На головну

I. Конституція Італії.

  1. I. Конституція США.
  2. I. Конституція Франції.
  3. I. Конституція ФРН.
  4. I. Конституція Японії.
  5. Аза?стан Республікасини? констітуціяси
  6. Боннська Конституція 1949

Початок конституційної історії Італії було покладено 4 березня 1848 року коли король Сардинії Карл Альберт дарував своїм поданням конституцію, так званий Альбертинский статут. Після створення в 1870 р єдиної національної держави Італії Альбертинский статут став Конституцією об'єднаної держави.

Конституційне розвиток Італії було перервано з приходом до влади в 1922 р фашистів.

Після закінчення другої світової війни в Італії починається новий етап конституційного розвитку. 2 червня 1946 р народ Італії шляхом всенародного голосування відкинув монархічну форму правління і обрав Установчі збори для розробки нової Конституції. 18 червня 1946 р Італія була проголошена Республікою. Через півтора року 22 грудня 1947 Установчі збори прийняли нову Конституцію, яка вступила в сили 1 січня 1948 р

Конституція Італії складається з 139 статей і має наступну структуру: «Основні принципи»; «Права і обов'язки громадян» (ч. I); «Пристрій Республіки» (ч. II); «Перехідні та прикінцеві постанови». У свою чергу ч. I ділиться на чотири розділи, а ч. II - на шість глав.

Даючи загальну характеристику Конституції Італії, слід зазначити, що її найважливіші особливості були обумовлені перемогою народного антифашистського руху Опору, потужним демократичним підйомом в країні в перші повоєнні роки, а також складом Установчих зборів. Більшість місць в ньому отримали партії, які брали участь в Опорі. Серед останніх християнські демократи, які отримали 37,2% голосів, соціалісти - 20,7%, комуністи - 18,7% голосів.

Такий склад Установчих зборів не міг не позначитися на змісті прийнятої їм Конституції. У ній знайшли своє відображення як демократичні, так і соціалістичні погляди її творців. Про це свідчить ст. 1 Конституції 1947, яка проголошує Італію демократичною республікою, яка ґрунтується на праці. Про те ж свідчить і закріплена Конституцією нова економічна структура італійського суспільства. Вперше в конституційній історії буржуазних держав Конституція Італії втілила в праві ідею про те, що демократичний розвиток сучасного капіталістичного суспільства можливе лише за умови визнання і використання різних форм власності та суттєвого обмеження права приватної власності. Вказавши на можливість існування в Італії державної, кооперативної і приватної форм власності, Конституція 1947 піддала жорсткій регламентації право приватної власності. Згідно ст. 42 законом не тільки визнається і гарантується приватна власність, але і визначаються «способи її придбання і користування, а також її межі - з метою забезпечення її соціальної функції і доступності для всіх. У передбачених законом випадках приватна власність може бути відчужена в загальних інтересах ... »(ст. 42).

Демократизм Конституції 1947 знайшов свій вияв у закріпленій нею системі гарантій щодо забезпечення реальної дії принципу народного суверенітету. У зв'язку з цим відзначимо заснований Конституцією інститут народної законодавчої ініціативи, відповідно до якого народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом внесення в Парламент від імені не менше ніж 50 тисяч виборців пропозиції, складеного в формі постатейного законопроекту (ст. 71). Крім того, Конституція передбачає можливість здійснення законодавчих повноважень Парламенту безпосередньо народом шляхом референдуму, призначеного на вимогу 500 тисяч виборців або п'яти обласних рад (ст. 75).

Конституція Італії належить до соціально-політичних. Вона закріпила широке коло прав і свобод громадян, заснувала систему органів державної влади на основі принципу поділу влади, відкинула війну як знаряддя посягання на свободу інших народів і як спосіб вирішення міжнародних суперечок, своєрідно вирішила питання про співвідношення законодавства країни і міжнародного права, підкресливши, що правопорядок Італії цілком узгоджується з загальновизнаними нормами міжнародного права.

За наполяганням лівих партій в Конституції були закріплені положення: про заборону відновлення в якій би то не було формі розпущеної фашистської партії; про недопущення реставрації монархії; про позбавлення членів Савойської династії політичних прав і вигнання їх з країни; про націоналізацію майна колишніх королів Савойської династії.

Разом з тим лівим довелося піти в деяких питаннях на поступки християнським демократам. Однією з таких поступок є вирішення питання про відносини держави і католицької церкви. Християнські демократи наполягли на конституційному закріпленні непорушності Латеранські угоди. Йдеться про угоди укладених в 1929 р між італійською державою і Ватиканом, які гарантували останньому частковий суверенітет і міжнародну правосуб'єктність.

Італійська Конституція належить до жорстких. Ті, що змінюють її закони приймаються кожної з палат Парламенту після двох послідовних обговорень з інтервалом не менше трьох місяців і при другому голосуванні повинні бути схвалені абсолютною більшістю членів кожної палати. Крім того схвалений Парламентом закон про зміну Конституції може бути винесений на референдум, якщо протягом трьох місяців після його опублікування цього зажадають одна п'ята частина членів однієї з палат, або 500 тисяч виборців, або п'ять обласних рад. Однак, якщо при другому голосуванні в кожній з палат закон буде прийнятий більшістю в дві третини голосів їх членів, референдум не може проводитися.

За всі роки дії італійської Конституції в неї було внесено всього лише десять малозначних поправок. І це незважаючи на те, що з моменту її прийняття в країні пройшли глибокі зміни в політичній, економічній і соціальній сферах. Сьогодні Конституція Італії далека від адекватного відображення існуючих в країні реалій. Це об'єктивно зумовило необхідність проведення серйозної конституційної реформи. З цією метою в 1994 р Парламентом була створена спеціальна конституційна комісія. У 1997 р нею був розроблений проект конституційної реформи. У разі реалізації цієї реформи буде повністю замінено частину II Конституції, присвячена влаштуванню республіки, і Італія перетвориться з парламентської республіки в змішану, і з унітарної держави - на федеративну.

 Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

ФОМІН А. І. 20 сторінка | ФОМІН А. І. 21 сторінка | ФОМІН А. І. 22 сторінка | ФОМІН А. І. 23 сторінка | ФОМІН А. І. 24 сторінка | Фомін А.І., Гнілорібов В. В. | Конституція Великобританії | Основи правового статусу особистості | Система державних органів Великобританії | І організація влади на місцях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати