На головну

Пошук і заміна

  1. Sub пошук ()
  2. UCR (undercolor removal - видалення додаткового кольору) і GCR (gray component replacement - заміна сірої компоненти)
  3. Автозаміна
  4. Алгоритм діагностичного пошуку при ЛНГ
  5. Алгоритм пошуку опорного і оптимального рішення
  6. Алгоритми роботи з двійковими впорядкованими деревами (деревами пошуку)
  7. Атака на перехідний простір і заміна на фантазію

Під час редагування документа досить часто доводиться виконувати операцію пошуку в тексті будь-якого слова, обороту, пропозиції, фрагмента, спеціального символу, ділянки документа з певними параметрами форматування. Те, що потрібно знайти в тексті, прийнято називати зразком пошуку. Ділянка документа, що співпадає зі зразком пошуку, називають входженням зразка.

Звичайно, можна виконувати пошук входжень зразка в документі шляхом його візуального порядкового перегляду. Однак це пов'язано з великими часовими витратами і неможливістю забезпечити гарантоване виявлення всіх входжень зразка в документ. В редакторі MS Word передбачена можливість автоматизації цієї трудомісткої і стомлюючої процедури.

Щоб звернутися до механізмів автоматичного пошуку, потрібно використовувати поєднання клавіш Ctrl + F або ж виконати команду Правка> Знайти. На екран буде знову виведено вікно Знайти і замінити, але тепер потрібно перейти на сторінку Знайти (рис. 12.63). В поле Знайти: прямим введенням слід задати зразок пошуку. Крім того, розгорнувши пов'язаний з полем список, можна повторно вибрати будь-який з раніше використаних зразків пошуку. Нижче списку знаходиться текст, що описує поточні параметри пошуку. У прикладі на рис. 12.63 цей текст містить: Вперед, Враховувати регістр. Це означає, що пошук здійснюється вперед від поточної позиції курсора і при цьому враховується регістр букв.

Якщо поточні параметри пошуку потрібно змінити, то за допомогою натискання кнопки Більше можна перейти до розширеного варіанту сторінки Знайти (рис. 12.64). Знаходиться на цій сторінці розгортається списку Напрямок: слід вказати область пошуку. Можливі наступні варіанти: Вперед - пошук здійснюється від текстового курсора до кінця документа; Назад - пошук здійснюється від текстового курсора до початку документа; і нарешті, Скрізь - задається пошук по всьому документу незалежно від поточного положення текстового курсора.

Включення прапорця Враховувати регістр забезпечує точну відповідність знайдених входжень з зразком по регістру букв. Так, в ситуації, зображеної на рис. 12.63, зразком пошуку є слово «називається», причому пошук здійснюється з урахуванням регістру. Отже, слова «Називається» і «НАЗИВАЄТЬСЯ» з документа будуть визнані редактором як НЕ відповідні зразком. При вимкненому прапорці Враховувати регістр відповідними зразком будуть визнані всі зустрілися варіанти слова «називається».

Мал. 12.63.Сторінка Знайти діалогового вікна Знайти і замінити

Включення прапорця Лише слово цілком забезпечує пошук зразка, що розглядається тільки як самостійне ціле слово. Випадки, коли послідовність символів зразка є частиною більш довгого слова, не враховуються. Нехай, наприклад, зразком є ??слово «указ». При вимкненому прапорці Тільки слово цілком буде знайдено не тільки слово «указ», а й слова «вказати», «покажчик», а також всі інші слова, частиною яких є слово «указ».

Після визначення зразка і вказівки умов пошуку потрібно натиснути кнопку Найти далее. Редактор знайде і виділить в зазначеній частині документа перше по порядку входження зразка. За аналогією з розглянутою вище сторінкою Перейти можна виконати будь-яку роботу з документом при розгорнутому, але неактивному вікні Знайти і замінити. При необхідності продовжити пошук слід знову натиснути кнопку Найти далее, буде знайдено наступне входження зразка. Цей процес може бути повторений будь-яку кількість разів. Для закінчення роботи з вікном потрібно, як зазвичай, натиснути клавішу Esc або кнопку Скасування.

Мал. 12.64. Розширений варіант сторінки Знайти вікна Знайти і замінити

ПОРАДА

Зверніть увагу на дуже корисну можливість! Навіть після закриття вікна Знайти і замінити наступне входження зразка може бути знайдено в документі за допомогою поєднання клавіш Shift + F4.

Якщо в документі немає жодного входження зразка, редактор видасть повідомлення Закінчено перегляд документа. Шуканий елемент не знайдено. Отримавши таке повідомлення, слід уважно перевірити зразок пошуку і встановлення прапорців, що визначають умови пошуку.

Досить часто доводиться виконувати не тільки пошук якогось конкретного зразка в документі, а й здійснювати заміну знайдених фрагментів будь-яким іншим текстом. Доступ до механізмів автоматизації цієї операції здійснюється за допомогою поєднання клавіш Ctrl + H або команди Правка> Замінити .... Діалогове вікно команди показано на рис. 12.65.

Оскільки перед виконанням будь-якої заміни в документі потрібно знайти те, що слід замінити, можна припустити, що основу операції заміни становить операція пошуку. І дійсно, просте порівняння структури сторінки Знайти (рис. 12.64) і сторінки Замінити (рис. 12.65) показує, що основним їх відмінністю є присутність поля Замінити на :, в якому повинно бути зазначено, чому саме потрібно замінити знайдені в документі входження зразка. Так, у вікні, зображеному на рис. 12.65, задано, що входження слова «децентралізовані» в документі потрібно замінити словом «розподілені». Текст, який повинен заміняти в документі входження зразків пошуку, зазвичай називають зразком заміни.

Мал. 12.65.Сторінка Замінити діалогового вікна Знайти і замінити

Призначення інших елементів управління, що знаходяться на сторінці Замінити, точно таке ж, як і на сторінці Знайти. Після введення зразка пошуку, зразка заміни і установки умов пошуку потрібно натиснути кнопку Найти далее. Якщо в документі буде виявлено входження зразка, то редактор здійснить переміщення до знайденого ділянці і виділить його. Натиснувши кнопку Замінити, користувач може замінити знайдене входження зразком заміни, а потім продовжити пошук, натиснувши кнопку Знайти далі. Можна також припустити, не заміняти знайдений ділянку, відразу натиснувши кнопку Знайти далі. Таким чином, послідовно (входження за входженням) здійснюється робота по всьому документу або по заданій його частини.

При наявності в документі великої кількості входжень зразка пошуку такої спосіб їх заміни може зайняти дуже багато часу. В принципі користувач може дуже швидко виконати всі заміни по всьому документу, натиснувши кнопку Замінити все. Редактор зробить заміни всіх входжень без зупинки на кожному з них. Однак при нестачі досвіду і неточному завданні умов пошуку можна безнадійно зіпсувати весь документ, так як операцію неправильно виробленої заміни досить складно виправити. Тому спосіб автоматичної заміни всіх входжень потрібно застосовувати з великою обережністю, і, у всякому разі, перед такою заміною слід виконати резервне копіювання документа.Попередня   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   Наступна

Видалення комірок, рядків і стовпців | Об'єднання і розбиття осередків | Зміна висоти рядка | Центрування таблиці і зміна вирівнювання її рядків | Зміна ширини стовпця | Додавання обрамлень і заливок в таблицю | Висновок або скасування виведення ліній сітки в таблиці | Перетворення таблиці в абзаци тексту | Сортування | Виконання обчислень в таблиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати