Головна

Сили в черв'ячному зачепленні. ККД

  1. Геометричні особливості передач з конічними зубчастими колесами. Сили в зачепленні.
  2. Зачеплення.
  3. Сили в зачепленні.
  4. Сили в косозубой циліндричному зачепленні.
  5. Сили, що діють в зачепленні.

Як відомо з теоретичної механіки, повна реакція негладкою поверхні відхиляється від нормалі на величину кута тертя. Тому сила R взаємодії витка черв'яка і зуба черв'ячного колеса (рівна векторній сумі сили нормального тиску і сили тертя) буде відхилятися від середньої площини черв'ячного колеса на кут ? + ? '(див. Рис. 8.7), де ? кут підйому лінії витка ?' - приведений кут тертя.

Малюнок 8.7 - Сили в черв'ячному зачепленні

Розкладемо силу R на три взаємно перпендикулярні складові за реальними напрямками, в результаті чого отримаємо:

Окружна сила на черв'яка чисельнорівна осьової силі на черв'ячної колесі,

Ft1 = 2T1/ d1 = Fa2;

осьова сила на черв'яка, що чисельно дорівнює окружний силі на черв'ячної колесі,

Ft2 = 2T2/ d2 = Fa1;

радіальна сила на черв'яка і черв'ячної колесі

Fr1= Fr2= Fa1tg ?

У наведених формулах T1, Т2 - Обертаючі моменти на валу черв'яка і черв'ячного колеса; d1, d2 - Діаметри ділильних циліндрів черв'яка і черв'ячного колеса; ? -кут профілю витка черв'яка в осьовому перерізі.

Обертаючі моменти на валах черв'яка і черв'ячного колеса пов'язані залежністю:

Т2= T1?u,

Де ? - ККД передачі; u - передавальне число.
 Коефіцієнт корисної дії черв'ячної передачі визначається втратами на тертя в зачепленні, втратами на перемішування і розбризкування масла і втратами в опорах валів, причому в черв'ячних передачах останні два види втрат окремо не враховуються, так як вони відносно невеликі і зафіксовані у ході експериментального визна
 розподілі значень ? ', наведених в табл. 8.3. I

Втрати на тертя в черв'ячному зачепленні визначаються так само, як в гвинтовий парі, тому ККД черв'ячної передачі при провідному черв'яка визначаємо за формулою:

? = tg? / tg (? + ? '),

де ? - кут підйому лінії витка; ? '- приведений кут тертя, що визначається за табл. 8.3.

Так як ? зростає зі збільшенням кута ?, то ККД черв'ячних передач підвищується зі збільшенням числа витків черв'яка.
 При проектних розрахунках, коли елементи конструкції і розміри черв'яка і черв'ячного колеса ще невідомі, орієнтовно можна приймати наступні значення ККД:

при z1 = 1 ? = 0,7 ... 0,75

при z1 = 2 ? = 0,75 ... 0,82

при z1 = 3 ? = 0,82 ... 0,87

при z1 = 4 ? = 0,87 ... 0,92

При відомому черв'яка ККД черв'ячної передачі визначимо
 за формулою:

? = tg (? + ? ') / tg ?.

З цієї формули видно, що при ? ? ? '? ? 0, т. Е. Передача руху від колеса до черв'яка виявляється неможливою і передача буде амотормозящей. ККД самогальмуючою передачі (при провідному черв'яка) дуже малий,

наприклад, якщо ? = ? ', отримаємо:

? = tg? / tg (2? = 0,5-0,5tg2 ? <0,5.

Тому самогальмуючі черв'ячні передачі слід застосовувати тільки тоді, коли находиме гарантувати усунення можливості довільного зворотного руху (вантажопідйомні механізми) або коли втрати енергії не мають істотне значення (прилади, відлікові пристрої).

Необхідно враховувати, що в умовах поштовхів і вібрацій можливі значні коливання наведеного коефіцієнта тертя, отже, і наведеного кута тертя), тому самоторможіння практично не може бути гарантовано і при ?

Попередня   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Циліндричні передачі з косими колесами | Матеріали, конструкція циліндричних коліс та методи освіти зубів | Критерії працездатності зубчастих коліс і розрахункове навантаження | Розрахунок циліндричних передач на міцність | Розрахунок допустимих напружень | Конічні зубчасті передачі | Розрахунок зубів конічної передачі на втому при згині. | Передачі з зачепленням Новікова | Загальні відомості про циліндричних і конічних редукторах | Загальні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати