На головну

Статистичні таблиці, їх види та правила побудови

  1. I. Правила терминов
  2. VII ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО СИГНАЛИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  3. XI. СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
  4. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру
  5. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
  6. В соответствии с международным и российским правом следует выделить основные правила экстрадиции, имеющие уголовно-правовое значение.
  7. Види конкуренції спеціальних норм та правила їх вирішення

Невіддільним елементом зведення та групування є статистична таблиця. За допомогою статистичних таблиць зручно порівнювати й аналізувати зведені дані. Недаремно кажуть, що "у німих статистичних таблицях вся красномовність статистики".

За логічним змістом статистична таблиця розглядається як "статистичне речення".

НАЗВА ТАБЛИЦІ

Присудок Підмет Верхні заголовки
А
Бічні заголовки        
         
         
         
Підсумковий рядок          

Рис. 1 Макет статистичної таблиці.

Підметом його є об'єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові інтервали. Як правило підмет розміщують у лівій частині таблиці, подаючи його назвою рядків.

Присудок таблиці - це система показників, що характеризують підмет як об'єкт дослідження. Присудок формує в логічній послідовності верхні заголовки таблиці.

Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділють на наступні види:

1) прості:

а) перелікові;

б) територіальні;

в) хронологічні.

2) групові;

3) комбінаційні.

Підметом простої таблиці є перелік елементів сукупності, територіальний ряд, хронологічний ряд. У груповій таблиці підметом є групування за однією ознакою, у комбінаційній - за двома або більше ознаками.

Правила технічного оформлення статистичних таблиць:

1) таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосередньо характеризує об'єкт дослідження; слід уникати зайвої, другорядної інформації.

2) Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень. У назві таблиці вказується об'єкт, його часова і географічна ознака (Динаміка зовнішньої торгівлі України за 2007 рік). Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об'єднати спільним заголовком.

3) У верхніх і бічних заголовках подають одиниці виміру, використовуючи загальноприйняті скорочення. Якщо одиниця виміруспільна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею.

4) Рядки та графи доцільно пронумеровувати, при цьому графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші графи - арабськими числами.

5) Інформація, що міститься в таблиці, узагальнюється підсумковим рядком "Разом" або "У цілому по сукупності"

6) Числа в таблиці, за можливості, необхідно округлювати, причому в межах одного й того самого рядка чи графи - з однаковим ступенем точності.

7) Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин:

а) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути заповнена, ставиться знак "Х";

б) коли про явище немає відомостей, ставляться три крапки "..." або скорочені слова "н. від.";

в) відсутність самого явища позначається тире " - ";

г) дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00);

8) Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, до таблиці додається примітка.

ТЕМА 4

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ | Предмет статистики | Основні категорії статистики | Методи статистичного дослідження | Статистичного спостереження | Види статистичного спостереження | Суть статистичного зведення | Класифікації та групування | Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання | Приклад. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати