На головну

II.3.4) Тлумачення закону.

  1. VIII.3.4) Купівля-продаж.
  2. Гаджієв Х. І. Тлумачення права і закону. М., 2000..
  3. Геометричне тлумачення роботи
  4. Дія нормативно-правового акта в часі. Зворотна дія закону. "Переживання" закону
  5. Тлумачення сновидінь.
  6. Метафізичне тлумачення закону єдності і боротьби протилежностей.

В силу приналежності своєї області людського, а не божественного права, зміст закону не може не бути обмеженим. «Ні закони, ні сенатус-консульт не можуть бути написані так, щоб охоплювали всі можливі випадки, але лише те, що переважно трапляється». З цього загального доктринального принципу випливало подразуменіе не тільки допустимих і можливих винятків із закону, але і безумовну необхідність тлумачення закону стосовно до конкретних обставин і часу. В силу властивого римської правової і тим більше законодавчої традиції особливого історичного формалізму, питання тлумачення закону став спеціально важливим, були розроблені більш-менш точні правила тлумачення, що роблять таке обов'язковим і правовим, а не суб'єктивним вправою.

Допустимість і бажаність тлумачення закону відповідно його так званому духу, А не букві витікали також з прагматичної мети римського закону: мета його в тому, щоб висловити благо, щоб усунути суб'єктивізм правозастосування. Тому благе тлумачення визнається таким при відповідно наступними критеріями: а) закони повинні тлумачитися не буквально, але з точки зору їх загального змісту і значення, не в строгому сенсі окремих слів або виразів (які можуть бути випадковими), але відтворюючи волю законодавця; б) якщо різні положення одного і того ж закону суперечливі і тим більше суперечливі, необхідно вивчати значення всієї ситуації, Що стала предметом розгляду закону; при цьому підсумкове тлумачення, допускається, може не збігатися з жодним з вихідних положень; в) закони повинні тлумачитися не порушуючи прав приватних осіб і корпорацій. Тлумачення, слідуючи цим принципам, також може, бути не ідеальним з точки зору норм колишнього права, воно в підсумку може бути помилковим. Якщо ця помилка загальноприйнята, то тим самим, як визнавалося, створювалося нове право, нові вимоги і нові норми, так само обов'язкові з власне положеннями закону.

 Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

I.5.1) Передумови загальної кодифікації права. | I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана. | I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика). | II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ | II.1. основи державності | II.2. громадянство | II.2.2) Придбання прав громадянства. | II.2.3) Втрата і обмеження прав громадянства. | II.3. Закон як категорія публічного права | II.3.2) Класифікація законів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати