На головну

Найважливіші міжнародні організації та їх статистичні служби

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  3. I. Міжнародні відносини в Європі в 1871-1914 рр.
  4. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  5. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  6. IV. Міжнародні відносини на Далекому Сході в кінці XIX - початку XX ст.
  7. S.1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ

У розвинених країнах національні служби, що займаються статистикою, склалися до першої половини XIX ст. З тих пір стала чітко усвідомлювати потребу в порівнянності даних різних країн, вироблення єдиних рекомендацій.

Перший крок у вирішенні цих завдань був зроблений бельгійським статистиком Адольфом Кетле (1796-1874). За його ініціативи виникло міжнародне співробітництво в галузі статистики

- Міжнародний статистичний конгрес (МСК). Відбулося дев'ять сесій МСК (вісім було проведено А. Кетле): в 1853 р (Брюссель), 1855 г. (Париж), 1857 г. (Відень), 1860 г. (Лондон), 1863 г. (Берлін), 1867 (Флоренція), 1869 р (Гаага), 1872 р (Санкт-Петербург), 1876 р (Будапешт). У них брали участь працівники адміністративної статистики, діячі статистичної науки і представники громадськості різних країн. Обговорювалися питання організації адміністративної статистики, її централізації, проведення переписів населення, класифікації виробництв і т.д. Міжнародні статистичні конгреси сприяли широкому обміну досвідом і помітно підвищили рівень статистичних робіт.

Наступна стадія розвитку міжнародної статистики пов'язана з діяльністю Міжнародного статистичного інституту (МСІ). У 1985 р Відзначається 100-річчя МСІ, який продовжує успішно працювати і по сей день. Регулярно кожні два роки проходять сесії МСІ (перша відбулася в 1887 р). У 1913 р для керівництва роботою МСІ було створено Постійне бюро МСІ, яке з 1923 р публікує щомісячні бюлетені. З 1933 р видається журнал МСІ, з 1975 р публікуються щорічні звіти.

Міжнародний статистичний інститут є міжнародною науковою організацією. У його завдання входять розвиток офіційної статистики, уніфікація методів збору і способів розробки статистичних даних в різних країнах, приведення публікацій до однаковості для можливості міжнародних порівнянь, розвиток статистичної науки і освіти, комп'ютерної підтримки. З моменту ор


ганізації в роботі МСІ беруть участь не тільки провідні вчені-статистики, але і практики.

Сучасний етап міжнародної статистики пов'язаний з діяльністю Організації Об'єднаних Націй (ООН), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ).

Організація Об'єднаних Націй була створена в 1945 році для підтримки миру, розвитку співробітництва і дружніх відносин між країнами. До її складу входять понад 160 держав. Штаб-квартира ООН знаходиться в Нью-Йорку, а європейські відділення - в Женеві та Відні. Секретаріати регіональних комісій знаходяться в Аддіс-Абебі, Бангкоку, Багдаді і Сантьяго.

Відповідно до статуту ООН її головними органами є: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.

Секретаріат ООН забезпечує поточну роботу головних і допоміжних органів ООН, відповідає за виконання їх рішень. Очолює Секретаріат Генеральний секретар ООН, який обирається на п'ятирічний термін.

Економічний і соціальний рада (ЕКОСОР) щорічно проводить дві сесії тривалістю близько місяця з різних напрямків народного господарства, одну - в Нью-Йорку, іншу - в Женеві. У період між сесіями здійснює свою діяльність через постійні комітети, комісії. У веденні Ради знаходяться п'ять регіональних комісій, які вивчають стан справ у своїх регіонах і допомагають урядам виробити політику для вирішення поставлених перед ними проблем. На постійно діючій основі ЕКОСОР має:

· Функціональні комісії (статистичну комісію, комісії з народонаселення, з прав людини, зі становища жінок і т.д.);

· Комітети (комітет по програмі і координації, комітети з природних ресурсів, по неурядовим організаціям, по транснаціональним корпораціям і т.д.);

· Органи експертів (міжурядові робочі групи експертів з міжнародних стандартів обліку і статистики, з міжнародного співробітництва в сфері оподаткування, з перевезення небезпечних вантажів і т.д.);


· Регіональні комісії.

Спеціалізовані установи ООН - сукупність міжурядових установ та організацій, пов'язаних з ООН спеціальними угодами. Вони взаємодіють з ООН і один з одним через Економічну і соціальну раду і Адміністративна рада з координації (АКК), очолюваний Генеральним секретарем ООН.

Таких установ 16.

1. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

2. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

3. Міжнародний банк реконструкції. і розвитку (МБРР).

4. Міжнародний валютний фонд (МВФ).

5. Міжнародна організація праці (МОП).

6. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

7. Міжнародна асоціація розвитку (MAP).

8. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

9. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

10. Всесвітній поштовий союз (ВПС).

11. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ).

12. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

13. Міжнародна морська організація (ІМО).

14. Всесвітня організація інтелектуальної власності

(ВОІВ).

15. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку

(МФСР).

16. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і Міжнародний торговий центр ЮНКТАД-ГАТТ (МТЦ) не є спеціалізованими установами, але входять в загальну систему ООН.

У головних органах Організації Об'єднаних Націй працюють два великих статистичних установи: статистичний


кевкаючи комісія в структурі ЕКОСОР і Статистичне бюро в складі Секретаріату ООН. Додатково створені статистичні служби в усіх регіональних комісіях і спеціалізованих установах, що працюють в тісному зв'язку між собою та іншими міжнародними статистичними службами (рис. 2.1).

Статистична комісія ООН керує методологічної роботою, узагальнює і аналізує статистичний досвід окремих країн, займається безпосередньо методикою і методичною роботою з метою підвищення порівнянності даних за різними територіями, періодам і організаціям, розробляє статистичні стандарти, надає консультативну допомогу з питань статистики, координує статистичну роботу виконавчих і спеціалізованих установ ООН, надає допомогу в зборі, обробці, зберіганні і передачі інформації.

 Підсумкової формою роботи Статистичної комісії ООН вважається сесія, яка проводиться один раз на два роки. В основу діяльності Статистичного бюро секретаріату, який є виконавчим статистичним органом ООН, входять збір, обробка і публікація статистичний


 ських даних по міжнародній статистиці, одержуваних від статистичних служб держав - членів ООН. Статистичне бюро готує і випускає цілий ряд статистичних видань, в яких дані наводяться по країнам, групам країн. До них відносяться:

Рекомендації Статистичної комісії не є обов'язковими для національних статистичних служб, однак при передачі статистичних даних в ООН вони повинні представляти їх відповідно до діючих міжнародних стандартів.

Впровадження в практику прийнятих Статистичної комісією рішень покладено на Статистичне бюро, основна діяльність якого полягає в наступному: підготовці всіх документів для сесій Статистичної комісії і ЕКОСОР; розробці проектів методологічних посібників 42


і рекомендацій за стандартними показниками і їх систем; зборі та аналізі зауважень національних служб за цими проектами для узагальнення і т.д. Схвалені міжнародні рекомендації та стандарти Статистичне бюро публікує в двох основних серіях документів ООН: методичні записки (серія F) - як рекомендації ООН і статистичні звіти (серія М) - як технічні документи. В даний час розроблено понад 150 міжнародних стандартів за статистикою.

Основним стандартом відображення господарської діяльності в країні є міжнародні рекомендації по системі національних рахунків (СНР).

Оскільки СНР ґрунтується на принципах подвійного запису, Статистична комісія приймає зусилля по взаємній ув'язці принципів бухгалтерського і статистичного обліку на основі гармонізованої версії СНР. Для цих цілей залучаються міжнародні професійні організації - Комітет зі стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародна федерація бухгалтерів. Їх досвід розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку узагальнюється і координується Міжурядової робочою групою експертів ООН з міжнародних стандартів обліку та звітності, яка допомагає впровадженню в практику стандартів, що розробляються Комітетом (до кінця XX ст. Впроваджено приблизно 30 стандартів).

До статистичних стандартам можна віднести: міжнародні стандарти класифікацій, наприклад класифікації галузей економіки, товарів, видів діяльності і т.д .; міжнародні класифікації показників галузевих статистик; стандарти за методологією обчислення статистичних показників і їх систем і, нарешті, міжнародні довідники, такі, як

«Довідник міжнародних заходів і терезів», «Номенклатура географічних регіонів для потреб статистики», «Довідник перерахунку даних про сільськогосподарську продукцію»,

«Назва країн світу і національностей», «Митні зони в світі», «Покажчик міжнародних стандартів для статистики», «Перелік статистичних показників, що розробляються міжнародними організаціями»,

«Довідник міжнародних статистичних організацій» і т.д. На основі цих міжнародних стандартів ООН розсилає 43


по всіх країнах світу спеціальні бланки-запитальники для збору даних, які потім публікуються в статистичних виданнях ООН.

Велику роботу по міжнародній статистиці виконують регіональні економічні комісії ООН: Європейська економічна комісія (ЄЕК), Економічна і соціальна комісія для Азії і району Тихого океану (ЕС-КАТО), Економічна комісія країн Африки (ЕКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА) і Економічна комісія ООН для Західної Азії (ЕКЗА). При кожній комісії існують статистичні відділи.

Під керівництвом регіональних економічних комісій і Статистичної комісії ООН проводиться велика статистична робота. Так, щорічно з 1953 р в Женеві проводяться сесії Конференції європейських статистиків. До складу Конференції входять керівники центральних статистичних управлінь європейських країн або рівні їм за рангом посадові особи з країн, що беруть участь в роботі Європейської економічної комісії (США також є членом цієї комісії). Конференція зайнята розробкою статистичної методології, стандартів, програм, є форумом для європейських консультацій щодо цих стандартів. Підготовкою матеріалів для сесій займаються робочі групи, а також групи доповідачів з фахівців з окремих галузей статистики. Конференція координує діяльність статистичних служб ЄЕК за окремими напрямами. Конференція проводиться під керівництвом і в тісному контакті зі Статистичним відділом Секретаріату ЄЕК. До основних статистичних публікацій ЄЕК можна віднести щомісячне іздан'іе «Статистичні показники поточних змін в країнах Європи», два щоквартальних, один піврічний і 10 щорічних бюлетенів за статистикою виробництва і споживання в Європі енергії, стали, машин, житла, транспорту.

В Регіональної економічної та соціальної комісії для Азії і району Тихого океану Конференції азіатських статистиків працюють на постійній основі. В їх роботі беруть участь фахівці - статистики країн - членів ЕСКАТО, включаючи Росію, США, Англію та Францію.


Завдання і цілі Конференції азіатських статистиків такі ж, як у Конференції європейських статистиків.

Основні статистичні публікації ЕСКАТО:

«Статистичний щорічник для Азії і району Тихого океану», щоквартальний «Статистичний бюлетень для Азії і Тихого океану», «Статистика зовнішньої торгівлі країн Азії та району Тихого океану», де наводяться основні статистичні показники розвитку регіону.

Конференція африканських статистиків вирішує ряд специфічних завдань, властивих державам, що розвиваються, - організацію державних статистичних служб, впровадження рекомендованих принципів збору та обробки даних, розвиток статистичних методів аналізу, підготовку фахівців. Економічна комісія країн Африки за допомогою своїх статистичних служб видає «Статистичний щорічник», збірник «Статистика зовнішньої торгівлі країн Африки» (серія А - «Напрямок торгівлі» та серія В -

«Торгівля окремими товарами»), «Бюлетень статистичної та економічної інформації по Африці» (виходить 3 рази на рік), щорічник «Огляд економічного становища Африки». У роботі Конференції африканських статистиків в якості спостерігачів беруть участь представники Росії.

Економічна комісія країн Африки за допомогою ООН та своїх статистичних служб проводить ряд досліджень в різних областях сучасної статистики, в демографії, сільському господарстві, виробництві.

Основну роботу з координації статистичної діяльності в Латинській Америці здійснює Міжнародний американський статистичний інститут (Масі), підлеглий Організації американських держав. Міжнародний американський статистичний інститут є членом Міжнародного статистичного інституту і має консультативний статус при ЕКОСОР. Регіональна економічна комісія для Латинської Америки не має регіональної конференції статистиків, хоча, як і ЕКЗА, займається збором, аналізом і публікацією статистичних даних по Латинській Америці. Вона видає піврічний

«Статистичний бюлетень по Латинській Америці», в якому наводяться дані по населенню, трудових ресурсів, зовнішній торгівлі,


виробництву окремих видів товарів як доповнення до

«Огляду економічного становища Латинської Америки». Зупинимося на статистичної діяльності спеціалізованих установ ООН.

Міжнародна організація праці (постійно діючий орган - Міжнародне бюро праці), яка має в своєму складі статистичний відділ, регулярно скликає міжнародні конференції статистиків з питань праці та соціального страхування.

Основні видання МОП: «Щорічник статистики з праці», що охоплює більше 180 країн за 10 років, а також «Бюлетень статистики з праці», що видається щоквартально, в якому, крім річних даних за 10 років, наводяться дані по кварталах і місяцях за останні 3 року; «Доповнення до бюлетеню», виходить 8 разів на рік і містить відомості про зайнятість по окремих галузях, умовами праці, індексами споживчих цін. Крім того, в кожному червневому випуску містяться дані за попередній жовтень в щорічному обстеженню заробітної плати 41 професії, тривалості робочого дня і рівню цін по 41 виду споживчих товарів. Наводяться статистика доходів і витрат домашніх господарств і витрати на соціальне забезпечення.

Робота Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в області статистики дуже обширна. Ряд її підрозділів має статистичні відділи. ФАО публікує «Щорічник по виробництву», «Щорічник по

торгівлі »,« Щорічний огляд становища в області добрив »,

«Щорічний бюлетень економіки і статистики сільського господарства», «Середній трирічний продовольчий баланс», «Щорічник лісопромислової продукції»,

«Щорічник з питань рибальства», «Щорічник статистики світової торгівлі зерном» і багато інших видань. У них міститься інформація про виробництво, торгівлю, цінах, споживанні, засобах виробництва, структурі сільськогосподарської діяльності і т.д.

Статистичні відділи ЮНЕСКО зайняті збором, обробкою, публікацією і аналізом статистичних даних з питань освіти, науки і техніки, культури, інформації і т.д. Основними публікаціями є: «Статистичний щорічник ЮНЕСКО», в якому наводяться дані про


населенні, освіті, науці і техніці, бібліотеках і музеях, книжкових виданнях, споживанні паперу і статистикою кіно, радіо і телебачення; «Короткий статистичний огляд освіти в світі», що видається один раз на два роки; світові огляди і статистичні звіти: «Світовий огляд освіти», «Світові засоби масової інформації»,

«Статистика спеціальної освіти», «Отримання освіти за кордоном» і ін.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) збирає і публікує дані про комерційне повітряному транспорті, обсязі перевезень, повітряному парку і персоналі, фінансові показники. Видає «Статистичний збірник ІКАО» щоквартально, а більш докладні публікації включають такі серії: «Перевезення авіаліній»,

«Повітряний рух», «Повітряний флот і персонал»,

«Фінансові відомості», «Нерегулярний повітряний транспорт», «Зареєстровані літаки цивільної авіації», «авіаруху в аеропортах».

Вся статистична інформація Всесвітньої організації охорони здоров'я розробляється за такими напрямками: розвиток служб охорони здоров'я, методологія статистики охорони здоров'я та міжнародної класифікації хвороб. Основна статистична робота проводиться в регіональних відділеннях. Всесвітня організація охорони здоров'я щомісяця публікує «Доповідь по світовій санітарної статистики», в першій частині якого наведені показники смертності, захворюваності на інфекційні хвороби, вакцинації, забезпеченості медичними послугами і т.д., а в другій - причини смертності та захворюваності, витрати на медичне обслуговування і т.д. Крім цього публікується «Щорічник світової санітарної статистики», де, крім спеціальних даних, наводяться дані про чисельність населення, його динаміці, структурі, природний рух, розподіл за місцем проживання. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (MAJP) і Міжнародна фінансова корпорація (МФК) є самостійними юридичними особами, проте їх діяльність тісно пов'язана між собою, що проявляється в роботі статистичних служб. Статистична робота, виконувана МБРР, ґрунтується

на матеріалах служб MAP і МФК. Їх основне завдання -

надання необхідної інформації по країнам,


регіонах і проектам. Банк є в основному споживачем, а не джерелом інформації. Єдиною групою первинних даних, що публікуються банком, є дані про зовнішню заборгованість, потоках капіталу, погашення боргу, національних рахунках і платіжних балансах. Банк щорічно організовує до 70 експедицій в країни, що розвиваються з метою збору інформації та отримання оперативних оцінок стану економіки. Регулярно публікуються: «Річний звіт Міжнародного банку і Міжнародної асоціації розвитку» с. додатками, в якому дається детальна інформація про міжнародну заборгованості; щорічник «Тенденція в країнах, що розвиваються», що містить дані про народонаселення, соціально-економічному зростанні, русі міжнародного капіталу, зовнішньої заборгованості і міжнародної торгівлі.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує для внутрішнього користування і публікацій поточні дані про міжнародних валютних запасах, фінансових і банківських операціях, державних фінансах, процентних ставках, ціни, заробітну плату, виробництві, міжнародної торгівлі та національних рахунках. МВФ публікує збірник

«Міжнародна фінансова статистика» ( «International Financial Statistics») і додаток до нього, де розглядаються питання внутрішніх і міжнародних фінансів, містяться дані більш ніж по 100 країнам про внутрішні валютних проблеми й проблеми платіжного балансу, валютних курсах, валютних резервах міжнародної торгівлі і т .буд .; видає щомісячник «Напрями торгівлі» та «Щорічник платіжних балансів».

Всесвітній поштовий союз видає щорічник «Статистика поштових служб», який містить відомості по країнах і територіях про поштові відправлення, фінансові операції пошт, дані про наявність поштових установ і їх технічної оснащеності.

Міжнародний союз електрозв'язку публікує «Статистичний щорічник загальних постачальників електроенергії», «Статистику електрозв'язку».

У Європі в даний час діють три великих центри міжнародної статистики, зайняті збором і обробкою 48

статистичної інформації:

відділ статистики Європейської економічної комісії ООН; Статистичне бюро Організації економічного


співробітництва і розвитку (ОЕСР) і Європейська статистична комісія (Євростат).

В «Основних принципах офіційної статистики в регіоні Європейської економічної комісії», прийнятих на 47-й сесії ЄЕК 15.04.1992 р, підкреслюються значимість офіційної статистичної інформації, необхідність забезпечення її точності та об'єктивності, відповідності міжнародним стандартам і принципам професійної етики (повністю цей документ наведено в додатку 2). Основними завданнями Євростату є: підготовка і надання статистичної інформації для керівництва Європейського економічного, валютного і політичного союзу (ЄС); постійне вдосконалення статистичної інформації; допомога національним статистичним службам в уніфікації підходів до організації статистичних спостережень в країнах ЄС і в єдиній методології розрахунку показників. Надання інформації в Євростат - обов'язок національних статистичних служб.

Євростат включає наступні підрозділи: поширення статистичної інформації та комп'ютеризації економічної статистики і

державного бюджету, міжнародної торгової статистики та зовнішніх зносин, статистики підприємств, соціальної і регіональної статистики, сільськогосподарської статистики та статистики навколишнього середовища. Використання єдиних міжнародних стандартів для системи національних рахунків, а також розробка методології розрахунків паритету купівельної спроможності валют (ПКС) країн ЄС в значній мірі полегшують роботу з узгодження

між країнами економічних програм і взаємних розрахунків. В рамках Євростату працює Громадська рада, до складу якого представників всіх країн ЄС і різних споживачів інформації, з урахуванням інтересів яких і розробляється план робіт Євростату.

Діяльність Євростату регламентується законодавчо, його функції чітко визначені і розмежовані.

Велику статистичну роботу ведуть Організація економічного співробітництва і розвитку - ОЕСР (OECD) і її численні галузеві комітети, які постійно

готують статистичні матеріали і публікують їх у різноманітних виданнях, зокрема «OECD Outlook Express»,

«Main Economical Indicators» і ін.


Координація діяльності статистичних служб країн -

членів СНД здійснюється створеним в 1992 р Статистичним комітетом Співдружності Незалежних Держав. Публікуються статистичні збірники по країнах СНД і іншим державам ближнього зарубіжжя.

Статистичні публікації - це один з можливих джерел статистичної інформації. Використовуючи його, слід критично ставитися до статистичних даних, прикидаючи, наскільки та чи інша цифра реальна. Корисно мати дані з різних джерел. Напевно вони не співпадуть, але довіра буде до тих даних, які мають близькі значення. Користуватися краще тими даними, спосіб отримання яких зрозумілий. Достовірність даних державної статистики визначається тим, що це результат професійної діяльності спеціально підготовлених працівників, що використовують єдину методологію, відповідну в більшості випадків міжнародним стандартам, що дає можливість простежити динаміку будь-якого показника за ряд років.

Якщо відповідних даних немає в статистичних збірниках, то можна отримати їх самим, тобто провести статистичне спостереження - науково організований збір даних. В системі державної статистики не менше третини всього обсягу робіт пов'язано з отриманням даних.

Ким би і коли б не проводилося статистичне спостереження, воно повинно бути організовано за певними правилами, дотримання яких дозволяє забезпечити надійну основу статистичного дослідження.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ | Що таке статистика | Статистична закономірність. Статистичні сукупності | Ознаки та їх класифікація | Визначення предмета статистики - основа статистичної методології | статистична звітність | Помилки статистичного спостереження. Методи контролю даних спостереження | Реформування російської державної Статистики | Сутність і значення статистичних показників. | Класифікація статистичних показників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати