового будівництва виконує тут функції підрядника, а громадянин витрачає свої кошти не в формі капітальних вкладень в основний капітал (інвестицій), а в формі оплати за результат роботи (товар), необхідний йому для особистого використання. Громадянин тут не вкладає кошти - інвестиції в "чужу" підприємницьку діяльність у вигляді прямої або портфельної інвестиції, але і не здійснює капітальних вкладень - інвестицій в основний капітал. А в силу закону капітальні вкладення - це інвестиції в основний капітал (основні засоби), в тому числі витрати на нове будівництво, реконструкцію, переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання та інші витрати (ст. 1 Закону про інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень ).

Отже, квартири, придбані фізичними особами як учасниками пайового будівництва для проживання в них не є об'єктами їх інвестиційної діяльності.

Отримання квартир громадянами для проживання в них - їх основна мета.

Що стосується об'єктів інвестиційної діяльності, то вони є лише проміжним результатом діяльності інвестора, засобом для досягнення основної мети - відшкодувати інвестиційні витрати і отримати прибуток на вкладений капітал. Наприклад, комерційна організація придбала технологічну лінію по тепловій обробці і вакуумній упаковці продуктів. У процесі її використання виробляються і продаються товари - продукти харчування. Отримуючи доходи від реалізації товару, накопичуючи амортизаційну складову у вартості товарів, інвестор відшкодовує інвестиційні витрати і отримує можливість за рахунок прибутку примножити свій капітал.

Заборонено інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідають вимогам технічних регламентів, в тому числі екологічних, санітарно-епідеміологічним та іншим вимогам законодавства.

З урахуванням цих заборон об'єкти інвестиційної діяльності (стосовно до комерційних інвестицій) можна визначити як майно, майнові права та інші права, що мають грошову оцінку, які створюються, купуються в результаті інвестування, здатні приносити дохід в процесі їх використання у підприємницькій діяльності, створення і використання яких відповідають вимогам законодавства.

 Попередня   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   Наступна

Продаж акцій відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні | Послідовність застосування способів приватизації підприємства | Глава 15. Податкове регулювання підприємницької діяльності | Цілі, загальні принципи, межі податкового регулювання підприємницької діяльності | Правовідносини, що виникають у процесі податкового регулювання підприємницької діяльності | Засоби податкового регулювання підприємницької діяльності | Відповідальність за податкові правопорушення | Поняття і види інвестицій | Поняття і види інвестиційної діяльності | Етапи інвестиційної діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати