На головну

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ. ЗАГАЛЬНА І ПРИВАТНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК ПРИВАТНА МЕТОДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

  1. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  2. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  3. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  4. III. 12.1. Загальна характеристика мислення
  5. III. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА
  6. III.1. Послідовна структура управління
  7. III.2. Умовна структура управління

Традиційна педагогіка, що має давню історію, глибокі теоретичні коріння і безпосередній зв'язок з живим педагогічним процесом набула усіх ознак розвиненого наукового знання. Правда, традиційна педагогіка в основному орієнтована на педагогічну діяльність в середній школі. Останнім часом, однак, широко розвивається і педагогіка вищої школи, що акцентує свою увагу на технології навчання. В рамках педагогічної науки вивчаються загальні закономірності навчання або виховання в середній або вищій школі. Однак в силу багатогранності і багатосторонності процесу навчання виникає цілий ряд завдань загального і приватного характеру, що не охоплюються областю педагогічних досліджень і потребують спеціального вивчення. Таке спеціальне вивчення процесу навчання і реалізується в методиці викладання, яка представляє собою розділ педагогічного знання, який акцентував увагу на детальному вивченні процесу навчання з урахуванням предметних особливостей.

З огляду на складну структуру процесу навчання і освіти по його рівнями, цілям і задачам (дошкільна освіта, середньо-шкільне, середня спеціальна, вища, фундаментальну наукову, бакалаврат, магістратура, очне навчання, заочне і т.д.), неважко припустити, що методика викладання , маючи загальні дидактичні принципи, розпадається на серію різних методичних дисциплін і приватних методик дисциплінарного профілю. Структура методики в цілому і методики викладання, зокрема, може бути представлена, як своєрідна піраміда, де є загальна вершина, кілька загальних методик в середині і безліч приватних методик в її підставі. Не вдаючись в теоретичне обгрунтування структурної організації методичного знання, спробуємо висловити її шляхом ранжирування поняття «методика» у міру переходу від самого загального його тлумачення до методик суто приватного і конкретного характеру, що і допоможе більш наочно висловити суть цієї організації. Ступенями такого переходу можуть бути на-

щие рівні методичного знання (при цьому методики рівного рівня, але різного предметного змісту становитимуть одну групу, відділяючись один від одного дужками):

- Методика;

- Методика різних сфер діяльності (матеріально-виробничої, науково-дослідної, художньої, педагогічної);

- Методика викладання (шкільного, середнього спеціального, навчання у ВНЗ);

- Методика викладання суспільних наук, (методика викладання природничих наук) в вузі;

- Методика викладання конкретної суспільної науки у ВНЗ (методика викладання філософії, економіки, історії, політології, культурології, соціології і т.д.);

- Методика лекцій (семінарських занять) по конкретній суспільній дисципліні;

- Методички по окремим темам того чи іншого курсу.

В цілому ж структура методичного знання розпадається на два основні блоки: методики загального та приватного плану. При цьому в методиках загального плану може бути своя ієрархічна підпорядкованість між різними рівнями спільності, а в приватних методиках можуть бути свої пункти дотику і відмінності. Тут можна було б використовувати образ ромашки, де в якості центрального суцвіття виступали б принципи загального методичного знання, а в якості пелюсток - методики викладання приватних дисциплін. У вигляді таблиці це виглядало б так (див. Рис.2):

 1.  Загальна методика викладання у ВНЗ
 II.  Методика викладання суспільних дисциплін у ВНЗ  Методика викладання природничих дисциплін у ВНЗ
 III.  Методика викладання окремих громадських дісціплін.1. Методика викладання філософіі.2. Методика викладання економікі.3. Методика викладання політологіі.4. Методика викладання соціологіі.5. Методика викладання історії і т.д.  Методика викладання окремих природних дісціплін.1. Методика викладання математікі.2. Методика викладання інформатікі.3. Методика викладання фізікі.4. Методика викладання хіміі.5. Методика викладання біології тощо

Рис.2. Співвідношення загальних і приватних методик викладання в вузі.


Рівні (I) і (І) представляють варіанти загальних методик, рівень (III) являє зразки приватних методик, які можуть розпадатися на ще більш приватні методики, наприклад, методики підготовки семінарських занять або лекцій з тієї чи іншої дисципліни.

Тепер, якщо звернутися до методики викладання соціології у вузі, то легко можна помітити, що така методика буде включати в себе ряд загальних питань методичного характеру, потім деякі загальні моменти, що стосуються викладання суспільних наук у вузі і, нарешті, щось, що стосується власне соціологічного знання, тобто методичних рекомендацій, що стосуються або тим лекційного курсу, або специфіки проведення семінарських занять по соціології. Все це і буде складати структуру методики викладання соціології у вузі. Тепер, в рамках подібного уточнення, можна визначити і предмет методики викладання. Він полягає в тому, що методика викладання пов'язана з організацією навчального процесу, розкриває зміст конкретної науки, її значення для розвитку інтелекту і формування фахівця вищої кваліфікації, знайомить з прийомами, методами і формами педагогічної діяльності, озброює майбутнього викладача навичками педагогічної майстерності. В якості теоретичної і методологічної основи методики викладання соціології виступають закони і категорії філософії, принципи дидактики і психології та основні положення загальної методики викладання суспільних наук у вузі.

Специфіка викладання визначається не тільки змістом тієї чи іншої дисципліни, а й специфікою рівня освіти, специфікою організації навчального процесу. Саме тому в рамках методичних досліджень завжди враховується і питання про те, де і як здійснюється процес навчання, які його загальні закономірності і принципи організації. Важливу роль в цьому зв'язку має і питання про специфіку вищої освіти.

Ключові поняття і визначення:

Система методичного знання - Структурний супідрядність різних за своїм обсягом частин методичного знання.

Загальна методика викладання в вузі - загальна дисципліна методичного профілю, яка розкриває специфіку організації навчального процесу в вузі, її загальні принципи і закономірності, а також форми, методи і прийоми навчання у ВНЗ.

Методика викладання суспільних наук у вузі - Загальна методична дисципліна, яка розкриває специфіку викладання суспільних дисциплін у ВНЗ.

Методика викладання соціології в ВУЗі- приватна методологічна дисципліна, яка розкриває специфіку соціологічного знання, аналізує прийоми, форми і методи навчання соціології у вузі.

1 + 1Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ | ОСОБЛИВОСТІ дидактики ВИЩОЇ ШКОЛИ | РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ викладання ГРОМАДСЬКИХ НАУК | базові курси | Державний освітній стандарт спеціальності | СОЦИОЛОГИИ СТУДЕНТАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДСТАВИ викладання СОЦІОЛОГІЇ В ВНЗ | Дисципліна СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ | МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛІЗАЦІЇ КУРСУ СОЦІОЛОГІЇ | ФОРМИ викладання КУРСУ СОЦІОЛОГІЇ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати