На головну

Биотикалық фактор

  1. Ek - R) - премия за риск, если k-й фактор равен 1.
  2. III группа - заболевания с алиментарными факторами риска развития патологии.
  3. V группа - заболевания с алиментарными факторами возбудителя.
  4. Абиотикалық фактор.
  5. Абиотические факторы среды
  6. АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  7. Анализ социально-образовательных факторов, обусловивших современную модернизацию иноязычного образования

Биотикалық факторлар дегеніміз - особьтар мен популяциялар арасындағы қарым-қатынастардың түрлері. Биотикалық факторлар екі топқа бөлінеді: түр аралық (гетеротипті реакциялар) және түр ішілік қарым- қатынастар (гомотипті реакциялар).

Гомотипті реакциялар - бір түрге жататын особьтар арасындағы қарым- қатынастар. Өсімдіктер мен жануарлардың бірлесіп тіршілік етуі популяцияның тығыздығы мен санына байланысты. Топ, масса эффектісі деп аталатын құбылыстардың экологиялық маңызы бар.

Топ эффектісі - топтағы индивидтердің особьтардың мінезқылығына, физиологиясына, дамуы мен көбеюіне сезім органдары арқылы әсер етуі.

Массалар эффектісі - топ эффектісіне қарағанда қоршаған ортадағы популяция тығыздығы мен особьтар санының артуына байланысты жүретін өзгерістер нәтижесінде байқалады. Бұл эффекті особьтардың өсімталдығына, өсу жылдамдығына және жануарлардың тіршілігіне кері әсерін тигізіеді.

Гетеротипті реакциялар - әртүрлерге жататын особьтар арасындағы қарым- қатынастар.

Табиғаттағы әр тірі организмдердің тіршілігіне өлі табиғат факторларымен қатар, бірге тіршілік ететін басқа организмдерге байланысты.

Биотикалық фактор - бұл тірі табиғат факторлары, тірі организмдердің бір біріне әсерінің барлық түрлері.

СИМБИОЗ НЕЙТРАЛИЗМ ПРОТОКООПЕРАЦИЯ

Сурет 4. Тірі организмдердің қарым-қатынас түрлері

Симбиоз (селбесіп өмір сүруі) - екі түрге жататын органимдердің кеңістікте бір-біріне ешбір зиянын тигізбей селбесіп тіршілік етуі.

Комменсализм- белгілі бір ортада тіршілік ететін бір түрлердің екінші түрлерге зиян келтірмей қалдықтарымен қоректенуі.


Бәсекелестік.

Қоршаған ортаның ортақ ресурстарын пайдаланған кезде пайда болатын әр түрлердің өзара (өзаралық) немесе бір түрге жататын (іш аралық) организмдер арасындағы қарым - қатынас түрі.

Іш аралық бәсекелес қарағайлардың жарық үшін, бәсекесін қарастыруға болады.

Аменсализм.

Белгілі бір ортадағы организмдердің бір түрінің екінші түрдің тіршілігіне басымдық көрсететін түр аралық қатынастар типі.

Ағаштар шөптесін өсімдіктерді көлеңкелейді, бірақ шөптесін өсімдіктердің ағаштарға әсері жоқ

Антропогендік факторлар- адамның қатысуымен қоршаған ортаға, организмдердің тіршілігіне, немесе өсімдіктерге, жануарларға тікелей әсері. Антропогендік факторлар организмге:

Тікелей әсер ету Жанама әсер ету
Ағаштарды кесу, аң аулау Ортаның ластануы, өзендерге плотина салу

Сурет 5. Тасталынған қалдықтар

Сурет 6. Өндіріс орындарының ластауы

Сурет 7. Тишинка кен байыту комбинаты және карьер

Сұрақтар

1 . Экология ғылымының даму тарихы және үлес қосқан ғалымдар.

2. Аутэкология, экологиялық факторлардың организмге әсері.

3. Организмдердің тіршілік орталары.

   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Улы өндіріс қалдықтарын зиянсыздандыру, өңдеу жөне көму | Экологиялық мониторинг. Экологиялық мониторингке түсінік және оның міндеттері. | Мониторинг жүйесін топтастыру | Экологиялық аттестация және төлқұжат | Тұрақты даму түсінігі | Лекция№ 14 | Тұрақты даму жөніндегі Б¥¥ комиссиясы жасаған тұрақты | Тұрақты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялары бар қалалардың тәжірибелері | Тұрақты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялары бар қалалардың тәжірибелері | ТАҚЫРЫБЫ: ДАРА ОРГАНИЗМДЕР ЭКОЛОГИЯСЫ - АУТЭКОЛОГИЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати