На головну

Пояснювально-репродуктивні технології навчання

 1. CASE-технології
 2. CRM-технології
 3. Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
 4. I. Освітні технології
 5. I. Освітні технології
 6. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
 7. III. Інноваційні технології, використовувані в навчальному процесі

Пояснювально-репродуктивні технології навчання - це, по суті, і є технології освоєння «готового знання». Вони мають солідну історію в педагогічній теорії і практиці, у їх витоків стояли Я. А. Коменський, Дж. Локк, І. Г. Песталоцці, І. Ф. Гербарт, А. Дістервег, К. Д. Ушинський. В основі пояснювально-репродуктивної технології лежить теоретична концепція, яка пояснює природу засвоєння нового знання як процесу переходу від конкретних уявлень до понять, а від понять - до умінь і навичок. Не випадково така технологія завжди предметно орієнтована, так як застосовується для засвоєння базового змісту з певного предмету.

Головні ознаки пояснювально-репродуктивної технології «готового знання»:

 1. Завжди потрібно детально розроблена програма по предмету.
 2. Вибудовується чітка послідовність «кроків» (порцій, одиниць змісту).
 3. Створюються стабільні групи учнів, обов'язково одновікові.
 4. Засвоєння змісту організовується в певній логічній схемі:

· Сприйняття нового матеріалу (в діяльності, спільної з учителем),

· Первинне повторення, «закріплення» (в діяльності, спільної з учителем),

· Домашня робота над новим змістом (в своєму темпі),

· Фронтальне (вторинне) повторення (під керівництвом вчителя).

 1. Всю пізнавальну діяльність учнів контролює і оцінює вчитель.

Неважко здогадатися, що технологія «готового знання» реалізується, перш за все, на уроці в його традиційних пояснювально-репродуктивних атрибутах. Але «готове знання» успішно освоюється і з допомогою «наведень» на уроках, де застосовуються проблемний виклад або частково-пошукові методи. Ця технологія може застосовуватися і в формі так званого «концентрованого навчання» або «занурення» (П. П. Блонський, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинін).Попередня   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Наступна

III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів | Проблема змісту навчання в педагогіці | Концепції змісту сучасного навчання | Досвід здійснення відомих способів діяльності (практичний досвід) | Досвід творчої діяльності | Досвід емоційно-ціннісного ставлення | Загальне визначення. Форми навчання в соціокультурному контексті | Форми навчання в дидактичному контексті | Форми навчання в особистісному контексті | Методи навчання та їх класифікація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати