На головну

Загальні відомості про проектування машин

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Проектуванням називається процес розробки комплексної технічної документації, що містить техніко-економічні обґрунтування, розрахунки, креслення, макети, кошторису, пояснювальні записки та інші матеріали, необхідні для виробництва машини. За типом зображення об'єкта розрізняють креслярське и об'ємне проектування; Останнім включає виконання макета або моделі об'єкта. Для деталей машин характерний креслярський метод проектування.

Сукупність конструкторських документів, отриманих в результаті проектування, називається проектом.

Правила проектування та оформлення проектів стандартизовані в Єдиній системі конструкторської документації (ЕСКД), яка встановлює п'ять стадій розробки конструкторської документації на вироби всіх галузей промисловості, а саме:

технічне завдання встановлює основне призначення і технічні характеристики, показники якості і техніко-економічні вимоги, що пред'являються до розробляється виробу;

технічна пропозиція - Сукупність конструкторських документів, що містять технічні та техніко-економічні обгрунтування доцільності розробки документації вироби на підставі аналізу технічного завдання, порівняльної оцінки можливих рішень з урахуванням особливостей розроблюваного та існуючих подібних виробів, а також патентних матеріалів;

ескізний проект - Сукупність конструкторських документів, що містять принципові конструктивні рішення, що дають загальне уявлення про будову та принцип роботи виробу, а також дані, що визначають його основні параметри і габаритні розміри;

технічний проект - совокупностьконструкторскіх документів, що містять остаточні технічні рішення, дають повне уявлення про пристрій вироби і вихідні дані для розробки робочої конструкторської документації;

розробка технічної документації включає креслення вузлів і деталей, специфікації, технічні умови на виготовлення, складання, випробування та ін.

Курсовий проект по деталям машин в умовах навчального закладу в менш спрощеному вигляді включає в себе всі стадії розробки. Відповідно до розробленої в процесі проектування конструкторської документації в подальшому створюється технологічна документація, яка визначає технологію виготовлення виробу.

Конструкторські, технологічні, а також нормативно-технічні документи (останні включають стандарти всіх категорій, керівні технічні матеріали, загальні технічні вимоги та т. П.) В сукупності складають технічну документацію, необхідну для організації і здійснення виробництва, випробувань, експлуатації та ремонту предмета виробництва (вироби).

Умови роботи деталей машин бувають дуже різними і важко піддаються точному обліку, тому розрахунки деталей машин часто виконують по наближеним, а іноді емпіричними формулами, що є результатом узагальнення накопиченого досвіду проектування, випробувань і експлуатації деталей і вузлів машин.

В процесі проектування деталей машин зустрічаються два види розрахунків, а саме: проектний розрахунок, при якому зазвичай визначаються основні розміри деталей або вузла, перевірочний розрахунок, коли для створеної конструкції визначається, наприклад, значення напруг в небезпечних перетинах, тепловий режим, довговічність і інші параметри.

При проектуванні деталей машин в більшості випадків можлива багатоваріантність рішень, що робить необхідним аналіз цих варіантів, прийняття рішень з урахуванням попереднього досвіду і використанням існуючих аналогічних конструкцій. У наш час велика увага приділяється питанням технічної естетики, тому створювані конструкції повинні бути не тільки надійними і економічними, а й поєднувати гарний зовнішній вигляд з доцільністю форм.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Технологічність конструкцій і економічність деталей машин | Критерії працездатності і зношування деталей машин | Короткі відомості про конструкційні машинобудівних матеріалах | Клепані з'єднання. | зварні з'єднання | Клеєні і паяні з'єднання | пресові з'єднання | Загальні відомості про різьбових з'єднаннях | Розрахунок кріпильних різьбових з'єднань | шпонкові з'єднання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати