На головну

Внутрішні газопроводи

  1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника органів внутрішніх справ. Загальне уявлення
  2. В органах внутрішніх справ
  3. В органах внутрішніх справ ...............................................................475
  4. Використання результатів аналізу і оцінки оперативної обстановки в діяльності міськрайлінорганів внутрішніх справ
  5. Вимоги, що пред'являються до кадрів органів внутрішніх справ
  6. Відомчі нормативні акти як основа системи управлінських рішень в органах внутрішніх справ
  7. Внутрівідомчий контроль в органах внутрішніх справ

1. Заміна внутрішньої розводки (при капітальному ремонті будівлі).

2. Ремонт стінок резервуара (постановка латок, виправка випинів, ви-

3. рубка дефектних ділянок зварних швів з наступною заваркою).

4. Заміна ізоляції резервуара.

5. Ремонт запірної арматури з повною розбиранням, змащуванням і заміною деталей (1 раз в 10 років).

6. Заміна застарілого та зношеного технологічного обладнання (1 раз в 20 років).

Проектно-кошторисна документація. Проекти і кошториси на капітальний ремонт становлять за чинними одиничним нормам і розцінками (ЕНиР). Для конструкцій і видів робіт, на які ЕНиР відсутні, розробляють додаткові одиничні розцінки за діючими кошторисними нормами або ЕНиР. Кошториси на капітальний ремонт становлять окремо по кожному об'єкту на підставі описів робіт. До опису робіт повинні додаватися коротка пояснювальна записка, матеріали технічних обстежень, акти приладового обстеження газопроводів, акти контори «Подземметаллзащіта» і т. д.

На ті роботи, коли в процесі капітального ремонту змінюються конструкції споруд, виробляють модернізацію або заміну обладнання, а також часткову зміну трасування газопроводу, проектна документація розробляється по одностадійной схемі.

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення капітальному ремонту

2. Поясніть як обирають газопроводи на ремонт.

3. Назвіть, хто може виконувати ремонтні роботи..

Література.

1. Фастов Л. М., Ширяев В. В. Ремонтные работы на городских газопроводах.-М.: Надра, 1989

ЛЕКЦІЯ № 46

ЗМ Технологія виконання основних робіт з ремонту газопроводів.

План

1. Тимчасове відключення газопроводів. Технологія проведення робіт.

2. Прокладка тимчасового обвідного газопроводу.

1. Тимчасове відключення газопроводів. Технологія проведення робіт

Відключення ділянок діючих газопроводів.

Наявні запірні пристрої на газопроводах не завжди дозволяють відключати для ремонту необхідні ділянки мережи без примикаючи до них суміжних газопроводів. Відключення газопрововодів для ремонту чи заміни робиться з використанням спеціальних пристроїв, дозволяючи виконувати відключення тільки у рамках ділянки, яка підлягає ремонту.

Для тимчасового перекриття газопроводу низького тиску використовують:матерчаті кляпи, резинові надівні камери, тампони з глини, цегливі стінки та деревяні дошки. Схема пристрою перекриття газопроводів із застосуванням цих засобів показана на рис. 5.

Використання їх дозволяється тільки при зниженні тиску в газопроводі до 0,4-1,5 кПа (40-150 мм вод. ст.). Для вимірювання тиску в газопроводі або просвердлюють ручним дрилем або пропалюють різаком наскрізний отвір діаметром 1,5-2,0 мм, або запресовують в отвір діаметром 6-8 мм, просвердлений у верхній частині газопровода, спеціальний конусний ніпель. Газопроводи малого діаметра (до 100 мм) зазвичай тимчасово перекривают ганчірковим кляпом, промазаними глиною. Гумові камери частіше встановлюють в газопроводах з діаметрами 150-225 мм. Їх виготовляють за ТУ 38.105137-80 зі спеціальної гуми товщиною 2-3 мм або еластичногосинтетичного матеріалу, стійких до дії бензинів. Дані камери мають гумову трубку завдовжки не менше 0,7 м і не повинні проколюватися механічними частинками або окалиною, що потрапляють в газопровід.

У зимовий час для збереження еластичності камери перед закачуванням в

Рис1 Устаткування для тимчасового відключення газопроводу І- схема устаноки резинових камер; ІІ- глиняна перемичка;ІІІ -цегляна стінка; IV-уста-новка деревяного диска. 1 - газопровод; 2 - вікно в газопроводе; 3 - камери резинові 4 - мешки з мокрой глиной; 5 - шнур; 6 - обмазка глиняная; 7 - кирпичицегли: 8-диск деревяний; 9- клин деревяний  

них повітря повинні бути попередньо прогріті. При установці гумових камер слід витримувати відстань від місця проведення вогневих робіт не менше 8 м. Така умова забезпечує захист гумової оболонки камер від прожога розпеченими частками металу при газовому різанні і електрозварювання. Використання звичайних матер'яних чохлів для захисту камер від пропалів, як показали досліди, не дає позитивним400-500 мм вод. ст.). Від можливого зсуву камери утримуються дротом, закріпленим за край вікна. Основна зручність при використанні камер - невеликий розмір вікна (не менше 100Х 150 мм) оваліної форми, вирізуваного в стінці газопроводу для введення і вилучення камер, що забезпечує вільний введення згорнутих в трубку камер.

Тампони з мішків з мокрою м'ятою глиною частіше застосовують на газопроводах діаметром 100-250 мм. У цих випадках ширина вікна у верхній частині стінки газопроводу приймається на 5-10 мм менше внутрішнього діаметра газопроводу. Перед введенням в газопровід зовнішня поверхня мішка змащується густий глиною. Після введення в вікно газопроводу тампон зсувається в бік, назустріч потоку газу. При необхідності тампон встановлюється і з іншого боку вікна.

Для підвищення стійкості перемички іноді встановлюють два тампона один за одним. З метою зручності витягом перший тампона до нього прив'язують шнур, вільний кінець якого виводять через вікно в газопроводі назовні. Місця пропуску газу між поверхнею тампона і внутрішньою стінкою газопроводу ущільнюються густою глиною. У зимовий час глиняні пробки повинні виготовлятися в суміші з солідолом або іншим мастилом.

При використанні цегляної стінки розмір вікна, вирізуваного в газопроводі, повинен забезпечувати можливість вільного введення і вилучення цеглин. Зручніше цеглу укладати довшою стороною уздовж труби. Шар глини між цеглинами повинен забезпечувати герметичність стінки. Після зведення стінки її обмазують густою глиною з боку вікна. Цегляні стінки зазвичай встановлюють в газопроводах з діаметром 200-300 мм і більше.

Поширений і метод тимчасового перекриття газопроводів дерев'яннимі дисками з ручкою, які встановлюють всередині труби. Диски виготовляються з 2-3 шарів дощок з загальною товщиною 50 мм. Діаметр дисків повинен бути менше внутрішнього діаметру труби на 12-17 мм, бокова поверхня їх повинна мати скіс під кутом 10-15 °. Після введення диска в газопровід і установки поперек труби його закріплюють дерев'яним клином, а кільцевої зазор між трубою і диском ущільнюють глиною.

2. Прокладка тимчасового обвідного газопроводу.

Спочатку прокладається тимчасовий обвідний газопровід. Після цього на основний газопровід приварюють трійники (по 3 шт. в обидва боки від відключаємої ділянки), що складаються з двох половин, які зварюються між собою подовжнім швом за допомогою електродугового зварювання. Внутрішній діаметр горловини трійника трохи більше внутрішнього діаметра газопроводу. При умовному діаметрі газопроводу 50 мм і менше патрубки, що утворюють трійник, приварюються безпосередньо до газопроводу.

На фланці чотирьох трійників встановлюються засувки, через які спеціальним механізмом (свердлильний верстат) за допомогою фрези вирізується отвір в газопроводі. Після видалення вирізаної частини стінки труби газопроводу разом з фрезою через відкриту засувку в герметичний корпус механізму засувка закривається і механізм від'єднується. На звільнене місце встановлюються стопорні пристрої і приєднуються кінці обвідного газопроводу.

Після того як відкриваються засувки на обвідному газопроводі, відкривають засувки на трійниках зі стопорних пристроях, які вводяться всередину основного газопроводу і перекривають його перетин. Слідом за цим приварюють штуцера для випуску газу через свічку і штуцера для подачі азоту або іншого інертного газу з метою наступної продувки відключеної ділянки. Потім у цих патрубках і трійниках висвердлюють отвори для введення надувних камер. Після установки і накачування камер повітрям відключається ділянка газопроводу продувається і відрізається. Потім, після заміни вирізаної ділянки, виконують такі операції: витягують надувні камери, закривають пробками штуцера, виводять з газопроводу стопорний пристрій, закривають всі засувки, демонтують тимчасовий обвідний газопровід. Засувки знімають після того, як через них за допомогою спеціального пристосування введені в горловини трійників ущільнюючі заглушки зі стопорами . Фланці трійників закривають заглушками. Нову секцію труби разом з трійниками покривають захисною ізоляцією.

Замість стопорного пристрою, може бути використана інша конструкція аналогічного призначення . В цьому випадку нижня частина трійника, приварюється до газопроводу, має опуклу циліндричну порожнину з внутрішнім діаметром, великим внутрішнього діаметра газопроводу. Введення пробки, перекривающей потік газу, здійснюють також через свердлильний механізм. Ущільнюючі заглушки встановлюють всередині механізму для свердління отвору в газопроводі. Через відкривається засувку заглушка в штангою вручну вводиться в патрубок трійника, в кільцевому пазі якого розміщуються сегментні упорні пластини. При суміщенні кільцевих пазів патрубка і заглушки упорні пластини переміщуються штовхачем і входять до кільцевої паз заглушки. Отвори, де розміщуються штовхачі, щільно закривають пробками на різьбі. Ущільнення заглушки досягається за рахунок неопренового кільца . Після установки заглушки тримач знімається.

Питання для самоконтролю.

1. Поясніть як виконують відключення газопроводу на ремонт.

2. Поясніть як виконують прокладку тимчасового обвідного газопровода.

3. Назвіть за допомогою яких матеріалів роблять тимчасове перекриття газу.

Література.

1. Фастов Л. М., Ширяев В. В. Ремонтные работы на городских газопроводах.-М.: Надра, 1989

ЛЕКЦІЯ № 47

ЗМ Технологія виконання основних робіт з ремонту газопроводів.

План

1. Роботи по демонтажу пошкоджених ділянок газопроводів. Наварювання латок, накладок, муфт.

2. Ремонт ізоляційного покриття газопроводів.

3. Контроль якості робіт.

1. Роботи по демонтажу пошкоджених ділянок газопроводів. Наварювання латок, накладок, муфт.

Приварення латок, накладок та муфт це одна з найбільш відповідальних операцій при ремонтних роботах. У цьому випадку, коли вона виконується на газопроводі при зниженні у ньому тиску до низького, витік газу крізь заварюємий отвір частіш зменшують шляхом встановлення азбестової накладки. При більш високих тисках розплавлений метал шву видувається газом і якість шву не відповідає пред'явленим до нього вимогам тривалості та герметичності.

За для того щоб підібрати матеріал для прокладок, який забезпечує герметичність при більш високому тиску та електродугової зварки був випробуван ряд менш дефіцитних матеріалів, які широко використовуються у газовому господарстві. Це мокре азбестове полотно змочене у жидкому склі, розплавлений параніт, випробування проводились на ділянці газопроводу з прямокутним наскрізним отвором 250х50мм, на яке встановлювалась накладка більшого ніж воно, розміру, добре притулена до поверхні газопроводу. Під накладку помістився ущільнений матеріал, разом з яким вона за допомогою струбцини притискалась до поверхні газопроводу. Також випробувалась і гума. Згідно результатів випробувань у точці, віддаленої на 1см від краю латки максимальна температура досягає 5800 С, при віддаленості

Способи ліквідації витоків у тілі труб залежать від характеру дефектів.

Ушкоджені (дефектні) зварені стики, наскрізні корозійні і механічні ушкодження сталевих газопроводів, каверни глибиною більше 3 % товщини стінки металу труби повинні ремонтуватися шляхом вирізки дефектних ділянок і вварки котушок довжиною, рівною діаметру труби, але не менш 200 мм, або шляхом установки муфт.

Зварені стики та зварені шви, що не задовольняють вимогам ДБН повинні бути виправлені або вилучені.

Невеликі свищі й тріщини в сталевих трубах заварюють; у чавунних трубах свищі та раковини розсвердлюють і загвинчують пробками на різьбі. Застосовують також глухі (без отворів) сиділки на хомутах. При більш значних ушкодженнях на труби встановлюють муфти. На сталеві газопроводи замість муфт можна наварювати напівмуфти або латки, що перекривають ушкоджену ділянку. При ушкодженнях газопроводів механізмами з утворенням отворів із вм'ятинами або тільки вм'ятинами сильно звужується прохідний отвір газопроводу. Тому подібні ділянки труб доводиться вирізати і замість них вварювати котушки. Такі роботи виконуються після вимикання газопроводу. При цьому варто обов'язково розкривати й перевіряти найближчі від місця ушкодження зварені стики.

Якщо труби ушкоджені на значній відстані, що найчастіше буває внаслідок корозії, їх необхідно вирізати і заміняти новими.

Ремонт арматур, труб. При ушкодженнях труб газопроводів їх відновлюють шляхом наварки муфти на ушкоджений стик або шматком іншої трубки і наступної вварки котушки з відрізка труби.

Як правило, муфти зварюють із двох половинок поздовжнім швом на деякій відстані (близько 1 м) від ушкодженого стику. Щоб уникнути виникнення більших місцевих напружень бажано робити муфти з гофрою (валиком).

При розриві стиків на газопроводах високого і середнього тиску установка муфт більше важка. Тут накладенням бинта вихід газу припинити не вдається, тому що бинт віддувається тиском. Тому на таких газопроводах не можна робити зварювальні роботи без зниження тиску, оскільки при загорянні газу може виникнути полум'я великої довжини, до того ж на значній площі. А зниження тиску порушує нормальне газопостачання споживачів , що досить небажано. Щоб цього уникнути, установку й заварку муфт роблять із застосуванням спеціальних пристосувань.

ПЕ газопроводи піддаються механічним пошкодженням, які розділяють на два види: від зовнішніх впливів і внутрішніх руйнувань.

Зовнішні впливи - це найчастіше несанкціоноване розкопування поблизу газопроводів; динамічні й статичні навантаження від транспорту; осаджування грунту, а також пошкодження (порізи) труб при безтраншейній прокладці.

Внутрішні руйнування виникають від підвищення тиску в мережі і неякісного виконання зварювально-монтажних робіт.

Обслуговування поліетиленових труб не вимагає такої великої кількості персоналу як обслуговування сталевих газопроводів за рахунок скорочення обходів, відсутності експлуатації засобів електрохімічного захисту та ін.

При виконанні ремонтних робіт на газопроводах з перекриттям подачі газу виконують такі технологічні операції:

· пошкоджену ділянку вирізают;

· після зняття оксидного шару встановлюють фітинги;

· встановлені фітинги приварюють до газопроводу.

Метод латання ПЕ труб.

При пошкодженнях трубопроводів великих діаметрів екскаватором або іншими засобами виконують латання. Для виконання ремонтних робіт застосовують спеціальні накладки.Їх використовуют для ремонту без витоків газу. При більш глибоких пошкодженях труби спочатку заливають місця пошкодження розплавленим поліетиленом, потім зрізають його верхній шар, зачищають, знежирюють, а потім приварюють накладку.

2. Ремонт ізоляційного покриття газопроводів.

Однією з найважливіших умов для отримання високої якості при ремонті ізоляційних покриттів є обов'язкова підготовка ділянки газопроводу шляхом якісного очищення пошкодженої ділянки від різного роду забруднень (іржі, бруду, пилу та ін), просушування і суворе дотриманняня технології нанесення грунтовки. Кінці наявного ізоляційного покриття повинні бути очищені від обгорткового паперу при ізоляції зварних стиків на довжину 150-200 мм по обидві сторони від стику і зрізані на конус, а при ізоляції окремих місць пошкоджень - не менш ніж на 100 мм по периметру ушкодження і також зрізані на конус. Перед безпосереднім нанесенням грунтовки підготовлені кінці старого ізоляційного покриття та ізольовану поверхню металу необхідно ретельно протерти ганчіркою, змоченою бензином Б-70.

На очищену таким чином поверхню кистю наносять рівний шар грунтовки, без пітьоків, згустків, пропусків і бульбашок. Грунтовка перед нанесенням мастики повинна бути висушена до «отлипа» (при проведенні рукою по нижній твірнії труби грунтовка не повинна бруднити руку). Мастику на грунтовку слід наносити не пізніше ніж через 1 добу після нанесення грунтовки (в іншому випадку необхідно загрунтувати знову). Після висихання грунтовки мастику наносять вручну в три шари, обливаючи стики або пошкоджене місце з лійки і розтираючи мастику в нижній частині труби рушником.

В якості армуючих обмоток в мастичних покриттях на бітумної основі поряд з склохолстом при ремонті газопроводів, а також фасонних частин і ємностей допускається застосовувати бризол або інші армуючі матеріали відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Шари армуючої обмотки з склополотна, зовнішня обгортка з паперу повинні накладатися на гарячу мастику по спіралі з нахлестом і певним натягом, що виключає порожнечі, зморшки і складки. При цьому повинна бути забезпечена непреривність шару і необхідна товщина покриття.

Високоефективним способом ремонту ізоляційних покриттів расподільчих газопроводів є ремонт із застосуванням ізоляційних полімерних липких стрічок. Цими стрічками можна як ремонтувати окремі місця пошкоджень покриттів на газопроводі, так і проводити ізоляцію стиків, а також використовувати липкі стрічки при заміні окремих труб або ділянок газопроводів. Застосування липких стрічок при ремонті ізоляційних покриттів газопроводів не вимагає яких-небудь складних спеціальних механізмів, цілком достатні для цієї мети найпростіші пристосування.

Перед нанесенням грунтовки ізолююча поверхня повинна бути ретельно очищена від різних забруднень, пилу, масляних плям, всі гострі виступи, які прилипли краплі розплавленого металу, шлаку, задирки і т. п. повинні бути зрубані, обпиляні або зачищені шлифовальною машинкою. Поверхня труби при цьому повинна бути сухою, наявність вологи у вигляді плівки, крапель, криги і інею не допускається.

На очищену поверхню кистю наносять рівний шар грунтовки без патьоків, згустків, пропусків і міхурів.

Рис. 1. Нанесення полімерних ліпких стрічок за допомогою пристрою 1-ізолюємий газопровід, 2-пристрій.

Під вітчизняні липкі стрічки можуть бути застосовані грунтовки на, бітумної основі, виготовлені шляхом розчинення бітуму в бензині в співвідношенні 1:03 за об'ємом або 1:02 за масою

Імпортні полімерні стрічки слід наносити на газопровід по невисушеній грунтовці при температурі навколишнього повітря не нижче -40°С. Якщо температура повітря нижче +10°С, рулони стрічки і обгортки перед нанесенням необхідно не менше 48 год витримати в теплому приміщенні при температурі не нижче +15°С (але не вище +45°С) При температурі повітря нижче +3°С поверхню газопроводу необхідно підігріти до температури не нижче +15°С (але не вище 50°С). На поверхні труби при цьому не повинно бути слідів кіптяви.

Ізоляційні і обгорткові стрічки наносять без перекосів і зморшок. Щільне прилягання стрічки по всій поверхні, що захищається і створення герметичності в нахльостуванні забезпечуються постійним натягом стрічки. Для отримання покриття дуже посиленого типу (три шари полімерної стрічки і один обгортки) полімерну стрічку необхідно наносити з нахлестом витків, рівним 2/3 ширини стрічки. Ширину полімерної стрічки для ізоляції газопроводів рекомендується вибирати рівною 0,5-0,7 діаметра труби.

3. Контроль якості робіт.

При нанесенні липких полімерних стрічок будь-яким способом необхідно стежити, щоб строго дотримувався нахлест витків і на покритті не виникали складки, зморшки і міхурі. При виявленні дефектів стрічку необхідно зняти з газопроводу і, усунувши дефект, намотати знову.

Займаючись ремонтом пошкоджених місць і зварних стиків, необхідно звертати увагу, щоб переходи до існуючого покриття були плавними, а нахлест стрічки на примикаюче захисне покриття був не менше 15 см, липка стрічка не повинна на 2-3 мм доходити до обгорток, що мають підвищену вологість.

Суцільність відремонтованого ізоляційного покриття слід перевіряти дефектоскопом до нанесення захисної обгортки. Перевірену і захищену обгорткою ділянку відремонтованої ізоляції газопровода слід відразу ж засипати м'яким грунтом. Після повної засипки відремонтованих місць не раніше ніж через 3 дні необхідно перевірити золяційні покриття на відсутність прямого контакту труба - земля за допомогою АНПІ.

Техніка безпеки. При виконанні очисних, ізоляційних і укладальних робіт необхідно строго виконувати правила техніки без-небезпеки, викладені в СНиП III-4-80 «Техніка безпеки в будівництві». Категорично забороняється перевозити людей у кузовах транспортних засобів разом з ізоляційними матеріалами, розводити відкритий вогонь і палити в місцях зберігання цих матеріалів. Склади для зберігання ізоляційних матеріалів повинні бути обладнані протипожежними щитами з необхідним інвентарем.

Питання для самоконтролю.

1. Пояснить як усувають невеликі свіщі і тріщини на газопроводах.

2. Поясніть як виконують ремонт арматури,труб за допомогою накладання муфт.

3. Приведіть метод латання ПЕ труб.

4. Поясніть як виконують ремонт ізоляційного покриття газопроводів.

5. Складіть план контроля якості ремонтних робіт при виправленні ізоляційного покриття.

Література.

1. Фастов Л. М., Ширяев В. В. Ремонтные работы на городских газопроводах.-М.: Надра, 1989

ЛЕКЦІЯ № 48

ЗМ Технологія виконання основних робіт з ремонту газопроводів.

План

1. Причини утворення гідратних та конденсат них пробок. Заходи по запобіганню утворення газоконденсатних і гідратних корок.

2. Технологія виконання робіт і заходи при ліквідації конденсатних і гідратних корок.

1. Причини утворення гідратних та конденсат них пробок. Заходи по запобіганню утворення газоконденсатних і гідратних корок.

Гідратні і газоконденсатні пробки можуть утворюватися на газопроводах, що транспортують вологий природний газ, а також на газопроводах зрідженого газу. Сухий газ при відсутності в газопроводах вільної вологи гідратів утворювати не може. Однак якщо в газопроводі є вільна волога, що потрапила при будівництві або ремонті газопроводу, то на ділянках, заповнених водою, можуть утворитися гідрати. Цьому сприяє наявність в газопроводах сторонніх предметів, які звужують перетин газопроводів, і різного роду місцеві опори, що створюють завихрення в потоці газу. Хімічний склад гідратів: метан СН4* 6 Н 2О або СН4*2О, етан С2Н6 *2О, пропан С3Н8*17Н20, ізобутан С4Н10*17Н20.

У зв'язку з тим що природні та зріджені гази зазвичай складаються з декількох вуглеводнів, то і утворюються змішані гідрати при повному насиченні газу парами води і певних співвідношеннях між тиском газу і його температурою. При відповідних умовах гідрати досить швидко розкладаються на свої складові частини - газ і воду.

В даний час в газові господарства надходить зріджений газ з підвищеним вмістом бутану. При його використанні нерідко спостерігається закупорка газопроводів газоконденсатними і гідратними пробками і, як наслідок, недостатня продуктивність резервуарних та балонних установок з природним випаровуванням або повне припинення подачі газу.

Газоконденсатні пробки утворюються при низькій температури навколишнього середовища.

Конденсатоутворення пропан-бутанових сумішей визначається температурою конденсації їх парів, що залежить від процентного вмісту компонентів. Гідратні пробки виникають і при наявності в складі скрапленого газу певної кількості води, яка, випаровуючись, разом зі скрапленим газом потрапляє в газопровід. При низькому тиску процес гідратоутворення настає при охолодженні газу до температури - 10 ° С. Подальше зниження температури інтенсифікує цей процес.

Найбільш імовірними місцями появи гідратних пробок є вводи газопроводів на ділянці виходу їх із землі близько запірного пристрою, а також регулятори тиску, встановлені на резервуарних установках. Найбільш ефективними заходами щодо запобігання утворення газоконденсатних пробок є заміна надземних газопроводів підземними та пристрій цокольних утеплених вводів. У разі економічної недоцільності заміни існуючих надземних газопроводів підземними необхідно провести їх реконструкцію, при якій слід:

· забезпечити ухил газопроводу не менше 0,003 в сторону введення, на якому на відстані не менше 2 м від стіни будівлі обладнати конденсатосборнік;

· вводи газопроводів сходових клітин, виконані у вигляді опусків від надземних газопроводів (щоб уникнути утворення конденсатних пробок), перемонтувати для пристрою відведення вгору.

Заходи, спрямовані на запобігання утворенню газоконденсатних пробок, не виключають можливості утворення гідратів при зниженні температури нижче -10°С. Щоб виключити процес гідратоутворення, необхідно застосувати спеціальні методи та засоби. До них можна віднести застосування теплових супутників для підтримування позитивних температур газу, що транспортується. Для попередження утворення гідратів в регулюючої апаратури, яка встановлюється на резервуарних установках скрапленого газу, рекомендується в зріджений газ додавати метанол з розрахунку 0,26 кг метанолу на 1 т зрідженого газу при наявності в ньому тільки розчиненої води. При наявності в зрідженому газі вільної води кількість метанолу слід збільшити з розрахунку 0,5-0,6 кг метанолу на кожен кілограм вільної води.

Метанол являє собою рідину (метиловий спирт - СНзОН), щільність якої становить 0,78 кг/м3. Щільність парів метанолу по відношенню до повітря 1,1. Пари метанолу з повітрям утворюють вибухонебезпечну суміш з межами вибуховості від 5,5 до 36,5%. Метанол має колір, запах і смак винного спирту. Смертельна доза при прийомі його всередину 30 г, менші дози викликають важке отруєння, що супроводжується сліпотою. Метанол проникає в організм і через неушкоджену шкіру. Тому при роботі з метанолом потрібно суворе дотримання «Загальних санітарних правил щодо зберігання та використання метанолу». До роботи з метанолом допускаються особи, які пройшли спеціальний інструктаж. Їх знання повинні перевірятися адміністрацією і документально оформлятися. Заливають метанол в автоцистерни зі зрідженим газом на газонаповнювальних станціях (ГНС). Для цього необхідно:

· Закрити наповнювальні вентилі на заправній колонці і автоцистерні;

· Приєднати пристосування до патрубку заправної колонки допомогою накидною гайки 5;

· На штуцер 6 нагвинтити заправний шланг, другий кінець якого приєднати до вентиля рідкої фази автоцистерни;

· Відкрити вентиль 4 і через воронку 3 залити метанол;

· Закрити вентиль 4;

· Відкрити наповнювальні вентилі заправної колонки і автоцистерни і провести наповнення автоцистерни відповідно до «Інструкції для шофера кущовий бази, транспортуючого скраплений газ в автоцистернах».

До робіт з ліквідації гідратних пробок допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, склали іспити на знання «Правил безпеки в газовому господарстві» і вміють користуватися засобами особистого захисту.

2. Технологія виконання робіт і заходи при ліквідації конденсатних і гідратних корок.

Роботи з ліквідації пробок повинні виконуватися бригадами робітників у складі не менше 2 чоловік. На виконання робіт повинні видаватися наряди встановленої форми на газонебезпечні роботи.

Після усунення гідратних пробок необхідно перевірити підвали, під'їзди, колодязі підземних комунікацій і інші підземні споруди, що знаходяться на відстані по радіусу до 15 м від місця виконання робіт, на відсутність загазованості. При виявленні газу хоча б в однієї з перерахованих споруд, повинні бути перевірені на відсутність загазованості підвали будинків, перші поверхи безпідвальних будівель та інші підземні споруди в радіусі 50 м від виявленої загазованї споруди.

Якщо в перевірених спорудах виявлена ​​загазованість, необхідно:

· Негайно розпочати провітрювати підвали і повідомити про те, що трапилося черговому аварійної служби газового господарства;

· Перевірити газоаналізатором наявність газу в під'їздах і квартирах першого поверху і при необхідності провести їх провітрювання;

· Попередити знаходящихся в приміщеннях людей про неприпустимість користування відкритим вогнем, включення і виключення електроосвітлення та іншого електрообладнання;

· Встановити спостереження за зміною концентрації газу в підвалах.

Наявність газу в загазованих, а також у прилеглих до них приміщеннях перевіряється не менше ніж через 30 хв протягом усього часу ліквідації загазованості.

Характерними ознаками появи конденсатних і гідратних пробок в газопроводах є зниження тиску на ділянці газопровода (по ходу газу) за утвореною пробкою. При подальшому збільшенні розмірів пробки може наступити повне припинення газопостачання споживачів. При зниженні тиску газу у споживачів або повне припинення подачі газу необхідно перевірити: чи відкриті пристрої, що вимикають, наявність скрапленого газу в резервуарах, тиск газу в резервуарах, тиск газу після регулятора тиску на низькій стороні (U-подібним манометром).

Якщо результати зазначеної перевірки позитивні, це свідчить про закупорці газопроводу. Наявність тиску газу в резервуарі і відсутність його після регулятора тиску вказує на несправність регулятора або його закупорку гідратних пробками. Якщо наявність гідратів в регуляторі тиску викликало припинення подачі газу, необхідно перед ліквідацією гідратної пробки відключити загальний кран на вводі до споживача, а також всю запірну арматуру в сходових клітках і крани на спусках до всіх приладів, встановленим в квартирах.

Ліквідація гідратної пробки в регуляторі проводиться шляхом його відігрівання за допомогою засобів, що виключають застосування відкритого вогню. Про усунення гідратної пробки в регуляторі свідчить поява тиску в газопроводі на низькій стороні. Наявність пробок на ділянці газопроводу низького тиску до загального крана на вводі в будинок перевіряється вимірюванням тиску перед краном за допомогою U-образного манометра, через спеціальний штуцер, встановлений на вводі (при його відсутності для цієї мети можна використовувати дренажну трубку конденсатозбірника).

При відсутності тиску на вводі необхідно при закритому загальному крані звільнити конденсатосборник від конденсату за допомогою вакуумних установок або ручних насосів. При фасадних розводках допускається видаляти конденсат з місць його можливого скупчення через спеціальний штуцер з краном і пробкою. Конденсат повинен зливатися через гумовий шланг в спеціальну герметичну ємність.

При відкачці конденсату ручними насосами з конденсатозбірників, розташованих під проїжджою частиною вулиці, робітники, які виконують цю роботу, повинні бути одягнені в жилети помаранчевого кольору і стояти обличчям до рухомого транспорту. До початку робіт слід виставити попереджувальні знаки «Дорожні роботи» з боку руху транспорту на відстані 10-15 м від місця проведення цих робіт. При двосторонньому русі знаки повинні бути виставлені з обох сторін. При відкачці конденсату за допомогою вакуумних насосів, установлених на автомобілі, останній слід розташувати з навітряної сторони по відношенню до конденсатозбірники. Після закінчення робіт з видалення конденсату необхідно закрити кран на стояку конденсатозбірника, від'єднати шланг і загорнути глуху пробку. Конденсат з цистерн повинен зливатися в спеціально відведені місця, узгоджені з місцевими Радами народних депутатів.

Якщо після видалення конденсату з конденсатозбірника тиск газу перед загальним краном на вводі в будинок відсутній, це свідчить про наявність гідратної пробки, яка віддаляється шляхом відігрівання газопроводу, але без застосування відкритого вогню. Після ліквідації пробки на загальному введенні необхідно відкрити загальний кран на вводі, потім, відкриваючи по черзі крани на вводах у сходові клітки, перевірити наявність газу перед приладами. За відсутності тиску газу перед приладами в якійсь із сходових кліток визначають місце закупорки газопроводу фасадної розводки. Перед ліквідацією пробки на фасадній розводці крани на вводах в сходові клітки необхідно закрити. Шляхом відігрівання водяною парою або електронагрівачем необхідно ліквідувати пробку і провести повторне спорожнення конденсатозбірника.

Пуск газу після проведення зазначених операцій повинен робитись відповідно до вимог «Правил безпеки в газовому господарстві»

Питання для самоконтролю.

1. Назвіть причини утворення гідратних і газоконденсатних пробок.

2. Поясніть коли утворюються газоконденсатні пробки.

3. Назвіть характерні ознаки появи конденсат них і гідратних пробок.

4. Поясніть як проводиться ліквідація гідратної пробки в регуляторі.

5. Складіть план робіт при відкачці конденсату ручним насосом з конденсотозбірника.

Література.

1. Фастов Л. М., Ширяев В. В. Ремонтные работы на городских газопроводах.-М.: Надра, 1989

ЛЕКЦІЯ № 49

ЗМ Технологія виконання основних робіт з ремонту газопроводів.

План

1. Методи виконання робіт по відновленню стальних газопроводів за допомогою протягування пуг з полиетиленових газопроводів. Технологія виконання робіт.  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Проект виробництва робіт | ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ. | Визначення потреби в об'єктах будівельного господарства | Будівлі адміністративного і санітарно-побутового призначення. | Побудова графіка руху робітників. | ПРИКЛАД | Обстеження трас сталевих газопроводів | Підземні та надземні газопроводи і вводи | Конденсатозбірники, гідрозатвори, контрольні трубки та інші мережеві пристрої | Газорегуляторні пункти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати