На головну

Поняття про конічної фрикційної передачі

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Конічні фрикційні передачі перетворюють обертальний рух між валами, осі яких перетинаються (рис. 5.4), причому зазвичай кут між осями ? = ?1 + ?2 = 90 °, де ?1і ?2 - Половини кутів при вершині конусів ведучого і веденого котків.

Малюнок 5.4 - Конічні фрикційні передачі між валами з пересічними осями

Без урахування пружного ковзання котків число конічних фрикційних передач виражається формулою

u = ?1/ ?2 ? D2/ D1

а для ортогональних передач (? = 90 °), для яких D2/ D1 = Tg ?2, Передавальне число можна також визначити за формулою

u = tg ?2 = Ctg ?1

Для конічних фрикційних передач рекомендується u ? 4.

Так як лінія контакту ведучого і веденого котків і осі валів перетинаються в одній точці, то теоретично в конічної фрикційної передачі геометричного ковзання немає.

Основними геометричними параметрами передачі є (рис. 5.4): конусний відстань  , Де D1 і D2 - Діаметри ковзанок; b - ширина котків; Dm = D- b sin ? - середній діаметр котків.

Для передачі крутного моменту необхідно катки притиснути один до одного, створивши силу нормального тиску N і забезпечивши умова |.

kFt = Fтр=fN

де до- коефіцієнт запасу зчеплення; Ft = 2T1/ D1m - Окружна сила; f- коефіцієнт тертя. Для визначення сили Q1 притиснення ковзанок розкладемо цю силу за реальними напрямками на складові N і Q2 (Рис. 5.4), тоді

Q1= Nsin ?1; Q1 = Nsin ?2.

З цих рівностей видно, що для забезпечення однієї і тієї ж сили нормального тиску N треба до ведучого катку докласти силу Q1 або до веденого - силу Q2, Причому Q1 2 якщо ?12. Звідси випливає, що вигідно натискним робити менший каток.

Коефіцієнт корисної, дії конічних фрикційних передач ? = 0,85 ... 0,9.

Критерій працездатності та принципи розрахунку конічних фрикційних передач аналогічні розглянутим раніше; для циліндричних передач, але основним розрахунковим параметром слід вважати середній діаметр Dm більшого (зазвичай веденого) катка, так в основному саме цей розмір визначає габарити передачі.

На рис 5.5 представлена ??схема реверсивної конічної фрикційної передачі гвинтового преса, в якій провідні катки 1 по черзі зчіплюються з веденим катком 2, причому ведений вал змінює напрямок обертання, а гвинт отримує робочий і зворотний хід. Зазвичай катки такої передачі роблять з чавуну, а обід веденого шківа покривають шкіряною стрічкою, прогумованої тканиною або пресованим азбестом; іноді обід відомо го катка виготовляють з пластмаси.

Малюнок 5.5 - Схема реверсивної конічної фрикційної передачі гвинтового пресаПопередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

зварні з'єднання | Клеєні і паяні з'єднання | пресові з'єднання | Загальні відомості про різьбових з'єднаннях | Розрахунок кріпильних різьбових з'єднань | шпонкові з'єднання | шліцьові з'єднання | Клинові, штифтові та профільні з'єднання | ГЛАВА 4 Загальні відомості про Передачі механічні | Загальні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати