На головну

Циліндричні передачі з косими колесами

  1. VI. Розрахунок параметрів ланцюгової передачі
  2. VI. Розрахунок ланцюгової передачі
  3. А) Закриті передачі.
  4. Алгоритм розрахунку клиноремінною передачі
  5. Апаратура передачі даних
  6. Асинхронна і синхронна передачі
  7. Б - колесо з косими зубами; в - колесо з круговими зубами

Косозубимі називають колеса у яких теоретична делительная лінія зуба є частиною гвинтовий лінії постійного кроку (теоретичної делительной лінією називається лінія перетину бічної поверхні зуба з ділильної циліндричної поверхні Лінія зуба косозубих коліс може мати праве і ліве напрямок гвинтової лінії. Кут нахилу лінії зуба позначається ? (рис . 7 9)

Косозубая передача з паралельними осями має протилежний зміст зубів ведучого і веденого коліс і відноситься до категорії циліндричних зубчастих передач, так як початкові поверхні таких зубчастих коліс є бічну поверхню циліндрів. Передача з косозубимі колесами, осі яких перетинаються, має однаковий напрямок зубів обох коліс і називається гвинтовий зубчастої передачею, яка відноситься до категорії гіперболоїдних зубчастих передач, так як початкові поверхні таких зубчастих коліс є частинами однополостного гиперболоида обертання; ділильні поверхні цих коліс - циліндричні.

Малюнок 7.9 - Циліндрична передача з косими колесами

У косозубих передач контактні лінії розташовані похило по відношенню до лінії зуба (рис. 7.9), тому на відміну від прямих косі зуби входять в зачеплення не відразу по всій довжині, а поступово, що забезпечує плавність зачеплення і значне зниження динамічних навантажень і шуму при роботі передачі. Тому косозубиє передачі в порівнянні з прямозубих допускають значно більші граничні окружні швидкості коліс. Так, наприклад, косозубиє колеса 6-го ступеня точності застосовують при окружної швидкості до 30 м / с; 7-го ступеня - до 15 м / с; 8-го ступеня - до 10 м / с; 9-й - до 4 м / с.

Кут перекриття косозубого колеса складається з кута торцевого і кута осьового перекриттів, отже, коефіцієнт перекриття ?? косозубой передачі дорівнює сумі коефіцієнтів торцевого ?? і осьового ?? перекриття

?? = ?? + ?? > 2,

тому у косозубой передачі немає періоду однопарний зачеплення.

Косозубі колеса обробляють тими ж зуборізних інструментів, що і прямозубиє, тому стандартні параметри коліс задаються в нормальному до зуба перетині пп (Рис. 7.10, а). нормальний модуль тп= рп/ ?, Де рп - Нормальний крок, який вимірюється по ділильної поверхні. Крім нормального модуля в косозубих колесах розрізняють: окружний модуль mt = pt/ ?, де pt - Окружний крок, вимірюваний по дузі ділильного кола в торцевому перерізі; осьової модуль тх= рх/ ?, де рх - Осьової крок, який вимірюється за утворює делительного циліндра.

Малюнок 7.10 - Косозубі колеса:

(А) перетин, нормальне до зуба, (б) розкладання сили нормального тиску на три взаємно перпендикулярні складові

Так як pt = pn/ Cos?, то mt = mn/ Cos?.

Розміри зубів косозубого колеса визначають по нормальному модулю, т. Е.

h = ha + hf = mn + 1,25 mn = 2,25 mn

а діаметр ділильної окружності колеса по окружному модулю

d = mtz = mnz / cos?

Розміри косозубих коліс і міжосьова відстань передачі визначають за такими формулами:

діаметр вершин зубів

da = D + 2ha = D + 2mn

діаметр западин

df = D- 2hf = D - 2,5 mn

міжосьова відстань

а = mt (z1 + z2) / 2 = mn(z1 + z2) / (2cos?).

Коефіцієнт осьового перекриття косозубой передачі

?? = B / px

де b - ширина вінця; рх - Осьової крок.

Неважко показати, що якщо ?? - Ціле число, то сумарна довжина контактних ліній буде весь час залишатися постійної, що сприятливо для роботи передачі, так як навантаження на зуби в процесі зачеплення буде залишатися постійної, а шум і динамічні навантаження зменшаться. Сумарна довжина контактних ліній в цьому випадку дорівнює

l? = B ??/ cos?

Силу нормального тиску F "в зачепленні косозубих коліс можна розкласти на три взаємно перпендикулярні складові (рис. 7.10, б): окружну силу Ft радіальну силу Fr, І осьову силу Fa рівні:

Ft = 2T / d; Fr = Fttg? / cos?; Fa = Fttg?,

де Т передається крутний момент; ? - кут зачеплення.

Наявність осьової сили - істотний недолік косозубих передач. Щоб уникнути великих осьових сил в косозубой передачі кут нахилу лінії зуба обмежують значеннями ? = 8 ... 20 °, не дивлячись на те, що зі збільшенням ? збільшується міцність зубів, плавність роботи передачі, її здатність навантаження.

У сучасних передачах косозубиє колеса мають переважне поширення.

На відміну від косозубой в гвинтовий зубчастої передачі (див. Рис. 7.1, і) між зубами виникає не лінійний, а точковий контакт, що значно збільшує контактні напруги і знижує здатність навантаження передачі. Крім того, в гвинтовий зубчастої передачі значної величини досягає відносне ковзання зубів, що істотно знижує її ККД, створює схильність до заїдання і викликає швидкий знос зубів. З огляду на ці недоліки, гвинтові зубчасті передачі не слід застосовувати в якості силових передач *

Обов'язкова умова для гвинтової зубчастої передачі - рівність нормальних модулів. Кути нахилу лінії зуба ведучого і веденого коліс можуть бути різними і кут схрещування осей може бути не дорівнює 90 °.

Циліндричний зубчасте колесо, вінець якого по ширині складається з ділянок з правими і лівими зубами, називається шевронним (див. Рис. 7.11). Частина вінця з зубами однакового спрямування називається полушевроном. З технологічних міркувань шевронні колеса виготовляють двох типів (рис. 7.11): з доріжкою посередині колеса (а) і без доріжки (б). У Шеврон колесі осьові сили Fa'На полушевронах, спрямовані в протилежні сторони, взаємно врівноважуються всередині колеса і на вали і опори валів не передаються. Тому у шевронних коліс кут нахилу зубів приймають в межах Р = 25 ... 400, в результаті чого підвищується міцність зубів, плавність роботи передачі і її здатність навантаження. Шевронні колеса застосовують в потужних швидкохідних закритих передачах. Недоліком шевронних коліс є висока трудомісткість і собівартість виготовлення.

Малюнок 7.11 - Шевронні колеса: (а) з доріжкою посередині колеса, (б) без доріжки

Геометричні, кінематичні і розрахунки на міцність шевронною і косозубой передач аналогічні.

еквівалентні колеса. Міцність зуба косозубого колеса визначається його формою і розмірами в нормальному перетині і довжиною зуба. Щоб уніфікувати методику розрахунків на міцність прямих і косих зубів, введено поняття еквівалентної колеса. Еквівалентним циліндричні прямозубі називається таке колесо, розміри і форма зубів якого наближено збігаються з розмірами і формою зуба косозубого колеса в нормальному перетині. На рис. 7.12 зображено косо зубне колесо, яке вони перетнули площиною пп; нормальне перетин делительной циліндричної поверхні цього колеса є еллліпс з півосями е = d / (2cos?) і з = d / 2, де d - діаметр ділильної окружності. Як відомо з аналітичної геометрії, максимальний радіус кривизни еліпса

P?= e2/ C = d / (2cos2 ?)

Цей радіус кривизни приймаємо за радіус ділильного циліндра еквівалентного колеса, тоді його діаметр

d? = D / cos2 ?

Підставивши в цей вираз d? = mnz? і d = mnz / cos ?, отримаємо формулу для визначення числа зубів еквівалентного прямозубого колеса (коротше, еквівалентного числа зубів)

z? = Z / cos3 ?

параметри d? і z? еквівалентного колеса зростають зі збільшенням кута ?, що є однією з причин підвищення здатності навантаження косозубих коліс в порівнянні з прямозубих і дає можливість при однаковому навантаженні мати передачу з меншими габаритними розмірами.

Малюнок 7.12 - Еквівалентна циліндричні прямозубіПопередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Циліндрична фрикційна передача | Поняття про конічної фрикційної передачі | фрикційні варіатори | Загальні відомості | плоскопасової передачі | кліноременниє передачі | Зубчасто-ремінні передачі | Шківи та натяжні пристрої | Загальні відомості | Основи теорії зубчастого зачеплення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати