Головна

Ж) Економічна свідомість

  1. XVI. ПІДСВІДОМІСТЬ у сценічному самопочутті АРТИСТА
  2. А) Політична свідомість
  3. Б) Правова свідомість
  4. Несвідоме і свідомість
  5. В організації та функціонуванні влади політична свідомість виконує цілий ряд функцій.
  6. В) Моральна свідомість
  7. зовнішньоекономічне регулювання

Економічна свідомість з'явилося як відповідь на соціальне замовлення, на потребу в осмисленні таких суспільних явищ, як економіка, економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіко-математичні моделі, економічна політика, економічна самостійність, економічні кризи, економічний плюралізм і т.д.

В економічній свідомості суспільства відбивається розуміння співвідношення між економічною діяльністю і тими громадськими, політико-правовими умовами, в яких відбувається економічна практика.

Економічна свідомість - це та форма суспільної свідомості, в якій відображені економічні знання, теорії, оцінки соціально-економічної діяльності і суспільні потреби.

Економічна свідомість формується під впливом конкретно-історичних умов і визначається об'єктивною необхідністю осмислення відбуваються соціально-економічних змін.

Економічна свідомість підпорядковане осмислення і вдосконалення існуючої економічної реальності. У структурі економічної свідомості слід перш за все виділити такий елемент, як економічні знання, на основі яких будується практична діяльність. І в даному випадку економічна свідомість відіграє активну і відносно самостійну роль. Економічна свідомість не обмежується відображенням соціально-економічного буття, воно включає в себе ставлення до нього, оцінки економічної діяльності і виступає значним фактором, що регулює поведінку різних соціальних груп.

В економічній свідомості відображені насамперед умови господарського життя людей, ставлення певного класу, соціальної групи, людини до власності на засоби виробництва. Тому в економічній свідомості не просто відбивається буття, воно опосередковано соціально-економічним становищем людини, практичним досвідом, традиціями і конкретними ситуаціями.

Таким чином, економічна свідомість не пасивно відображає реальний світ, воно його оцінює і, виходячи з конкретних потреб, змінює. Воно робить активний вплив на всю соціально-економічне життя суспільства.

Економічна свідомість включає в себе різні рівні осмислення дійсності. У його структурі слід виділити теоретичне, наукове свідомість і емпіричне, буденне осмислення економіки.

Теоретичне свідомість виражено в економічних законах, категоріях, теоріях, ідеях, які є наслідком розвитку наукового пізнання. Воно представлено економічною наукою.

Буденне економічна свідомість складається на основі світовідчуття, безпосереднього життєвого досвіду, елементарних економічних знань і соціально-психологічних установок. Ці рівні економічного свідомості пов'язані між собою і їх взаємодія створює різноманіття економічних поглядів і орієнтацій. Специфіка економічного свідомості полягає в тому, що воно прогнозує і проектує нове осмислення життя, нові підходи і методи.Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

Держава: його походження і сутність | Тема 13. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ | Людина і культура. Культура і формування особистості | Духовне виробництво і духовне життя суспільства | Форми суспільної свідомості | А) Політична свідомість | Б) Правова свідомість | В) Моральна свідомість | Г) Естетична свідомість | Д) Релігійне і атеїстичне свідомість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати