На головну

Індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень

  1. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  2. А) Перепідготовка керівного складу.
  3. Автоматичні індекси.
  4. агрегатні індекси
  5. Агрегатні індекси кількісних та якісних показників
  6. Агрегатні індекси. система індексів
  7. Аналіз складу і структури основних фондів.

Аналіз динаміки рівнів якісних показників по декількох одиницях означає аналіз динаміки рівнів середніх величин різних економічних показників (середній собівартості, середньої ціни, середньої заробітної плати і т.д.). Цей аналіз виконується за допомогою системи взаємопов'язаних індексів: індексу змінного складу, індексу фіксованого складу та індексу впливу структурних зрушень.

Побудова цієї системи індексів показано на прикладі аналізу собівартості одного виду продукції А, що випускається декількома підприємствами фірми.

Зміна собівартості продукту А по фірмі (по групі підприємств) визначається наступним індексом:

де и  - Середня собівартість одиниці продукції по групі підприємств відповідно в звітному і базисному періодах.

Середня собівартість одиниці продукції в базисному і звітному періодах обчислюється за формулами середньої арифметичної зваженої:

де и  - Собівартість одиниці продукції кожного підприємства відповідно в базисному і звітному періодах;

и  - Випуск продукції в натуральному вираженні кожним підприємством відповідно в базисному і звітному періодах.

отже,

Цей індекс має назву індексу змінного складу. Це пояснюється тим, що при обчисленні середньої собівартості одиниці продукції в звітному періоді вагами служило кількість продукції звітного періоду. При визначенні середньої собівартості одиниці продукції базисного періоду мас було кількість продукції базисного періоду, тобто обчислювалися середні з мінливими (змінними) вагами.

величини и  відображають розподіл продукції по підприємствах, тому формула індексу собівартості змінного складу може бути записана так:

,

де и  - Питома вага кожного підприємства в загальному обсязі випуску продукту А відповідно в базисному і звітному періодах.

,

де  - Абсолютна зміна середньої собівартості по групі підприємств.

Величина індексу змінного складу залежить від зміни рівня собівартості на підприємствах і зміни в розподілі фізичного обсягу продукції між підприємствами.

Щоб усунути вплив змін в структурі ваг на показник зміни рівня собівартості, розраховується відношення середніх з одними і тими ж вагами, тобто обчислюється індекс собівартості фіксованого складу. Для цього середню собівартість визначають при структурі фактичного обсягу продукції в поточному періоді.

Формула індексу собівартості фіксованого складу записується так:

.

Отриманий індекс собівартості фіксованого складу відображає зміну рівня середньої собівартості в зв'язку зі змінами значень собівартості по окремих підприємствах:

,

де  - Абсолютна зміна середньої собівартості по групі підприємств за рахунок зміни рівня собівартості на підприємствах.

Індекс впливу структурних зрушень в обсязі продукції визначається за формулою:

,

де  - Абсолютна зміна середньої собівартості по групі підприємств за рахунок структурних зрушень в обсязі випуску продукції.

Оскільки зміна середньої собівартості в цілому по групі підприємств визначається зміною двох чинників, то

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Глава 7. ЕКОНОМІЧНІ ІНДЕКСИ | Агрегатні індекси кількісних та якісних показників | Розрахунок вартості випуску продукції | Застосування середніх індексів для узагальнення динаміки кількісних показників | Обсяг випуску продукції підприємства за видами | територіальні індекси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати