На головну

Загальні принципи побудови відносних статистичних показників

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Побудова відносних показників - завдання, що вимагає поєднання конкретного знання властивостей об'єкта і загальних закономірностей статистичної методології. Зупинимося на загальних логіко-статистичних принципах побудови відносних показників.

Перший принцип. Відносний показник як порівняння двох абсолютних величин, які об'єктивно пов'язані, повинен бути незалежний від нашого бажання. Якщо цієї умови немає, вийде згідно російській приказці «У городі - бузина, а в Києві - дядько». Зв'язати цього «дядька» з

«Бузиною» чисто математично, розділивши одне число на інше, можна, але ніякого відносного показника ми не побудуємо.

Необхідно домагатися якомога більшої відповідності за змістом порівнюваних показників. Наприклад, ми хочемо побудувати відносний показник, що характеризує ступінь грамотності населення. Можна розділити число грамотних на загальну чисельність населення, але це не кращий з показників. Адже ясно, що діти до б років, деякі категорії інвалідів з дитинства, душевнохворих не можуть нарівні зі здоровими і досягли шкільного віку людьми бути навчені грамоті. Ці категорії осіб правильніше исклю-

чить з усього населення при побудові відносного показника грамотності.

Приклад. Продуктивність молочної худоби визначається діленням отриманого валового надою молока на маточне поголів'я (корів, кіз, овець); продуктивність у виробництві


яєць - діленням валового збору на поголів'я курей-несучок (або качок, гусок), не включаючи, зрозуміло, самців-птахів, селезнів, гусей. Але якщо продуктивність у виробництві вовни ми станемо визначати шляхом відносини валового настригу вовни на поголів'я тільки вівцематок і козоматок, то зробимо помилку: адже шерсть стрижуть і з баранів!

Другий принцип. При побудові відносного статистичного показника порівнювані величини можуть відрізнятися тільки одним атрибутом: або видом ознаки (при однаковому об'єкті, періоді часу, плановому або фактичне характер показників), або часом (при тому ж ознаку, об'єкті і т.п.), або тільки фактичним , плановим або нормативним характером показників (той самий об'єкт, ознака, час) і т.д. Не можна зіставляти показники, різні за двома і більше атрибутів, скажімо, порівнювати видобуток вугілля в США в 2000 р з виплавкою сталі в Російській Федерації в 2002 р

Третій принцип. Необхідно знати можливі межі існування відносного показника. Наприклад, відносні показники варіації втрачають сенс і не можуть застосовуватися в тих випадках, коли їх знаменники - середні значення ознак - близькі до нуля, тому що при прагненні знаменника до нуля відносний показник прагне до абсурдного нескінченного значенням. Аналогічно якщо вихідні показники в поточному і базисному періодах мають різні знаки, то втрачає сенс і не може застосовуватися відносна величина динаміки - темп зростання. Якщо підприємство мало в 2000 р збиток 150 млн руб., А в 2001 р отримало прибуток 300 млн руб., Невірно ні те, що

«Фінансовий результат зріс удвічі» (якщо відкинути знаки), ні те, що він «виріс в мінус два рази», якщо ділити +300 мільйонів на -150 млн.

Відносні показники, що вимірюють ступінь наближення деякої ознаки до граничного значення, повинні будуватися так, щоб в межі збільшення вони прагнули до одиниці, а в іншому межі свого зменшення - до

нулю. Так будуються коефіцієнти, що вимірюють тісноту зв'язку ознак, ступінь ефективності використання ресурсів, скажімо, ККД двигуна. Для багатьох характеристик економічної, тим більше соціальної та екологічної ефективності виробничих процесів такі


відносні показники ефективності ще належить побудувати.

З огляду на те що аналіз структурних зрушень в наш час має велике значення в економіці, відносні і абсолютні показники структури та її змін детально розглядаються в даному підручнику (гл. 14).

Особлива методика побудови показників необхідна в тих випадках, коли порівнювані показники мають різні знаки (прибуток «+», збиток «-») або один з них має нульове значення.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Статистична закономірність. Статистичні сукупності | Ознаки та їх класифікація | Визначення предмета статистики - основа статистичної методології | Організація державної статистики в Російській Федерації | Найважливіші міжнародні організації та їх статистичні служби | Вимоги, що пред'являються до зібраних даних. Форми організації і види статистичного спостереження | статистична звітність | Помилки статистичного спостереження. Методи контролю даних спостереження | Реформування російської державної Статистики | Сутність і значення статистичних показників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати