Головна

Приклад.

  1. Приклад.
  2. Приклад.
  3. Приклад.
  4. Приклад.
  5. Приклад.
  6. Приклад. Скласти рівняння площини, що походить через точки

За звітний період підприємство випустило таку кількість зошитів:

Зошити Кількість аркушів у зошиті, е с. Випуск, тис. е .
Шкільні
Загальні
Загальні
Загальні
Загальні

Визначити загальну кількість виробленої продукції підприємством в умовно-натуральних одиницях виміру. За умовну одиницю обчислювання прийняти шкільний зошит обсягом 12 аркушів.

Розв'язок

Оскільки згідно з умовою задачі, умовною одиницею є шкільний зошит обсягом 12 аркушів, то його беремо за одиницю. Використовуючи вище наведену формулу, розраховуємо загальний випуск зошитів в умовно-натуральних одиницях:

Вартісниминазиваються одиниці виміру, які використовуються для характеристики в грошовому виразі багатьох різноманітних статистичних показників. Наприклад, собівартість і ціна одиниці продукції обліковується в гривнях і копійках, обсяг товарообороту продуктового магазину - в тисячах гривень, а валовий внутрішній продукт держави в мільйонах або мільярдах гривень.

Трудовиминазиваються одиниці виміру, які використовуються для обліку затрат робочого часу, для визначення рівня продуктивності праці, величини трудових ресурсів і раціонального їх використання та ін. Трудові вимірники виражаються в людино-годинах, людино-роках, людино-днях, верстато-днях.

Існує певна множина абсолютних величин, які обліковуються у формі балансу. Така форма передбачає розрахунок показника за джерелами формування та напрямками використання, а це дає змогу визначити не лише сумарний показник, а й усі його компоненти. Складаються баланси підприємств, матеріальні баланси найважливіших продуктів, палива, трудових ресурсів і т. Ін. Широко використовуються також динамічні баланси за схемою:

Залишок на початок періоду+Надходження-Витрати=

Залишок на кінець періоду

Абсолютні величини є основою для обчислення різних видів відносних і середніх величин, індексів та інших узагальнюючих показників.

   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Предмет статистики | Основні категорії статистики | Методи статистичного дослідження | Статистичного спостереження | Види статистичного спостереження | Суть статистичного зведення | Класифікації та групування | Принципи формування інтервалів груп | Статистичні таблиці, їх види та правила побудови | СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати