Головна

Валовий зовнішній борг Республіки Білорусь в розрізі секторів економіки та фінансових інструментів, млн. Доларів США

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. А. ВВП як сума валової доданої вартості (виробничий метод).
  3. Абвяшченне незалежнасці Республікі Білорусь. Грамадска-палітичнае жиццё
  4. Авторське право і суміжні права в Республіці Білорусь
  5. Актуальні проблеми економіки
  6. Акціонерне фінансування являє собою форму отримання додаткових фінансових ресурсів шляхом емісії цінних паперів.
  7. Альтернативні витрати та ефективність економіки
 показники  на 01.01.12  на 01.10.13
 Валовий зовнішній борг Республіки Білорусь  34 023,1  37 098,2
 короткостроковий  14 433,5  14 038,1
 Довгостроковий  19 589,6  23 060,1
 Органи державного управління *  12 351,0  12 894,0
короткостроковий -  
 Боргові цінні папери -  
 Кредити та позики -  
 торгові кредити -  
 Інші боргові зобов'язання -  
 Прострочена заборгованість -  
 інше -  
 Довгостроковий *  12 351,0  12 894,0
 Боргові цінні папери  2 022,3  1 804,2
 Кредити та позики  9 762,7  10 524,3
 торгові кредити - -
 Інші боргові зобов'язання  566,0  565,5
 Органи грошово-кредитного регулювання  1 529,7  726,1
 короткостроковий  1 195,6  552,5
 Боргові цінні папери -  
 Кредити та позики -  
 Рахунки і депозити  1 195,6  552,5
 Інші боргові зобов'язання -  
 Прострочена заборгованість -  
 інше -  
 Довгостроковий  334,1  173,6
 Боргові цінні папери -  
 Кредити та позики  141,7  6,2
 Рахунки і депозити  192,4  167,4
 Інші боргові зобов'язання -  
 банки  6 077,4  7 947,1
 короткостроковий  2 053,7  3 169,2
 Боргові цінні папери  7,2  3,5
 Кредити та позики  1 772,4  2 473,2
 Рахунки і депозити  223,7  680,6
 Інші боргові зобов'язання  50,4  11,9
 Прострочена заборгованість -  
 інше  50,4  11,9
 Довгостроковий  4 023,7  4 777,9
 Боргові цінні папери  78,1  57,9
 Кредити та позики  3 474,2  4 520,8
 Рахунки і депозити  471,4  199,2
 Інші боргові зобов'язання -  
 інші сектори  13 072,6  14 063,8
 короткостроковий  10 191,8  8 849,2
 Боргові цінні папери  1,4  4,3
 Кредити та позики  1 530,1  774,7
 Рахунки і депозити -  
 торгові кредити  8 050,9  7 222,6
 Інші боргові зобов'язання  609,4  847,6
 Прострочена заборгованість  609,4  847,6
 інше -  
 Довгостроковий  2 880,8  5 214,6
 Боргові цінні папери -  
 Кредити та позики  2 880,8  5 214,6
 Рахунки і депозити -  
 торгові кредити -  
 Інші боргові зобов'язання -  
 Прямі інвестиції: межфирменное кредитування  992,4  1 467,2
 Заборгованість дочірнім підприємствам -  
 Прострочена заборгованість -  
 інше -  
 Заборгованість прямим інвесторам  992,4  1 467,2
 Прострочена заборгованість  6,4  8,5
 інше  986,0  1 458,7


Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Витрати, що фінансуються з республіканського бюджету, їх склад і характеристика | Кошториси бюджетних установ, їх види | Склад видатків бюджету на охорону здоров'я і джерела їх фінансування | Склад видатків бюджету на галузі національної економіки | Загальна характеристика витрат на судову владу, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки Республіки Білорусь | Витрати на загальнодержавні потреби, їх склад, призначення, джерела фінансування | Загальна характеристика витрат бюджету на фізичну культуру, спорт, культуру і засоби масової інформації | Склад витрат на освіту і джерела фінансування | Фонд соціального захисту населення і його роль, порядок формування і напрями використання коштів | Поняття і причини бюджетного дефіциту, джерела його фінансування та шляхи скорочення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати