Головна

Основи правового статусу особистості.

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  3. II.1. основи державності
  4. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  5. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  6. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  7. V.1. Загальні початку правового становища осіб в приватному праві

Американська концепція прав людини, що лежить в основі конституційного регулювання, виходить з ідеї природного походження прав індивіда. Відповідно до цього більшість розробників Конституції США вважали зайвим закріплювати в ній права і свободи. Вони вважали цілком достатнім обмежитися закріпленим в Декларації про незалежність положенням про те, що «всі люди створені рівними і всі вони обдаровані своїм творцем деякими невід'ємними правами, до числа яких належать життя, свобода і прагнення до щастя».

Однак, цю точку зору поділяли не всі делегати Філадельфійського конвенту. Деякі з них (Джордж Мейсон і ін.) Вимагали включення в Конституцію статей, присвячених правам людини. Поступкою їм стали деякі вказівки на права і свободи в контексті інших конституційних норм. До таких вказівок відносяться: заборона на призупинення дії привілеї habeas corpus (абзац 2 розділу 9 ст.I); недопущення прийняття биллей про позбавлення громадянських і майнових прав та законів ex post facto (володіють зворотною силою) (абзац 3 раздела9 ст. I); заборона релігійної дискримінації при занятті будь-якої посади або виконанні якої-небудь громадської обов'язки в Сполучених Штатах (абзац 3 ст. VI).

Істотним заповненням Конституції по частині прав і свобод з'явився Білль про права, який також виходив з концепції природних прав. Оскільки автори Білля про права вважали, що права і свободи властиві людині від народження, остільки мета Білля вони бачили не в наданні прав і свобод, а в їх захисті, у встановленні меж державної влади по відношенню до людини. Звідси і заборонний характер більшості формулювань Білля про права, які забороняють: Конгресу видавати закони, які б обмежували свободу совісті, слова і друку, права народу мирно збиратися і звертатися до уряду з петиціями (Поправка I); обмежувати право народу зберігати і носити зброю (Поправка II); порушувати право народу на недоторканість особи, житла, паперів і майна (Поправка IV); повторне кримінальне переслідування за одне і те ж злочин (Поправка V); вилучення приватної власності для громадського користування без справедливої ??винагороди (Поправка V); примушувати свідчити проти самого себе в кримінальній справі (Поправка V); вимагати непомірно великі застави, стягувати надмірні штрафи, накладати жорсткі і незвичайні покарання (Поправка VIII). Крім того, у Білль про права зафіксовано право обвинуваченого на захист, на швидкий і публічний суд присяжних, як у кримінальних, так і по цивільних справах.

Будучи вірними концепції природного права, автори Білля про права визнали за необхідне зазначити, що «перерахування в Конституції певних прав не повинно тлумачитися як заперечення або применшення інших прав, що зберігаються народом» (Поправка IX).

У наступні роки було прийнято низку інших поправок до Конституції США, присвячених правам і свободам людини і громадянина. Серед них Поправка XIII (1865) про заборону рабства; Поправка XIV (1866 г.) про расову та національну рівноправність громадян; Поправка XV (1870 г.) про рівність виборчих прав громадян - чоловіків; Поправка XIX (1920 р) про надання виборчих прав жінкам; та ін. Дивно, але факт питання про конституційне закріплення рівності жінок з чоловіками в США був поставлений лише в другій половині ХХ ст. У 1972 р Конгрес схвалив поправку до Конституції про встановлення рівних прав жінок з чоловіками. Однак ця поправка протягом 10 років не була ратифікована необхідними 3/4 штатів. Оскільки час, встановлений для її ратифікації минув (з 1917 р Конгрес став встановлювати терміни для ратифікації штатами поправок), вона була знята з порядку денного.

Крім Конституції джерелами правового статусу особистості в США є закони Конгресу США про громадянські права 1957, 1960, 1964, 1968 р.р., конституції і закони штатів, рішення Верховного Суду США. Однак Конституція і законодавство США містять досить обмежений перелік прав і свобод, який не відповідає міжнародним стандартам, встановленим відомими актами ООН. Щодо правового статусу особистості вони не виходять за рамки ідей лібералізму XVIII в. згідно з якими головними були юридичну рівність громадян і їх політичні права. Що стосується соціальних прав, то вони не вважалися предметом державного регулювання і гарантій. Зберігаючи вірність цим ідеям, США, на відміну від багатьох розвинених країн, не вважають свою державу соціальним. Звідси і відсутність в Конституції США згадки про будь-яких соціальних правах і соціальної спрямованості діяльності держави.

 Попередня   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   Наступна

Обласна автономія і місцеве управління. | Теми рефератів і доповідей | Глава III. Економічні відносини | Розділ II. складання законів | Глава II. Президент Республіки | Розділ I. Судоустрій | Глава V. Області, провінції і комуни | Схема 1. Структура Конституції Італії | Схема 2. Органи державної влади Італії | Схема 4. Організація публічної влади на місцях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати