Головна

Всесвітньо-історичне значення вчення Маркса і Енгельса про виховання, його роль у розвитку педагогічної науки

  1. Any і його похідні мають інше значення в позитивному реченні.
  2. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  3. II. Поняття права, його соціальне призначення.
  4. II. Об'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Особливості загального огляду. Місцевий огляд живота. Діагностичне значення результатів огляду.
  5. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  6. III.1. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В МОВИ
  7. IV. Огляд в кінці 1-го року навчання в школі.

Вчення Маркса і Енгельса про виховання, що є нерозривною частиною теорії наукового комунізму, є якісно новий етап у розвитку педагогічної науки.

Основоположники марксизму встановили залежність виховання від суспільних відносин. Вони відкрили закон про класовий характер виховання в сучасному суспільстві і дали глибокий аналіз класового виховання дітей пролетаріату в сучасному їм буржуазному суспільстві. При цьому вони розкрили соціальні причини, що зумовили величезні відмінності у вихованні та освіті дітей різних класів, і показали, що ці відмінності є не чим іншим, як відображенням загальних суперечностей капіталізму.

Маркс і Енгельс мобілізували робітничий клас в умовах буржуазного суспільства на боротьбу за знання, розглядаючи її як нерозривний частина всієї його загальнополітичної боротьби. Кінцеву мету цієї боротьби вони бачили в поваленні влади буржуазії, у встановленні диктатури пролетаріату і в побудові соціалістичного суспільства, в якому будуть створені всі умови для розквіту матеріальної і духовної культури, поставленої на службу трудящим, для всебічного розвитку людської особистості.

Основоположники марксизму заклали міцний фундамент теорії комуністичного виховання. Вони розробили на новій методологічній основі найважливіші принципові положення, що стосуються розумового, фізичного, морального і естетичного виховання, вперше висунули і обгрунтували ідею політехнічного навчання.

Вчення Маркса і Енгельса про виховання служить теоретичним зброєю, яке використовується світовим пролетаріатом в його боротьбі за освіту, за школу. Вперше, але не в повній мірі, це вчення знайшло своє відображення в просвітницьких заходах Паризької Комуни. Творчо розвинене В. І. Леніним стосовно нових історичних умов - до епохи імперіалізму, пролетарських революцій і будівництва соціалізму, марксистське вчення про виховання служить керівництвом до дії при вирішенні найважливіших питань народної освіти і комуністичного виховання трудящих в СРСР та інших соціалістичних країнах.Попередня   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Педагогічна діяльність і погляди Р. Оуена в період організації комуністичних колоній | Значення педагогічного досвіду та ідеї Р. Оуена | Вчення К. МАРКСА І Ф. ЕНГЕЛЬСА Про вихованні | Сутність виховання. Класовий характер виховання в сучасному суспільстві | Вчення про формування людини | Критика виховання в буржуазному суспільстві | Програмні вимоги пролетаріату в області виховання і освіти | Всебічний розвиток особистості | розумове виховання | Фізичне виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати