На головну

Статистична обробка даних за допомогою MS Excel

  1. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  2. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. Jsj Вибір формату даних
  5. Microsoft Excel
  6. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  7. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.

На практиці досить часто зустрічаються завдання, в яких результат повністю і жорстко не визначається впливають на нього факторами. Наприклад, неможливо однозначно і точно сказати, скільки часу буде світити тільки що придбана електрична лампочка або, незважаючи на наявність розкладу руху, в який момент часу прибуде очікуваний поїзд. Неможливо заздалегідь сказати, скільки покупців прийде в магазин. Щоденна кількість покупців в магазині змінюється випадково день у день, приймаючи будь-які натуральні значення в деякому інтервалі. Конкретний результат можна отримати, тільки провівши відповідну перевірку, випробування. Причому очевидно, що в різних випробуваннях будуть отримані різні результати. Ясно, що в наведених прикладах крім основних факторів, що впливають на термін служби лампочки, на час прибуття поїзда, на кількість покупців в магазині, діє безліч другорядних, врахувати які в повному обсязі неможливо. Для опису явищ з невизначеним результатом використовується поняття випадкової величини. Величина, значення якої залежить від безлічі одночасно діючих факторів і змінюється від одного випробування (вимірювання) до іншого, називається випадковою.Теоретичне вивчення випадкових величин є предметом теорії ймовірностей,а вивченням їх застосування для вирішення прикладних завдань займається математична статистика.

Кажуть, що значення випадкової величини спостерігаються у випробуваннях з деякою ймовірністю.Випадковість значень таких величин насправді підпорядковується деяким закономірностям, які описуються так званими законами розподілу ймовірностей.На практиці досить часто доводиться стикатися з рівномірнимзаконом розподілу, що описує випадкові величини, які з однаковим ступенем імовірності приймають значення з деякого інтервалу. Наприклад, рівномірним законом описується кількість очок, що випали на ігровому кубику. Ця випадкова величина з рівною часткою ймовірності може приймати будь-яке значення в діапазоні від одиниці до шести.

Під час вирішення завдань статистичного характеру іноді виникає необхідність в імітації спостереження значень деякої випадкової величини. Для цього в програмі MS Excel передбачена функція СЛЧИС (),віднесена до категорії математичних. Ця функція не має аргументів, тому праворуч від її назви знаходяться порожні круглі дужки. Вона виробляє значення випадкової величини, рівномірно розподілені в інтервалі від 0 до 1. Якщо в задачі потрібно, щоб випадкова величина була рівномірно розподілена в іншому інтервалі, значення, вироблене функцією, потрібно піддати масштабування. Наприклад, за допомогою формули = ЦІЛЕ (СЛЧИС () * 100)можна отримати цілочисельні значення випадкової величини, рівномірно розподіленої в інтервалі від 1 до 100. Таку формулу можна записати в деяку клітинку таблиці, а потім за допомогою маркера заповнення занести послідовність випадкових величин в певний діапазон комірок.Попередня   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   Наступна

Створення нестандартного формату і стилю | Символ формату Відповідні символи значення або вплив на формат | копіювання форматування | УВАГА | Операції і функції | ПРИМІТКА | ПРИМІТКА | Діаграми в Excel | Назва підприємства I кв. II кв. Ill кв. IV кв. | Бази даних в MS Excel |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати