На головну

Бухгалтерський облік операцій з похідними інструментами в банках

  1. Бухгалтерський апарат, його структура та функції
  2. Бухгалтерський баланс
  3. Бухгалтерський баланс
  4. Бухгалтерський баланс
  5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
  6. Бухгалтерський баланс
  7. Бухгалтерський баланс (Ф №1)

Республіка Білорусь.................................................. ............................................. 240

9.1 Економічна сутність операцій банку з похідними інструментами,

мета і завдання їх бухгалтерського обліку ............................................ ...................... 240

9.2. Бухгалтерський облік операцій з похідними інструментами ........................ 242

9.3. Бухгалтерський облік ф'ючерсних угод на ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа» 257

10. Бухгалтерський облік операцій довірчогоуправління майном

в банкахРеспубліка Білорусь ................................................ ............................... 259

10.1. Трастові операції банку: сутність, класифікація, мета і завдання бухгалтерського обліку 259

10.2. Бухгалтерський облік операцій банку з довірчого управління майном 261

11. Бухгалтерський облік довгострокових фінансових вкладень.......................... 276

11.1. Економічна сутність, мета і завдання бухгалтерського обліку довгострокових фінансових вкладень 276

11.2. Бухгалтерський облік довгострокових фінансових вкладень ......................... 277

12. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку..................... 283

12.1. Економічна сутність, мета і завдання бухгалтерського обліку вкладних (депозитних) операцій 283

12.2. Документальне оформлення вкладних (депозитних) операцій банку ... 284

12.3. Порядок розрахунку і документальне оформлення нарахування відсотків

по вкладним (депозитним) операцій ............................................ ....................... 288

12.4. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій .................................... 290

12.5. Бухгалтерський облік відрахувань календарних внесків в резерв захисту коштів фізичних осіб 295

13. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів........... 297

13.1. Економічна сутність та класифікація основних засобів банку,

мета і завдання їх бухгалтерського обліку ............................................ ...................... 297

13.2. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з надходженням основних засобів 303


13.3. Порядок нарахування амортизації основних засобів ..................................... 310

13.4. Бухгалтерський облік операцій банку, пов'язаних з вибуттям

і переміщенням основних засобів .............................................. ............................. 314

13.5. Інвентаризація основних засобів ............................................... .................... 320

13.6. Бухгалтерський облік будівництва об'єктів основних засобів .................. 323

13.7. Бухгалтерський облік ремонту основних засобів ........................................... 332

13.8. Бухгалтерський облік операцій з основними засобами в умовах оренди 337

13.9. Бухгалтерський облік лізингових операцій в банках ....................................... 341

13.10. Бухгалтерський облік джерел фінансування капітальних вкладень 352

13.11. Порядок організації бухгалтерського обліку операцій банку

з нематеріальними активами ............................................... ..................................... 359

13.12. Оцінка нематеріальних активів ............................................... ..................... 362

13.13. Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів ......................... 364

13.14. Бухгалтерський облік нарахування амортизації нематеріальних активів 367

13.15 Бухгалтерський облік вибуття нематеріальних активів ............................... 368

13.16. Інвентаризація нематеріальних активів ............................................... ..... 371

14. Бухгалтерський облік матеріалів.................................................. ....................... 373

14.1.Організація бухгалтерського обліку матеріалів .............................................. 373

14.2. Оцінка вартості товарно-матеріальних цінностей .................................. 376

14.3. Порядок придбання, приймання та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей 378

14.4. Зберігання та інвентаризація товарно-матеріальних цінностей .................... 384

14.5. Порядок відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складу ...................... 386

14.6. Бухгалтерський облік вибуття товарно-матеріальних цінностей ............... 389

14.7. Бухгалтерський облік палива і мастильних матеріалів ................................... 391

14.8. Бухгалтерський облік автомобільних шин .............................................. ..... 394

14.9. Бухгалтерський облік запасних частин до машин та устаткування ................ 397

14.10. Бухгалтерський облік мішків для перевезення і зберігання цінностей .............. 400

14.11. Бухгалтерський облік інкасаторських сумок для збору виручки ................... 401

14.12. Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту і форменого одягу, взуття, спорядження 402

15. Бухгалтерськийоблік розрахунків з дебіторами і кредиторами.......................... 406

15.1. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податках і зборах ................... 407

15.2. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами .............................. 411

15.3. Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками (підрядникам) ................. 418

15.4. Бухгалтерський облік розрахунків з засновниками ............................................. .... 421

15.5. Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці .......................... 434

15.5.1. Економічна сутність заробітної плати. Мета, завдання і принципи
 бухгалтерського обліку праці та її оплати. Форми і системи оплати праці

в банках..................................................................................................................... 434

15.5.2. Облік чисельності працівників та робочого часу. Порядок розрахунку заробітної плати працівникам банку 437

15.5.3. Порядок оплати відпусток і виплати допомог .......................................... 442


15.5.4. Види утримань із заробітної плати ............................................. ........... 444

15.5.5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом

по оплаті труда......................................................................................................... 448

15.5.6. Бухгалтерський облік відрахувань від фонду заробітної плати .................... 451

16. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансового результату.................. 453

16.1. Економічна сутність, класифікація, мета, завдання та принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат банку. Умови визнання доходів і расходов..................................................................................................... 453

16.2. Бухгалтерський облік доходів банку .............................................. ..................... 459

16.3. Бухгалтерський облік витрат банку .............................................. .................. 469

16.4. Бухгалтерський облік фінансових результатів банку..................................... 478Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61

Бухгалтерський облік інкасаторських сумок для збору виручки | Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту і форменнойодежди, взуття, спорядження | Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами | Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці | Облік чисельності працівників та робочого часу. Порядок розрахунку заробітної плати працівникам банку | Види утримань із заробітної плати | Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці | Бухгалтерський облік витрат банку | Тояние на 1 січня 2010 року | Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків .............................................. ......... 60 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати