На головну

Елементи оподаткування та їх характеристика

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  6. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  7. III. 12.1. Загальна характеристика мислення

Податок вважається встановленим в разі, коли визначені платники і наступні елементи оподаткування:

· об'єкт оподаткування;

· податкова база;

· Податковий період;

· Податкова ставка (ставки);

· Порядок обчислення;

· Порядок і терміни сплати.

Об'єкт оподаткування - Обставини, з наявністю яких у платника податкове законодавство пов'язує виникнення податкового зобов'язання. Основні об'єкти оподаткування: обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) на території РБ і за її межі; прибуток і доходи; майно (земля, нерухомість, капітал).

Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристику об'єкта оподаткування.

Податкова ставка являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази.

Податковий період - Календарний рік або інший період часу, який визначається стосовно кожного конкретного податку, після закінчення якого визначається податкова база і обчислюється сума цього податку.

Податкові пільги - Надаються окремим категоріям платників передбачені НК та іншими актами податкового законодавства переваги в порівнянні з іншими платниками, включаючи можливість не сплачувати податок, або сплачувати їх у меншому розмірі. Податкові пільги встановлюються у вигляді: звільнення від сплати податку; додаткових по відношенню до ін. платникам податкових відрахувань і знижок, що зменшують їх податкову базу або суму податку; знижених в порівнянні зі звичайними податкових ставок і т.п.

Порядок обчислення податків, зборів (мит).Платник самостійно обчислює суму податку, збору (мита), що підлягає сплаті за податковий період, виходячи з податкової бази, податкової ставки і податкових пільг. Обов'язок по їх обчислення може бути також покладено на: податковий орган, митний орган, податкового агента.

ПОДАТКОВИЙ АГЕНТ - Юридична або фізична особа, господарська група, просте товариство, яке є джерелом виплати доходів платнику і на яке покладаються обов'язки по підрахунку, утриманню у платника та перерахування до бюджету податків, зборів (мит)

Порядок і терміни сплати. Терміни сплати встановлюються Податковим Кодексом, законами про митне регулювання в Республіці Білорусь, митного законодавства Митного союзу і актами Президента Республіки Білорусь або рішеннями місцевих Рад депутатів (щодо місцевих податків і зборів) стосовно до кожного податку, збору (мита). Терміни сплати податку, збору (мита) можуть бути визначені календарною датою, закінченням періоду часу, а також вказівкою на подію, яка повинна настати або відбутися, або на дію, яка повинна бути вчинена.Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Ревізія касових операцій | Ревізія операцій по рахунках в банках | Ревізія операцій з обліку основних засобів | Перевірка організації обліку матеріально-виробничих запасів, організації складського господарства, зберігання матеріально-виробничих запасів | Ревізія розрахункових операцій | Ревізія кредитних операцій | Ревізія розрахунків з персоналом по оплаті праці | Ревізія обліку фінансових результатів | Економічна сутність податків, їх функції | Класифікація податків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати