Головна

Середні величини, умови наукового їх застосування.

  1. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру
  2. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
  3. БАГАТОВИМІРНІ СЕРЕДНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1 страница
  4. БАГАТОВИМІРНІ СЕРЕДНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 2 страница
  5. БАГАТОВИМІРНІ СЕРЕДНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 3 страница
  6. БАГАТОВИМІРНІ СЕРЕДНІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 4 страница
  7. Види топогеодезичної прив'язки, їх характеристика і умови застосування. Поняття про опорну геодезичну мережу. Контурні точки карти, що використовуються при топоприв'язці .

Для зведеної кількісної характеристики багатьох явищ і процесів суспільного життя статистика широко використовує такий розповсюджений узагальнюючий показник як середня величина (середня врожайність, середній процент виконання плану, середня частка і т.п.). Вона дає узагальнюючу характеристику однорідних елементів масових явищ, які мають різне кількісне значення (варіацію) в залежності від конкретних умов. В середній погашаються випадкові відхилення індивідуальних значень і відображаються ті загальні умови, під впливом яких формувалась сукупність.

Середня величина- це узагальнюючий показник, який характеризує однорідну сукупність явищ за якою-небудь кількісною варіаційною ознакою в даних умовах місця і часу. Тільки за допомогою середньої можна охарактеризувати сукупність за кількісною варіаційною ознакою.

Середні величини використовують для порівняння показників двох і більше об'єктів (порівняння урожайності окремих культур по господарствах області, порівняння цін на деякі товари на ринках певного регіону і т.п.).

Середніми величинами користуються для характеристики зміни рівнів явищ в часі. До середніх звертаються при вивченні взаємозв'язків між явищами та їх ознаками.

Середні величини застосовують для проведення факторного аналізу явищ, з метою виявлення невикористаних резервів.

Велике значення мають середні величини в плануванні і прогнозуванні

завдань для економіки в цілому і окремих його галузей. Багатогранність суспільних явищ обумовлює виняткову важливість застосування середніх величин в економіко-статистичних дослідженнях. Вони є активним засобом управління, планування і прогнозування економіки держави.

   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Статистичного спостереження | Види статистичного спостереження | Суть статистичного зведення | Класифікації та групування | Принципи формування інтервалів груп | Статистичні таблиці, їх види та правила побудови | СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ | Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання | Приклад. | Характеристика відносних величин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати